B-ASEANRMF รับรางวัลกองทุน RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน ปี 2023 จาก Morningstar 

B-ASEANRMF รับรางวัลกองทุน RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน ปี 2023 จาก Morningstar 

B-ASEANRMF รับรางวัลกองทุน RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน ปี 2023 จาก Morningstar สอดรับกับแนวคิดลงทุน The Rise of Asia ที่ BBLAM นำเสนอแก่นักลงทุน เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด  (BBLAM)  รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม     Morningstar    Thailand    Fund    Awards   2023     โดยที่ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ” รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2023 ประเภทตราสารแห่งทุน (Equity) นางวรวรรณ  ธาราภูมิ  ประธานกรรมการบริหาร  BBLAM  กล่าวขอบคุณ Morningstar และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้จัดงานมอบรางวัลแก่อุตสาหกรรมกองทุนมาตลอดในหลายปีที่ผ่านมานี้    พวกเราทุกคนที่  บลจ.บัวหลวง  มีความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับเป็นตอบแทนต่อความพยายามที่ประสบผลสำเร็จของทีม  Fund Management ทีมวิเคราะห์  อีกทั้งความมุ่งมั่นทุ่มเท เกื้อกูลกันของทุกคนทุกฝ่าย กองทุนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้  เป็นกองทุนลงทุนในต่างประเทศที่ทีมงานของเราคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนเอง มิได้ผ่านกองทุนในต่างประเทศ  จึงเป็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมกองทุน และสามารถเป็นคู่แข่งกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศได้  ซึ่งความสามารถและประสบการณ์ในครั้งนี้ต้องใช้เวลาในการหล่อหลอมบุคลากรของเรามาหลายปี นายเจฟ  สุธีโสภณ Senior  Vice President, Fund Management Group  กล่าวว่า  การที่กองทุน B-ASEANRMF   ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากกองทุนหุ้นอาเซียนกองอื่นๆ  เนื่องจากกองทุนของเราใช้วิธีผสมผสานทั้ง  top-down  และ  bottom-up  ในการเลือกหุ้น  โดยผู้จัดการกองทุนใช้มุมมองต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งแนวโน้มธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตได้เพื่อกำหนดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศ ในขณะที่นักวิเคราะห์ช่วยทำการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับหุ้นรายตัว เพื่อเป็นส่วนช่วยในการเลือกหุ้นที่จะลงทุน […]

BBLAM เสนอขาย IPO ‘BP5/23 (AI)’ วันที่  22-28 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘BP5/23 (AI)’ วันที่ 22-28 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP5/23 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์  อายุ 6 เดือน   วันที่ 22-28 มีนาคม 2566 นี้  ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม   รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่าBBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP5/23 (AI)  ระหว่างวันที่  22-28 มีนาคม 2566 นี้   ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย […]

‘B-DYNAMIC BOND’ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่ BBLAM ตั้งใจให้ยืดหยุ่นทันโลก เปิดขายครั้งแรก 21–28 มีนาคมนี้

‘B-DYNAMIC BOND’ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่ BBLAM ตั้งใจให้ยืดหยุ่นทันโลก เปิดขายครั้งแรก 21–28 มีนาคมนี้

รายงานข่าวจาก  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด  หรือ  BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM        ออกกองทุนตราสารหนี้ใหม่ กองทุนเปิดบัวหลวงไดนามิก บอนด์ (B-DYNAMIC BOND) โดยจุดประสงค์ของกองทุนเพื่อหาโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก  อีกทั้งกองทุนนี้  BBLAM  ตั้งใจให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกลงทุน โดยกองทุนนี้จะเปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 21–28 มีนาคม 2566 กองทุน B-DYNAMIC BOND เป็นกองทุนตราสารหนี้ ประเภท Fund of Funds ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  นอกจากนี้  กองทุน  B-DYNAMIC BOND  นี้  ถือเป็นการเติมเต็มทางเลือกให้แก่นักลงทุนตราสารหนี้ของ BBLAM   สำหรับ 2 จุดเด่น ที่ทำให้กองทุน B-DYNAMIC BOND เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ “ยืดหยุ่น” และ “หาโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ” […]

BBLAM ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BBLAM ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล  Managing Director, Head of Business Distribution บลจ.บัวหลวง จำกัด (ลำดับที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และ รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย)  ร่วมลงนามสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Fund) ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรอบระยะเวลาสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ […]

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23’ วันที่ 15-21 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23’ วันที่ 15-21 มี.ค.นี้

BBLAM  เสนอขาย  IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23  หรือ Bualuang Thanarat 3/23  เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 15-21 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจาก  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23 หรือ Bualuang Thanarat 3/23  (B3/23)  อายุประมาณ 6 เดือน   ประมาณการผลตอบแทน  1.40% ต่อปี   ขนาดโครงการ 3,500 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 3/23 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ […]

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 2/23’ วันที่ 9-14 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 2/23’ วันที่ 9-14 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 2/23 หรือ Bualuang Thanarat 2/23 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 9-14 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 2/23 หรือ Bualuang Thanarat 2/23 (B2/23) อายุประมาณ 1 ปี ประมาณการผลตอบแทน 1.55% ต่อปี ขนาดโครงการ 3,500 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 2/23 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3400 บาทต่อหน่วย วันที่ 20 มี.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3400 บาทต่อหน่วย วันที่ 20 มี.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)   เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่   65    จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  4  ปี 2565  (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2565  ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา  0.3400 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  7 มีนาคม 2566   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน   FUTUREPF  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 65 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.4850 […]

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 1/23’ วันที่ 1-7 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 1/23’ วันที่ 1-7 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 1/23 หรือ Bualuang Thanarat 1/23 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 1-7 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจาก     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 1/23 หรือ Bualuang Thanarat 1/23  (B1/23) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี ขนาดโครงการ 6,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 1/23 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ […]

B-WORK จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 18 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

B-WORK จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 18 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK เตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1771 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2565  โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่  10  มีนาคม  2566  เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 24 มีนาคม 2566  ทั้งนี้  เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น   18   ครั้ง […]

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาท วันที่ 22 มี.ค. 2566

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาท วันที่ 22 มี.ค. 2566

นายพรชลิต     พลอยกระจ่าง    รองกรรมการผู้จัดการ     Head of Real Estate & Infrastructure Investment    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM       เปิดเผยว่า  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์   (BRRGIF)      เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่   13  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  0.16 บาทต่อหน่วย   ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้   จากหน่วยละ 7.44 บาท เหลือหน่วยละ 7.28 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน วันที่ 8 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ กองทุน BRRGIF จะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565   […]