เปิดรายชื่อ 10 ประเทศที่รายได้ฟรีแลนซ์เติบโตมากที่สุดในโลก

เปิดรายชื่อ 10 ประเทศที่รายได้ฟรีแลนซ์เติบโตมากที่สุดในโลก

ซีเอ็นบีซี รายงานว่า จากการที่เทคโนโลยีทำให้บุคคลสร้างรายได้ได้ง่ายขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่เป็นวัยหนุ่มสาวเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเอเชีย โดยจากรายงานล่าสุดขของ Payoneer แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัล ระบุว่า ตลาดฟรีแลนซ์ทั่วโลกเติบโตเร็วมาก และยังมาเปลี่ยนลักษณะการทำงานด้วย

ทั้งนี้ พบว่า กิ๊ก อีโคโนมี หรือการทำงานรูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัลของสหรัฐเติบโตเร็วที่สุดในปี 2019 โดยพบว่า กลุ่มฟรีแลนซ์สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นถึง 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากดัชนีกิ๊ก อีโคโนมีทั่วโลกที่เผยแพร่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งมาจากการศึกษาข้อมูลคนทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์กว่า 300,000 คน ที่อยู่ในเครือข่ายของ Payoneer

สำหรับประเทศถัดมาที่การทำงานรูปแบบใหม่นี้เติบโตเร็วที่สุดในโลกรองจากสหรัฐ คือ อังกฤษ และบราซิล โดยพบว่า รายได้ฟรีแลนซ์ปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเติบโต 59% และ 48% ตามลำดับ ส่วนในเอเชียก็เป็นอีกภูมิภาคที่รายได้ฟรีแลนซ์เติบโตดี

เมื่อเรียงลำดับ 10 ประเทศที่รายได้จากตลาดฟรีแลนซ์เติบโตมากที่สุดในโลกปีนี้ ได้แก่ 1.สหรัฐ รายได้ฟรีแลนซ์ เติบโต 78% 2.อังกฤษ เติบโต 59% 3. บราซิล เติบโต 48% 4.ปากีสถาน เติบโต 47% 5.ยูเครน เติบโต 36% 6.ฟิลิปปินส์ เติบโต 35% 7.อินเดีย เติบโต 29% 8.บังคลาเทศ เติบโต 27% 9.รัสเซีย เติบโต 20% และ 10.เซอร์เบีย เติบโต 19%

McNicoll รองประธานและหัวหน้าประจำภูมิภาคอเมริกา Payoneer กล่าวว่า การเติบโตของรายได้ฟรีแลนซ์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำอาชีพอิสระ โดยเราพบว่ามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ลาออกจากงานประจำที่เคยทำอยู่ เพื่อไปร่วมวงอยู่ในกิ๊ก อีโคโนมี หรือออกมาทำงานฟรีแลนซ์นั่นเอง โดยแรงจูงใจก็มาจากการที่สามารถมีชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ต้องรู้สึกว่าหัวหน้า ผู้จัดการมองข้ามคุณไป สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ และคนทำงานก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยที่ต้องผูกติดกับสำนักงานของตัวเองอีกต่อไป