กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จีนต้องรับศึกหนักการแข่งขันสูงหลังจบโควิด-19 แพร่ระบาด

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จีนต้องรับศึกหนักการแข่งขันสูงหลังจบโควิด-19 แพร่ระบาด

ไชน่าเดลี รายงานว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบสุดท้ายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เพราะก็เห็นการเติบโตใหม่ๆ และการพัฒนาโอกาส ซึ่งอาจเติบโตมาแทนที่ เนื่องจาก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ค้าปลีก ต่างกำลังค้นหาหลากหลายแนวทางเพื่อสนับสนุนธุรกิจอยู่ โดยผู้ประกอบการอสังหริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จีนรับรู้ผลกระทบการระบาดระยะสั้น แต่เมื่อพิจารณาความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีน ก็เห็นความท้าทายและโอกาสหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ค้าปลีก อุตสาหกรรม หรือการลงทุน

เบื้องต้นงานอสังหาริมทรัพย์จะมีแรงกดดันมากขึ้น เพราะทั้งองค์กรในประเทศและองค์กรข้ามชาติจะมีความรอบคอบมากขึ้นในการเช่าสถานที่ทำงานและการขยายกิจกรรมต่างๆ ขณะที่ผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบแบ่งปัน (โค-เวิร์คกิ้ง) มีโอกาสถูกทำลาย เพราะพื้นที่เช่ารองรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นในด้านสภาพคล่อง

ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวและมีอุปทานอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จำนวนมาก ทั้งยังมีเมืองในจีนจำนวนมากที่ความต้องการเติบโตชะลอลง ขณะที่อัตราพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นในตลาดสำนักงานปี 2019 เมื่อมาเผชิญกับวิกฤติไวรัสโควิด-19 ก็อาจทำให้หลายบริษัทลดต้นทุน เช่น การเช่าสำนักงาน รองรับการสูญเสียรายได้ ดังนั้นคาดการณ์ว่า จะเห็นการแข่งขันรุนแรงขึ้นในหมู่ผู้ให้บริการพื้นที่เช่าสำนักงาน และเห็นกิจกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญในตลาดสำนักงาน แต่ในทางกลับกันก็เห็นผู้ได้รับประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เติบโตรวดเร็ว เช่น กลุ่มสุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์ เกมออนไลน์ การศึกษาทางไกล และอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ ต่างมองหาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ในระยะข้างหน้า เจ้าของพื้นที่เช่าและผู้เช่า จะให้ความสำคัญเรื่องสถานที่ทำงานที่มีความเป็นอยู่ที่ดีและชาญฉลาดมากขึ้น ดังนั้นปัจจัยการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ การบริหารความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยจะเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันในอสังหาริมทรัพย์ประเภทสำนักงาน ส่วนตัวอย่างแนวทางอื่นๆ ที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ปรับตัวรับโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก ให้ความสำคัญจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์มากขึ้น ร้านอาหารต่างๆ ค้นหาโอกาสใหม่ๆ  เช่น บริการส่งถึงที่ หรือขายออนไลน์ ห้างค้าปลีกให้บริการสั่งซื้ออาหารสด อาหารแช่แข็งผ่านออนไลน์และส่งถึงที่มากขึ้น ส่วนอาคารพาณิชย์ก็เน้นเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เรื่องปกป้องสุขภาพ มีพื้นที่เปิดโล่งในอนาคต เป็นต้น