กองทุนบัวหลวง ร่วมควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ โดยยังให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้

กองทุนบัวหลวง ร่วมควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ โดยยังให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) แจ้งว่า สถานการณ์ของ COVID-19 ในวันนี้ยังวางใจไม่ได้ แม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันบ้างแล้ว เพราะการป้องกันตนเริ่มลดลง จนมีการติดเชื้อมากขึ้น และอาจแพร่กระจายอีกครั้ง

“เราไม่อาจรู้เลยว่า จะติดเชื้อได้จากใคร ที่ไหน และเมื่อไหร่ ถ้าไม่ร่วมมือกันควบคุมตนเองให้ดี ทุกอย่างก็จะกลับมาอีกครั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 กองทุนบัวหลวง จึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) หรือจากที่ใดก็ได้ที่เหมาะสมและปลอดภัย (Work from Anywhere) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจาก COVID-19 จะคลี่คลายลง”

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง ให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน และลูกค้าทุกคนว่า “การดำเนินงานทุกอย่างของบริษัทจะยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากทุกหน่วยงานขององค์กรเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับไว้แล้ว มีการติดตามผลตลอดมาตั้งแต่การแพร่กระจายครั้งแรก และจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เคยมีอุปสรรคใดใดที่แก้ไขมิได้”

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวง ยังให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ตามเวลาทำการปกติ ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อผ่าน Client Relationship Management หรือ Contact Center ที่ยังคงให้บริการแก่ทุกท่านได้ อีกทั้งในกรณีที่พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. ส่งข้อความผ่าน E-mail ที่ Bualuangfund@bblam.co.th หรือ 2. ส่งข้อความผ่าน Inbox ในหน้าแฟนเพจของกองทุนบัวหลวงhttps://www.facebook.com/BualuangFund.Fanpage/ ซึ่งจะมีผู้ให้บริการอย่างทันท่วงทีแม้อาจจะมีข้อจำกัดบางประการอยู่บ้าง

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า เราพร้อมที่จะเป็น มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน ในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

กองทุนบัวหลวง
7 เมษายน 2564