ปักกิ่งตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมขั้นสูง

ปักกิ่งตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมขั้นสูง

ไชน่าเดลี่ รายงานว่า กรุงปักกิ่งได้จัดตั้งกองทุน มูลค่า 30,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวทางของรัฐบาลที่ต้องการจะดึงดูดนักลงทุนเข้ามา

สำหรับกองทุนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทนวัตกรรม

กองทุนจะเข้าไปลงทุนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย นาโนเทคโนโลยี กระบวนการผลิตอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ การสร้างสมองอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ และคอมพิวเตอร์ระดับควอนตัม