ธนาคารสหรัฐฯ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับก่อนเข้าร่วมกิจรรมคริปโทฯ

ธนาคารสหรัฐฯ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับก่อนเข้าร่วมกิจรรมคริปโทฯ

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงานกำกับหลักในสหรัฐฯ ออกมาระบุว่า ธนาคารในสหรัฐฯ จะต้องทำเรื่องขอและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานธนาคารของตัวเองก่อนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี

ทั้งนี้ สำนักงานบัญชีกลางของเงินตรา หรือ OCC ชี้ว่า ธนาคารจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรม เช่น การให้บริการดูแลลูกค้าที่ถือครองคริปโทฯ

Michael Hsu รักษาการผู้บังคับการบัญชี OCC กล่าวว่า เนื่องจากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำนวนมากมีความเสี่ยงใหม่ๆ ดังนั้นธนาคารต้องมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

ท่าทีใหม่ของหน่วยงานกำกับนี้ออกมา ทำให้ธนาคารต้องพิจารณามากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมคริปโทฯ จากเดิมที่หน่วยงายภายใต้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เคยเปิดทางให้ธนาคารเข้าร่วมในงานด้านคริปโทฯ ได้

ตามจดหมายฉบับใหม่ของหน่วยงานกำกับ ธนาคารไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทฯ เช่น การดูแลทรัพย์สินคริปโทฯ และการใช้เงินฝากดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเงินสำรองเพื่อหนุนหลัง stablecoins (คริปโทฯ ที่มีสินทรัพย์ในโลกจริงหนุนหลัง) โดยปราศจากการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของธนาคารทราบถึงความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ส่วนผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาเครื่องมือและระบบจัดการความเสี่ยงของธนาคารและอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อธนาคารแสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง