กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘BEQSSF’ 1-8 เม.ย. นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยระยะยาว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘BEQSSF’ 1-8 เม.ย. นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยระยะยาว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

กองทุนบัวหลวงเตรียมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม” หรือ BEQSSF ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2563 นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสจากการลงทุนในหุ้นไทย ช่วงเวลา 10 ปีนับจากนี้ไป อีกทั้งต้องการจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ด้วยวงเงินลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 200,000 บาท นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม” หรือ BEQSSF ในระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2563 โดยจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี […]

กองทรัสต์ ‘BKER’ เผย 3 กลยุทธ์หลัก มุ่งวางรากฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มั่นใจรองรับการเติบโตที่ก้าวหน้าในอนาคต พร้อมรับมือ ‘โควิด-19’

กองทรัสต์ ‘BKER’ เผย 3 กลยุทธ์หลัก มุ่งวางรากฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มั่นใจรองรับการเติบโตที่ก้าวหน้าในอนาคต พร้อมรับมือ ‘โควิด-19’

กองทรัสต์ ‘BKER’ กำหนด 3 กลยุทธ์ เพื่อมุ่งเน้นการวางรากฐานดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อรองรับความก้าวหน้าและยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต มั่นใจหลังก้าวผ่านสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ‘โควิด-19’ การดำเนินงานของโครงการศูนย์การค้าต่างๆ จะกลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็ว พร้อมรับมือ ‘โควิด-19’ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมและผู้บริหารทั้ง 10 โครงการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER : บี เค อี อาร์) ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ […]

กองทุนบัวหลวงให้การตอบรับนโยบายรัฐบาล  อนุญาตพนักงานทำงานที่บ้านได้ เริ่มตั้งแต่ 27 มี.ค. 2563 นี้ ทั้งให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

กองทุนบัวหลวงให้การตอบรับนโยบายรัฐบาล อนุญาตพนักงานทำงานที่บ้านได้ เริ่มตั้งแต่ 27 มี.ค. 2563 นี้ ทั้งให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

ผู้บริหารของกองทุนบัวหลวงอนุญาตให้พนักงานเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (Work From Home) โดยให้การตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจากโควิด-19 จะคลี่คลายลง พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน ว่า การดำเนินงานทุกอย่างจะยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากทุกหน่วยงานขององค์กรเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับไว้แล้ว   นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า  จากการที่รัฐบาลยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย กองทุนบัวหลวงพร้อมให้การตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาล โดยจะให้พนักงานเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจากโควิด-19 จะคลี่คลายลง อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ ตามเวลาทำการปกติ ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาผ่าน Client Relationship Management หรือ Contact Center ที่จะยังคงให้บริการแก่ทุกท่านได้ อีกทั้งในกรณีที่พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิค […]

กองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นระบบรถไฟฟ้า BTS พร้อมรับมือ ‘COVID-19’ ทั้งเสริมความมั่นใจเรื่องกระแสเงินสดสำหรับจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นระบบรถไฟฟ้า BTS พร้อมรับมือ ‘COVID-19’ ทั้งเสริมความมั่นใจเรื่องกระแสเงินสดสำหรับจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ “BTSGIF” สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง หลังก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ เชื่อมั่นว่า จำนวนผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติ และคาดว่าในระยะยาวแนวโน้มการเดินทางจะเพิ่มขึ้น ทั้งให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่องกระแสเงินสดจากรายได้ค่าโดยสาร พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 อย่างเข้มงวดและเป็นรายแรกๆ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นตามภาวะ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS อีกทั้งลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ใช้บริการ   ทั้งนี้ ได้ทำความสะอาดภายในระบบรถไฟฟ้า BTS ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ […]

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้  ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้ ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวง พร้อมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน” หรือ B-ENHANCED วันที่ 20-30 มีนาคมนี้ เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความหลากหลาย กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุตราสารและสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.ชั้นนำในต่างประเทศได้ เพื่อเพิ่มพูนโอกาสหาผลตอบแทน และลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน หรือ B-ENHANCED ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มพูนโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เหมาะสม จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่สามารถกระจายลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุของตราสารมากขึ้น โดยลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำในต่างประเทศ ที่ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น “การกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนรับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้น หากผู้ลงทุนเคยลงทุนในตราสารหนี้อยู่แล้ว และสามารถยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิด […]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1956 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม […]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งแรก 0.0600 บาท วันที่ 26 มี.ค. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งแรก 0.0600 บาท วันที่ 26 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรก ในอัตรา  0.0600 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,446,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 […]

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) จ่ายเงินปันผลและคืนเงินทุน รวม 0.24721 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) จ่ายเงินปันผลและคืนเงินทุน รวม 0.24721 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 ในอัตราหน่วยละ 0.11721 บาท  จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 3 ในอัตราหน่วยละ 0.13 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 9.48 บาท เหลือหน่วยละ 9.35 บาท หรือรวมแล้วจ่ายเงินปันผลพร้อมจ่ายคืนเงินทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.24721 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ […]

กองทุน SUPEREIF ประเดิมจ่ายปันผลและคืนเงินทุนครั้งแรก รวม 0.27038 บาทต่อหน่วย วันที่ 19 มี.ค. นี้

กองทุน SUPEREIF ประเดิมจ่ายปันผลและคืนเงินทุนครั้งแรก รวม 0.27038 บาทต่อหน่วย วันที่ 19 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ในอัตราหน่วยละ 0.23038 บาท และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 ในอัตราหน่วยละ 0.040 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 10.00 บาท เหลือหน่วยละ 9.960 บาท หรือรวมแล้วจ่ายเงินปันผลพร้อมจ่ายคืนเงินทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.27038 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ […]

กองทุนบัวหลวง ประกาศธีมการลงทุนปี 2563 “เครือข่ายครอบคลุมสร้างความแข็งแกร่ง บรรษัทแข็งแรงสร้างความยั่งยืน”

กองทุนบัวหลวง ประกาศธีมการลงทุนปี 2563 “เครือข่ายครอบคลุมสร้างความแข็งแกร่ง บรรษัทแข็งแรงสร้างความยั่งยืน”

กองทุนบัวหลวง ประกาศธีมการลงทุนปี 2563 “เครือข่ายครอบคลุมสร้างความแข็งแกร่ง บรรษัทแข็งแรงสร้างความยั่งยืน” ต่อยอดจากธีมการลงทุนในปีก่อน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อธุรกิจที่รู้จักสร้างเครือข่ายสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งมีช่องทางเข้าถึงที่ครอบคลุมและใช้ฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการได้ตรงใจผู้บริโภค พร้อมเน้นย้ำความสำคัญในประเด็น ESG ที่เป็นแนวโน้มให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน ทั้งเติบโตได้ดีในระยะยาว นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2555 กองทุนบัวหลวงจะกำหนดธีมการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุนให้ได้เข้าใจถึงแนวคิด  ความเสี่ยงและโอกาสที่จะมีผลต่อการลงทุนในอนาคต สำหรับธีมการลงทุนในปี  2563  คือ “เครือข่ายครอบคลุมสร้างความแข็งแกร่ง บรรษัทแข็งแรงสร้างความยั่งยืน” อันจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกกิจการเพื่อลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธีมการลงทุนของปีที่ผ่านมา ที่ว่า “รุ่งเรืองด้วยโครงสร้างพื้นฐาน  บนสายพานของโลจิสติกส์” (Logistics and Infrastructure Solutions)  เครือข่ายครอบคลุมสร้างความแข็งแกร่ง กองทุนบัวหลวงมองว่า ทุกวันนี้ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ภาคธุรกิจต่างต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะเห็นว่า ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย […]