หุ้น Turnaround

บริษัทที่ประสบปัญหามีผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี ราคาหุ้นตกต่ำจนไม่มีใครสนใจลงทุน แต่เกิดการเปลี่ยนจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สินค้า/บริการกลับมาเป็นที่ต้องการ จนยอดขายฟื้นตัวและกลับมาทำกำไรได้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบริษัทเอง เช่น เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร การจัดการองค์กร หรือหันไปสินค้า/บริการใหม่ที่มีมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาด ผลประกอบการจะฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นจนมีกำไร

ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็เริ่มหันมาจับตามอง นักวิเคราะห์เริ่มให้ความสนใจ ราคาหุ้นจะเปลี่ยนกลับมาเป็นขาขึ้น จึงเรียกกันว่า หุ้น Turnaround

ตัวอย่างเช่นบริษัทเคยทำธุรกิจบันเทิงและทีวี ประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากกระแสนิยมการบริโภคสื่อและความบันเทิงของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ต่อมาบริษัทหันไปผลิตเครื่องสำอางและอาหารบำรุงสุขภาพโดยใช้สื่อทีวีและธุรกิจบันเทิงเป็นตัวสนับสนุน ทำให้มีรายได้จากสินค้าใหม่และกลับมาทำกำไรได้