กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

HIGHLIGHT

  • การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการรับรู้ปัจจัยลบเรื่องการลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดแล้วบางส่วน
  • เริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนเข้ากลุ่ม Defensive เช่น เฮลธ์แคร์มากขึ้น ขณะที่เงินไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีเบาบางลง
  • ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนเข้าลงทุนใน B-SIP /B-BHARATA/B-NIPPON นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังมีการถือเงินสดหรือกองทุนสภาพคล่องไว้บางส่วน เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มหากตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงที่ FED ออกมาสื่อสารเรื่องวงเงินการซื้อสินทรัพย์ และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ 
  • การทำ Asset Allocation มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นปีนี้
  • กองทุน BMAPS ทั้ง 3 กองทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 และค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน

ภาพรวมตลาด

การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบ  และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการรับรู้ปัจจัยลบเรื่องการลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดแล้วบางส่วน

เริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนเข้ากลุ่ม Defensive เช่น เฮลธ์แคร์มากขึ้น ขณะที่เงินไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีเบาบางลง

ตลาดสหรัฐฯ มีปัจจัยบวกจากความรวดเร็วในการฉีดวัคซีน และเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

ตลาดจีนปรับลดลงตั้งแต่ตรุษจีนที่ผ่านมา ด้วยนโยบายของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดลง และมาตรการเข้มงวดกับบริษัทเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันความกังวลในเรื่องดังกล่าวผ่อนคลายลงมากแล้ว และมีปัจจัยบวกจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วกว่าประเทศอื่น

ตลาดญี่ปุ่น รวมถึงตลาดในประเทศเอเชีย ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ และการกระจายวัคซีนยังล่าช้า

พอร์ตการลงทุน

ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนเข้าลงทุนใน B-SIP, B-BHARATA และ B-NIPPON สำหรับ B-SIP ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกกับการลงทุนแบบยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานสะอาด รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ โดยมองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว กองทุน B-SIP จะมีความเสี่ยงขาลงน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น สำหรับ B-BHARATA อินเดียมีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตดี ตลาดหุ้นแข็งแกร่งแม้จะมีปัจจัยลบด้านโควิด แต่คาดว่าอินเดียจะเป็น Herd Immunity ภายในธันวาคมนี้ และ B-NIPPON ดัชนีญี่ปุ่นอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก เชื่อว่าหากควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อได้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตามเศรษฐกิจโลก และมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย มีการปรับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังมีการถือเงินสดหรือกองทุนสภาพคล่องไว้บางส่วน เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มหากตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงที่ FED ออกมาสื่อสารเรื่องวงเงินการซื้อสินทรัพย์ และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกองทุน ดังต่อไปนี้

  • B-INNOTECH จากการขายทำกำไรกลุ่มเทคในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ราคากลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และกองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มย่อย ทั้งเซมิคอนดักเตอร์ Hardware Software  ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า (Growth and Value)  ถือว่าเป็นกองทุนเทคโนโลยีที่มีการกระจายตัวเพื่อรักษาสมดุลย์ของพอร์ตที่ดีกองทุนหนึ่ง
  • B-CHINE-EQ พื้นฐานเศรษฐกิจของจีนและกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังคงไปได้ดี ตลาดรับรู้ปัจจัยลบไปมากแล้ว และกองทุน AGI A Share และ AGI All China มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงมีผลการดำเนินงานที่ดี
  • B-HY (H75) AI จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ผู้ออกตราสารมีปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น เป็นกองทุนที่ให้กระแสเงินสดสม่ำเสมอ และมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นน้อยลงในระยะหลัง จึงเหมาะกับการกระจายการลงทุนในพอร์ต

มุมมองในอนาคต

ผู้จัดการกองทุนมองว่า ปี 2021 สินทรัพย์เสี่ยงยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุน จากสภาพคล่องในระบบและการปรับตัวดีขึ้นของกำไรบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก

สำหรับกองทุน BMAPS25 BMAPS55 และ BMAPS100 มีการทำ Asset Allocation ตามการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ซึ่งการทำ Asset Allocation มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นปีนี้ โดย BMAPS ทั้ง 3 กอง มีความยืดหยุ่นในการลงทุน สามารถลงทุนในประเภาสินทรัพย์หลากหลาย ผู้จัดการกองทุนใช้ความระมัดระวังในการดูจังหวะเพื่อรับผลประโยชน์จากแนวโน้มเชิงบวกของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการแบ่งสัดส่วนตามรายประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุน BMAPS25 ณ  31 พฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงานของกองทุน BMAPS55 ณ  31 พฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงานของกองทุน BMAPS100 ณ  31 พฤษภาคม 2564

สัดส่วนการลงทุนใน BMAPS25, BMAPS55 และ BMAPS100 ณ  31 พฤษภาคม 2564

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต