Fund Comment มีนาคม 2564 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

Fund Comment มีนาคม 2564 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือน มี.ค. 2564 เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งเดือน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุไม่เกิน 5 ปี ปรับลดลง 4-14 bps. เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน จากความต้องการพันธบัตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดความผันผวน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีขึ้นไป ปรับเพิ่มขึ้น 6-45 bps. ซึ่งยังคงเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ เป็นหลัก จากความคาดหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ภายหลังประธานาธิบดี Joe Biden สามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้สำเร็จ นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันในประเทศยังชะลอการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเพื่อรอการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ของ สบน. ในเดือน เม.ย. นี้อีกด้วย ด้านนักลงทุนต่างชาติ มียอดซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น 696 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 8,921 ล้านบาท ขณะที่มีตราสารหนี้ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองครบกำหนดอายุ (Expired) 4,552 ล้านบาท ทำให้มีเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยสุทธิ 5,065 […]

Fund Comment มีนาคม 2564 : ภาพรวมตลาดหุ้น

Fund Comment มีนาคม 2564 : ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางความผันผวนในเดือนมีนาคม โดย MSCI World Index ปิดปรับเพิ่มขึ้น 2.5% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าที่ 6.0% โดยในเดือนนี้ตลาดการเงินเผชิญกับความกดดันมากขึ้นต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วของ Bond Yield สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากคาดการณ์เงินเฟ้อของตลาด และความกังวลว่านโยบายการคลังฉบับใหม่ที่อาจจะเป็นเม็ดเงินมากถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์จะส่งผลกระทบด้านลบต่อตลาดตราสารหนี้ รวมถึงสะท้อนความกังวลของตลาดว่า Fed อาจจะถอนการผ่อนคลายของนโยบายการเงินเร็วขึ้น ทำให้ตลาดหุ้น Nasdaq ที่ดัชนีประกอบไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตเร็วเป็นสัดส่วนสูงมีการปรับฐาน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่ำในปีที่ผ่านมา สวนทางกับหุ้นในกลุ่มภาคการเงิน หรือ กลุ่มธุรกิจสินค้าที่เป็น Commodity ที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งนี้ ผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นเร็วของ Bond Yield สหรัฐฯ ยังคงจำกัดอยู่เพียงในตลาดการเงิน ขณะที่ด้านปัจจัยพื้นฐานนั้น เศรษฐกิจโลกยังคงส่งสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับ และการแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติมากขึ้นในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะเศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังต้องมีการใช้มาตรการ Lockdown อยู่ จากการแพร่ระบาดที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงและการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้า ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯนั้น จะได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจ รวมถึงกำลังเสนอแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มาเพิ่ม ดังนั้น เศรษฐกิจโลกจึงยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปีนี้ ดังนั้น […]

Fund Comment กุมภาพันธ์ 2564 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

Fund Comment กุมภาพันธ์ 2564 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือน ก.พ. 2564 ปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield curve) มีลักษณะชันมากขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปีปรับเพิ่มขึ้น 12–16 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปี เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.52% ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy rate) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรช่วงอายุ 5–30 ปีปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณ 37–58 bps. โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 48 bps. มาอยู่ที่ 1.77% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ เป็นหลัก (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 33 bps. มาอยู่ที่ 1.44%) จากความคาดหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลงและประสิทธิภาพของวัคซีนได้ผลดี ด้านปัจจัยในประเทศ […]

Fund Comment กุมภาพันธ์ 2564 : ภาพรวมตลาดหุ้น

Fund Comment กุมภาพันธ์ 2564 : ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในเดือน ก.พ. โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และ พัฒนาการของการแจกจ่ายและการเริ่มฉีดวัคซีนในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี ตลาดปรับตัวผันผวนมากขึ้นในช่วงปลายเดือน จากความกังวลต่อการปรับตัวขึ้นแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจจะทำให้ธนาคารกลางหลักต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนมาตรการ QE หรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดการณ์ รวมถึงนโยบายการเงินจากทางฝั่งของประเทศจีน ที่เริ่มมีแนวโน้มกลับมาเข้มงวดมากขึ้น หลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาได้เป็นปกติ ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนมีการขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ในเดือนนี้ ตลาดหุ้นโลกปรับเพิ่มขึ้น 2.5% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 2.0% มุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกของตลาด จากการที่ประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ และการเริ่มฉีดวัคซีน กอปรกับความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวเพิ่มขึ้น หลังการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ และราคาน้ำมัน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 1.61% สูงที่สุดในรอบ 1 ปีนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2020 ซึ่งสร้างความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจลดการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเร็วขึ้น และส่งผลกดดันต่อระดับ Valuation ของตลาด โดยเฉพาะหุ้น Growth […]

Fund Comment มกราคม 2564 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

Fund Comment มกราคม 2564 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือน ม.ค. ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไม่เกิน +10 bp เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน โดยอัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นมากในพันธบัตรอายุ 4-5 ปี และ 15-22 ปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับเพิ่มขึ้นเพียง 1 bp มาอยู่ที่ 1.30% แม้ในเดือนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีจะมีความผันผวน โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือน ม.ค. ภายหลังพรรค Democrat ชนะการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกอีก 2 ที่นั่งในรัฐ Georgia ทำให้พรรคได้ครองเสียงข้างมากในสภาครองเกรสทั้ง 2 สภา จึงคาดว่าจะสามารถผลักดันแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาได้และเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เงินลงทุนไหลออกจากพันธบัตรสหรัฐฯ ไปยังสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ตลาดตราสารหนี้มีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณพันธบัตรที่จะเพิ่มขึ้นจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ค่อย ๆ ปรับตัวลดลงจากปัญหาการระบาดของ Covid-19 ที่ยังรุนแรงในหลายพื้นที่ ข่าวเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจต้องปรับลดงบประมาณบางส่วนลงหรือการอนุมัติอาจล่าช้าออกไป […]

Fund Comment มกราคม 2564 : ภาพรวมตลาดหุ้น

Fund Comment มกราคม 2564 : ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกเริ่มต้นปีด้วยโมเมนตัมการฟื้นตัว ก่อนที่จะปรับตัวลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยปิดติดลบ 1.1% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 1.2% ปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนโดยภาพรวมยังคงเป็น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความคืบหน้าของการแจกจ่ายวัคซีน และการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯของ นาย Joe Biden โดยคาดว่าจะมีการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ปัจจัยลบที่มีเข้ามาในเดือนนี้นั้น ได้แก่ การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากคาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็นที่กล่าวขวัญกันไปในวงกว้าง อย่างการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้น GameStop ซึ่งได้สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับหลายๆ Hedge Funds ปรากฎการณ์การปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้น GameStop นั้น เกิดจากการที่นักลงทุนรายย่อยรวมตัวกันซื้อหุ้น ผ่านการพูดคุยในแชตรูม (chat room) ของ Reddit โดยเมื่อรวมผลจากปริมาณการขายชอร์ตสะสมที่มีมากถึง 140% ของ Free Float ซึ่งทำให้ผู้ขายต้องเร่งกลับมาซื้อหุ้นคืน (short squeeze) จึงทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปสูงมาก โดยเพิ่มขึ้น 400% ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน […]

Fund Comment ธันวาคม 2563 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

Fund Comment ธันวาคม 2563 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือน ธ.ค. มีการปรับตัวลดลงตลอดช่วงอายุเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน โดยพันธบัตรช่วงอายุไม่เกิน 10 ปี มีการปรับลดลงในช่วง -13 ถึง -23 bps ปัจจัยสำคัญมาจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่อยู่ในระดับสูง จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีการบริโภครวมถึงการลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนในประเทศ ทั้งในส่วนสถาบันการเงิน และกองทุน ขณะที่การประชุม กนง. ในวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด ซึ่งจะนำมาใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 อีกครั้งในวงกว้าง ส่วนแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประจำไตรมาส 2/21 ที่ประกาศโดย สบน. มีจำนวนทั้งสิ้น 1.65 แสนล้านบาท อยู่ในระดับที่ตลาดคาด และไม่มีผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือน ธ.ค. เป็นจำนวน 1.8 หมื่นล้านบาท เป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 1.1 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น 5.6 พันล้านบาท และมีพันธบัตรครบกำหนด […]

Fund Comment ธันวาคม 2563 : ภาพรวมตลาดหุ้น

Fund Comment ธันวาคม 2563 : ภาพรวมตลาดหุ้น

ในเดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% และตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% ส่งผลให้ผลตอบแทนปี 2020 ของตลาดหุ้นโลกอยู่ที่ 14.1% และตลาดหุ้นไทย ผลตอบแทนติดลบลดลงเหลือ -8.3% ปัจจัยที่เป็นแรงส่งในช่วงสุดท้ายของปียังคงเป็นความคาดหวังเชิงบวกจากวัคซีน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 โดยการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ นั้น ช่วยลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกรายใหม่ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่การได้ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เป็นนาย Joe Biden ช่วยหนุนบรรยากาศการค้าโลกและเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า แนวโน้มการลงทุนในปี 2021 นั้น แม้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นต่างๆ จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย อันเป็นผลจากการที่ผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ระดับดัชนีได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องทางการเงินของโลกและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ แต่การที่เศรษฐกิจโลกในปี 2021 มีแนวโน้มฟื้นตัว โดย IMF คาดว่า GDP โลกจะขยายตัวที่ 5.2% ฟื้นขึ้นจากปี 2020 ที่ -4.4% จะส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และลดความร้อนแรงของระดับ Valuation ลงได้ สำหรับ […]

Fund Comment พฤศจิกายน 2563 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

Fund Comment พฤศจิกายน 2563 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือน พ.ย. ปรับตัวลดลงตลอดช่วงอายุจากสิ้นเดือนก่อน โดยพันธบัตรช่วงอายุไม่เกิน 10 ปี มีการปรับลดลงในช่วง 1-6 bps ยกเว้นพันธบัตรอายุ 15 ปี ที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 6 bps ทั้งนี้ ในเดือนที่ผ่านมา ราคาตลาดตราสารหนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาด Emerging market จากทั้งปัจจัยบวกด้านผลการเลือกตั้งที่มีแนวโน้มที่นายโจ ไบเดน จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ต่อเนื่องกันถึง 3 บริษัท ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นรวมถึงตลาด Emerging market ด้วย สำหรับนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นจำนวนสูงถึง 3.5 หมื่นล้านบาท เป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 2.5 หมื่นล้านบาท ซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น 1 หมื่นล้านบาท และมีพันธบัตรครบกำหนดจำนวน 3.5 พันล้านบาท คณะกรรมการ FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed […]

Fund Comment พฤศจิกายน 2563 : ภาพรวมตลาดหุ้น

Fund Comment พฤศจิกายน 2563 : ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ช่วยลดความร้อนแรงของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีน โดยมีบริษัทสำคัญ ได้แก่ Pfizer และ Moderna รายงานผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพ ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะ Risk on ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง โดย ตลาดหุ้นโลก (World MSCI Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.7% จากเดือนก่อนหน้าที่มีการปรับฐานลงประมาณ -3% ปัจจัยข้างต้น สร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยความเสี่ยงของสงครามการค้าที่ลดลง เป็นบวกต่อภาพการค้าของโลก ขณะที่ วัคซีน จะช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆและการท่องเที่ยว สามารถฟื้นตัวได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นในกลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical) ได้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงในดัชนี […]