กิจกรรม ‘FC Share & Learn ครั้งที่ 2/2566’ ของหน่วยงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระบบ PVD Connext  

กิจกรรม ‘FC Share & Learn ครั้งที่ 2/2566’ ของหน่วยงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระบบ PVD Connext  

BBLAM จัดกิจกรรม ‘FC Share & Learn ครั้งที่ 2/2566’ ของหน่วยงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระบบ PVD Connext  ณ ห้อง Lyra Ballroom ชั้น 31 The Bangkok Club อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  โดยมีคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน หรือผู้ติดต่อประสานงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร / สินทวี  เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นกรรมการกองทุน และการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ซึ่งได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อสมาชิกต่อไป