ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมองเศรษฐกิจไทยทั้งปีโต 2-3%

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมองเศรษฐกิจไทยทั้งปีโต 2-3%

น.ส. สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey): Economic Outlook ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 ว่า CEO คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังปี 2562 จะเติบโตลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน โดยคาดว่าปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 2-3%

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทย ช่วงครึ่งหลังของปีจะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญ ทั้งนโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ เสถียรภาพการเมืองไทย และการท่องเที่ยว ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า ค่าเงินบาทหรือการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากทิศทางการค้า โดย 85% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถามคาดว่าสงครามการค้าจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทย

นอกจากนี้ CEO คาดว่า ทิศทางอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งหลังของปี 2562 แย่ลงเมื่อเทียบการสำรวจครั้งก่อน โดย 42% คาดว่าอุตสาหกรรมของตนจะแย่ลงตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจ แต่มี 31% คาดว่าอุตสาหกรรมจะปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปี 2562 ขณะเดียวกัน 52% ของ CEO คาดว่าผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 จะดีขึ้นและรายได้รวมปี 2562 จะเติบโตมากกว่า 6% โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนหมวดพาณิชย์ การแพทย์ ประกันภัยและประกันชีวิต

สำหรับ แนวโน้มการลงทุนช่วง 12 เดือนข้างหน้า CEO คาดว่าจะรักษาการลงทุนในระดับเดิม โดยรอดูความชัดเจนของสถานการณ์เศรษฐกิจและเพิ่มความระมัดระวังลงทุน และ 50% ของ CEO วางแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ เป้าหมายหลัก ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ด้านการส่งออก พบว่า CEO คาดการณ์การส่งออก 6 เดือนหลังของปี 2562 เปลี่ยนทิศทางจากการสำรวจครั้งก่อน โดย 36% คาดว่าจะอยู่ในระดับเดิม ขณะที่ 33% คาดว่าจะแย่ลง และ 31% คาดว่าจะดีขึ้น

ทั้งนี้ CEO ส่วนใหญ่มีความกังวลใจมากขึ้นเกี่ยวกับกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในปัจจุบัน และมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมากสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจของคู่ค้าต่างประเทศ โดยขยับมาเป็นอันดับ 2 จากอันดับ 8 ขณะที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือลดลงไปอยู่อันดับ 3