นักวิจัยคิดค้นผิวหนังของหุ่นยนต์ ช่วยให้รู้สึกต่อการสัมผัส ทำงานได้ใกล้ชิดคนมากขึ้น

นักวิจัยคิดค้นผิวหนังของหุ่นยนต์ ช่วยให้รู้สึกต่อการสัมผัส ทำงานได้ใกล้ชิดคนมากขึ้น

รายงานจากซีเอ็นเอ็น บิสซิเนส ระบุว่า ล่าสุดผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ได้เปิดตัวผิวหนังเทียมที่ทำให้หุ่นยนต์รู้สึกและตอบสนองต่อการสัมผัสทางกายภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น เมื่อให้พวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้น

ตามรายงานของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International Federation of Robotics ) คาดการณ์ว่า อุปทานทั่วโลกของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14% ต่อปีจนถึงปี 2021 โดยในปี 2018 ผู้ผลิตทั่วโลกใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมประมาณ 85 ตัวต่อพนักงาน 10,000 คน

Chiara Bartolozzi ผู้เชี่ยวชาญหุ่นยนต์ เป็นอิสระจากการวิจัยบอกซีเอ็นเอ็น บิสซิเนส ว่า ‘สัมผัส’ ช่วยให้การทำงานของหุ่นยนต์ปลอดภัย โดยการตรวจจับการสัมผัสกับสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็น และทำให้การประมวลในการใช้กำลังของหุ่นยนต์ในการทำงานมีความถูกต้อง โดยไม่ทำลายวัตถุ ผู้คน และหุ่นยนต์กันเอง

สำหรับผิวที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับหุ่นยนต์ จะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตอาจนำไปสู่การพัฒนาให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอีกด้วย