ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม แต่ปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม แต่ปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

BF Economic Research

ในการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค. ที่ผ่านมา BoJ ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% ตามเดิม แต่ประกาศจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล โดยอาจปรับเป้าหมายผลตอบแทนดังกล่าวให้สูงขึ้น หรือลดลง ในบางช่วงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยนับเป็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายการเงินครั้งแรกของ BoJ หลังจากหันมาใช้การกำหนดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเป็นเป้าหมายเมื่อเดือนก.ย. 2016 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงจากการที่ BoJ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ BoJ ยังได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2018 ลงมาอยู่ที่ 1.1% และประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2019 และ 2020 ที่ 1.5% และ 1.6% ตามลำดับ ทั้งนี้ การประมาณการเงินเฟ้อของ BoJ ชี้ให้เห็นว่า การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% นั้นต้องอาศัยระยะเวลานานกว่าที่เคยคาดไว้

การปรับแนวนโนบายการเงินเพียงเล็กน้อยของ BoJ ในการประชุมครั้งนี้นับเป็นการส่งสัญญาณที่ดี เนื่องจากไม่ได้สร้างผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรง และขณะเดียวกันก็เป็นการปูทางสู่การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวในอนาคตของ BoJ