ไต้หวันคาดการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดภายในปี 2026

ไต้หวันคาดการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดภายในปี 2026

ไชน่าเดลี รายงานว่า จากสถิติของหน่วยงานที่ดูแลกิจการภายในของไต้หวัน ออกมาเปิดเผยสถิติประชากรศาสตร์ พบว่า ขณะนี้ จำนวนประชากรสูงอายุของไต้หวันกำลังเติบโตต่อเนื่อง และเรียกว่าอยู่ในช่วงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยจากข้อมูลเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ไต้หวันมีประชากร 23.59 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 14.94%

ทั้งนี้ สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ต่อจำนวนประชากรทั้งหมด จะถูกเรียกว่าเป็นอัตราการชราภาพ โดยสังคมผู้สูงอายุจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กำลังเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุ หมายถึงมีประชากรผู้สูงอายุ 7% ขึ้นไป เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว หมายถึงประชากรผู้สูงอายุ 14% ขึ้นไป และเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หมายถึงประชากรผู้สูงอายุ 20% ขึ้นไป

อัตราการชราภาพของไต้หวันนั้น เลยระดับ 14% ไปแล้วตั้งแต่เดือน มี.ค. 2018 ดังนั้นจึงถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว และไต้หวัน คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดภายในปี 2026

ขณะที่สถิติล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่า อายุขัยเฉลี่ยของคนไต้หวันอยู่ที่ 80.4 ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก โดยพบว่า 15 เมืองและจังหวัดในไต้หวัน มีจำนวนผู้สูงอายุเกินกว่า 15% ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งเจียอี้ เป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดคือเข้าใกล้ 20% แล้ว