กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG)

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG)

Highlight

 • ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่เริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือน และการเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์จากภาครัฐฯ   ในเดือนสิงหาคมนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยที่ 5.4 พันล้านบาท เทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ขายสุทธิ 1.7 หมื่นล้านบาท
 • แนวโน้มการลงทุน ปัจจัยภายนอก จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวในวงกว้างมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มส่งผลเชิงบวกลดลง ด้านปัจจัยภายใน การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น
 • กลยุทธ์การลงทุนยังคง Selective เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีการปรับตัวทางธุรกิจที่ดี รวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจและผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัว
 • ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มธนาคาร กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มค้าปลีก และ กลุ่มขนส่ง

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ โดยการประชุมที่ Jackson Hole ประธาน Fed ได้ส่งสัญญาณที่ Dovish ต่อตลาด โดยยังคงมุมมองต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในระยะสั้น และมองว่าการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วเกินไป จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดย Fed อาจเริ่มการทำ QE Taper ในปีนี้ แต่ยังคงขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในระยะข้างหน้า และการทำ QE Taper จะไม่เชื่อมโยงกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต

การสื่อสารอย่างต่อเนื่องของ Fed และท่าทีที่ยังไม่เข้มงวดมากขึ้นเร็วนั้น ทำให้ตลาดการเงินได้ซึมซับข้อมูลและปรับคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดการเงินไม่เกิดภาวะผันผวนสูงนัก

ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่เริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือน และการเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์จากภาครัฐฯ โดยการเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างและการจัดหาวัคซีนที่ทยอยเข้ามาต่อเนื่อง ช่วยหนุนการเปิดเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในระยะข้างหน้า ในเดือนสิงหาคมนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยที่ 5.4 พันล้านบาท เทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ขายสุทธิ 1.7 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มการลงทุน ปัจจัยภายนอก จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวในวงกว้างมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มส่งผลเชิงบวกลดลง ด้านปัจจัยภายใน การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในระยะข้างหน้า

กลยุทธ์การลงทุน ยังคง Selective เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีการปรับตัวทางธุรกิจที่ดี รวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจและผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัว

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มธนาคาร เพราะราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาแล้ว ทำให้ Valuation มีความน่าสนใจ และด้วยภาพการ Reopen เศรษฐกิจ จะค่อยๆทำให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นในระยะถัดไป
 • กลุ่มโรงไฟฟ้า ปัจจัยบวกเฉพาะตัวจาก 1) Earnings momentum ครึ่งปีหลังสูงกว่าครึ่งปีแรก 2) แผน PDP ฉบับใหม่เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน (Green energy) มากขึ้น
 • กลุ่มค้าปลีก ผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว การเปิดเมือง และการกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยให้กลับมาโตได้อีกครั้ง
 • กลุ่มขนส่ง ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการ Reopen และการกลับมาเปิดประมูลของโครงการรถไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในระยะยาว

 ผลการดำเนินงานของกองทุน B-THAICG ณ  31 สิงหาคม 2564

โครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน  

 1. โครงการ “CAC SME Certification” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อรับรองบริษัทเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผ่านการตรวจสอบว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เพื่อสร้างระบบนิเวศของธุรกิจที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัท SME ที่ได้ผ่านการรับรองจาก CAC มีการปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติในการทำงาน โดยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy นอกจากนี้โครงการยังจัด SMEs Executive Briefing, SMEs Clinic, Independent Auditor training และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก
 2. โครงการ “เกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชั่น” (Corrupt the Game) สำหรับเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสื่อสารปัญหาและผลกระทบของคอร์รัปชั่นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยและโอเพ่นดรีมซึ่งพัฒนาให้รองรับการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านเกมส์ พัฒนาเนื้อหาให้เหมาะกับคาบเรียน พัฒนาเกมให้สามารถลงใน PC Windows, Stream, Android จัดทำเนื้อหาส่วนแนะนำเกมและการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ให้กับคุณครู
 3. โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Capacity Development) เพื่อจัดทำ Platform ใช้สนับสนุนการทำงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์อิสระมีระบบในการหาข้อมูลและรายงานการสังเกตการณ์ ซึ่งจะรองรับจำนวนผู้สังเกตการณ์ได้มากขึ้น (ประมาณ 200 คน)
 4. โครงการหมาเฝ้าบ้าน (ACT WATCHDOG) มีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เป็นการสร้างหมาเฝ้าบ้านให้กับประเทศ เป็นประชาชนที่ตื่นรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง คอยสอดส่อง ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลการทุจริต ใช้พลังทางสังคมสร้างการรับรู้ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลง จะส่งผลในทางป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐตั้งแต่ต้น มีการจัดอบรมพัฒนาทีมอาสาสมัครหมาเฝ้าบ้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบและเปิดโปงทุจริต
 5. โครงการ Big Open Data เป็นโครงการสนับสนุนการจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลของภาครัฐและเอกชน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบ มีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น สนับสนุนนักข่าว สื่อ ภาคประชาสังคมและประชาชน สร้างความร่วมมือในการทำงานแบบภาคี
 6. โครงการนำร่องบัตรคะแนนชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาลผ่านกลไกเครื่องมือที่เน้นไปที่หลักการมีส่วนร่วม หลักการเปิดเผยโปร่งใส และการสร้างกลไกความรับผิดชอบร่วมกันทำภายในชุมชนโดยการปลูกฝังความรู้และให้เครื่องมือในการป้องกันการเกิดคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น

 

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต