เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วย “Agile”

เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วย “Agile”

โดย…เศรณี นาคธน กองทุนบัวหลวง “Agile” คือ แนวคิดในการทำงานที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงรวมถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทเทคโนโลยีที่ตระหนักได้ว่า ระบบการทำงานแบบเดิมไม่สามารถก้าวทันต่อความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้น แทนที่ระบบการทำงานจะเป็นลำดับขั้นที่เริ่มต้นด้วยการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงไปดำเนินการปฏิบัติงานจนออกมาเป็นผลลัพธ์ และหากผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตอบโจทย์ตามความต้องการหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ปฏิบัติงานจึงกลับไปแก้ไขอีกรอบ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจของทุกฝ่าย แต่ระบบการ Agile จะเน้นการทำงานร่วมกัน มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นในแผนการปฏิบัติงาน ทำให้ผลงานที่ออกมาสามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายและทันต่อสถาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ แนวคิด Agile ในอาเซียนยังไม่แพร่หลายมากนัก โดยธุรกิจที่นำมาปรับใช้ส่วนใหญ่จะได้แก่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและโดยเฉพาะธุรกิจ Start Up ด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรม ระบบการศึกษา กรอบความคิด (Mindset) และมุมมอง โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในเอเชีย รวมถึงอาเซียน จะให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตอนการทำงาน ลำดับความอาวุโส ลำดับตำแหน่งงาน หลายองค์กรที่อำนาจการตัดสินใจถูกกระจุกอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาทำให้ไม่เกิดความยืดหยุ่นเท่าที่ควร รวมไปถึงลักษณะนิสัยของชาวอาเซียนที่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจนกระทั่งไม่เกิดการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม นับเป็นเรื่องที่ดีที่ในปัจจุบันธุรกิจขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมของอาเซียนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของ Agile มากขึ้น และพยายามที่จะนำมาปรับใช้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และเก่าแก่นั้นการปฏิวัติองค์กรจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งหลายองค์กรเริ่มด้วยการเสริมทักษะและพยายามปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของกับพนักงานในองค์กร ทั้งนี้ […]

ความท้าทายของสินค้าแบรนด์หรูในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ความท้าทายของสินค้าแบรนด์หรูในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

โดย ณัฐพล ปรีชาวุฒิ กองทุนบัวหลวง หลายคนคงคิดว่า สินค้าแบรนด์หรูระดับโลกจะมีความทนทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ อัตรากำไรที่สูง รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซาลงมากนัก ซึ่งเจ้าของแบรนด์หรูยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเองก็คิดเช่นเดียวกันในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 และพวกเค้ายิ่งมั่นใจมากขึ้น เมื่อในช่วง 6 เดือนแรกของวิกฤตเศรษฐกิจ ยอดขายของพวก เขาได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่วิกฤตเศรษฐกิจไม่เคยปราณีใคร เพราะหลังจากนั้นไม่นาน ยอดขายของอุตสาหกรรมแบรนด์หรูที่เคยเติบโต 10% ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน กลับต้องหดตัวลงกว่า 4% ในปี 2009 ส่งผลให้มูลค่าหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแบรนด์หรูปรับตัวลดลงกว่า 40% ในช่วงปีดังกล่าว ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 แบรนด์ดังทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบและต้องปรับกลยุทธ์กันทั้งสิ้น อาทิ ยักษ์ใหญ่อย่างกลุ่ม LVMH ที่มีอัตราการเติบโตลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตแบรนด์ Chanel ต้องปรับลดพนักงานกว่า 200 ตำแหน่งทั่วโลก เช่นเดียวกับแบรนด์เนมดังของอังกฤษอย่าง Burberry ที่ปรับลดพนักงานทั่วโลกกว่า 500 ตำแหน่ง นอกจากนี้ แบรนด์รถหรูอย่าง Bentley […]

นวัตกรรมรับมือกับฝุ่นพิษ

นวัตกรรมรับมือกับฝุ่นพิษ

โดย … ณัฐคม ธีรโรจนวงศ์ กองทุนบัวหลวง อย่างที่ทราบกันดีว่า ในหลายประเทศทั่วโลก เผชิญกับปัญหามลพิษและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ประสบปัญหาอย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ การเผาขยะ รวมไปถึงสภาพอากาศที่ปิด จนทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศขึ้น ล่าสุด องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ประชากร 9 ใน 10 ของโลก สูดดมอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษ และพบว่า ปัญหามลพิษดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 7 ล้านคนต่อปี โดยเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่า 90% และในส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการสูดดมและสะสมของมลพิษเป็นเวลานานติดต่อกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชน จึงทำให้รัฐบาลในหลายประเทศให้ความสำคัญที่จะเร่งแก้ไขปัญหานี้แบบจริงจัง ประเทศจีน ถือว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีการขยายตัวของเมือง และเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม จนกลายเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ในขณะเดียวกัน การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจีน […]

เปิดมุมมองนักวิเคราะห์ กองทุนบัวหลวง…10 ปีผ่านไป ‘จีน’ มีอะไรมากกว่าที่คิด

เปิดมุมมองนักวิเคราะห์ กองทุนบัวหลวง…10 ปีผ่านไป ‘จีน’ มีอะไรมากกว่าที่คิด

ถ้าใครไปเมืองจีน 10 ปีก่อน แล้วกลับไปเมืองจีนเวลานี้จะเห็นว่าจีนเปลี่ยนไปมากจริงๆ วันนี้เราจึงขอนำเสนอเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองจีน ตามมุมมองที่นักวิเคราะห์ของกองทุนบัวหลวงไปเจอมา จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้

E-Sports ธุรกิจมาแรงท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

E-Sports ธุรกิจมาแรงท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

By…พูนสิน เพ่งสมบูรณ์ Portfolio Management หากจะกล่าวถึงกระแสความนิยมที่มาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราจะไม่พูดถึง E-Sport ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนได้รับการจับตามองเป็นพิเศษในเวลานี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ว่า E-Sports ไม่ถือเป็นกีฬา เพราะไม่มีการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย และอาจทำให้ผู้เล่นเสียสุขภาพ หากไม่ทำการจัดสรรเวลาฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความนิยมใน E-Sports กลับตรงกันข้าม โดยสำนักวิจัย Newzoo ระบุว่า ในปี 2017 มีผู้ชมการแข่งขัน E-Sports ทั่วโลกรวมกว่า 192 ล้านคน สร้างรายได้โดยรวมให้กับวงการกว่า 665 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตถึง 33% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกสถิติผู้ชมการแข่งขัน E-Sports สูงสุดถึง 43 ล้าน viewers ในรอบ Final round ของการแข่งขัน League […]

Initial Coin Offering (ICO)

Initial Coin Offering (ICO)

By…อรุณี ศิลปการประดิษฐ ทีมจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กระแสการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น ตัวอย่างที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อว่า Bitcoin ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนประเภทนี้ จนเกิดการเสนอขายเงินสกุลดิจิทัลใหม่ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แม้การระดมทุนผ่าน ICO มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการระดมทุนผ่าน IPO หุ้นสามัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนได้รับจะเปลี่ยนจากหุ้นสามัญ เป็นการได้รับเหรียญสกุลดิจิทัลแทน โดยบริษัทที่ต้องการระดมทุนโดยออกเหรียญสกุลดิจิทัลจะกำหนดราคาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอาไว้ เช่น การมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของหรือได้ลิขสิทธิ์จากโครงการนั้น ซึ่งนักลงทุนก็มีความคาดหวังว่าเหรียญดิจิทัลจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ เหรียญสกุลดิจิทัลถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และการถอดสมการคณิตศาสตร์ ในขณะที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปราศจากคนกลาง มีความสะดวกและน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจาก Blockchain เป็นการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกข้อมูลการทำรายการของทั้งระบบพร้อมๆ กันทุกครั้งที่มีการทำรายการ และส่งข้อมูลไปยังทุกๆ คน ทำให้การแก้ไขปลอมแปลงเป็นได้ยาก การระดมทุนผ่าน ICO เปิดโอกาสให้นักพัฒนาระบบมากมายที่ต้องการพัฒนาโครงการต่างๆ สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์ ลดเงื่อนไขที่ซับซ้อนยุ่งยาก อีกทั้งยังสามารถระดมทุนได้จากนักลงทุนทั่วโลก ประกอบกับการที่บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จในระดมทุนมากขึ้น ยิ่งส่งผลให้ความต้องการลงทุนใน ICO […]

ส่องอนาคตการบริโภคของผู้คน

ส่องอนาคตการบริโภคของผู้คน

By…ศิรารัตน์ อรุณจิตต์ Portfolio Management  ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา การเข้าถึงอินเตอร์เนตยังน้อย ช้อปปิ้งออนไลน์ยังไม่แพร่หลาย แต่มาปัจจุบันจะเห็นการเติบโตของธุรกิจออนไลน์มากขึ้น บริการส่งของเกิดขึ้นมากมาย แล้วอีกสัก 10 กว่าปีข้างหน้า การบริโภคของผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนบ้าง เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทาย หากเราคาดการณ์ได้ จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์การลงทุน และธุรกิจได้ต่อไป จากรายงานของ Euromonitor ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการบริโภคในอีกสัก 10 กว่าปีข้างหน้าที่น่าสนใจ ซึ่งจุดหลักสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาคครัวเรือน ผ่านการเปลี่ยนแปลงของ 3 โครงสร้างสำคัญ ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของการอยู่อาศัยคนเดียว (single-person households) 2) การขยายตัวของความเป็นเมือง (Further urbanization) และ 3) สังคมดิจิตอล (Digitalization) ลองมาดูกันนะคะว่า 3 โครงสร้างสำคัญที่จะมีผลให้การบริโภคในวันข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไปนั้น มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง การเพิ่มขึ้นของการอยู่อาศัยคนเดียว (single-person households) ในระหว่างปี […]

ก้าวใหม่กับภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนไป

ก้าวใหม่กับภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนไป

By…พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง ทุกวันนี้ เราได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น E-Sport, AR, VR, IoT, Silicon Photonics ไปจนถึง Quantum Computing ซึ่งอาจจะทำให้เราฟังแล้วเกิดความสับสนได้ไม่มากก็น้อย เรากำลังอยู่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย เลิกใช้ในอีกไม่นานนัก ดังนั้น มนุษย์เราต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ไม่ต่างอะไรกับการลงทุนที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ เพื่อที่จะรู้ได้ว่า ธุรกิจไหนที่มีโอกาสของศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต เราต้องอ่านเกมให้ขาด “เพราะการลงทุน คือ การมองไปข้างหน้า” นักธุรกิจจีนท่านหนึ่งเคยพูดกับผมไว้ว่า ความล้ำสมัยในยุคนี้มีคำจำกัดความสั้นๆ ง่ายๆ คือ ‘A B C D’  โดย A มาจาก Artificial Intelligence: AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ส่วน B คือ Blockchain […]

ลงทุนในธุรกิจสุขภาพ ยั่งยืนในระยะยาว

ลงทุนในธุรกิจสุขภาพ ยั่งยืนในระยะยาว

 กองทุนบัวหลวง ศักยภาพของกลุ่ม Healthcare ในยุคที่ประชากรสูงอายุมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบัน ความต้องการในการรักษาสุขภาพจึงสูงขึ้นตาม  ทำให้บริการการแพทย์และสุขภาพต้องเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในประเด็นซึ่งนักการเมืองและภาครัฐให้ความสำคัญมากที่สุด  เนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ  และเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของประชากรซึ่งรัฐบาลจะเพิกเฉยไม่ได้    ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากสนับสนุนนโยบายประกันสุขภาพอย่างมากเพื่อที่อย่างน้อยประชากรในประเทศมีโอกาสเข้าถึงและใช้บริการทางสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ การลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาว นักลงทุนจำนวนมากในปัจจุบัน มองข้ามหุ้นหรือกองทุนในอุตสาหกรรม Health Care ในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากพวกเขามองว่าอุตสาหกรรม Health Care โดยพื้นฐานนั้นมีค่า beta ต่ำ หรืออัตราผลตอบแทนจะเคลื่อนไหวขึ้นลงในอัตราส่วนที่น้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด จึงคิดว่าจะทำให้ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตดังเช่นในปัจจุบัน หลังจากวิกฤติทางการเงินโลกครั้งใหญ่ในปี 2008 เป็นต้นมา ธุรกิจ Health Care จำนวนมาก ได้ควบรวมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น โดยหลายองค์กรเลือกที่จะควบรวมองค์กร หรือซื้อธุรกิจด้านอื่นๆ ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Health Care ของตนได้   บริษัทในอุตสาหกรรม Health Care นั้นต่างเพิ่มการใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของประเทศตลาดใหม่ทั้งหลาย ซึ่งรายได้ต่อหัวประชากรที่กำลังปรับเพิ่มขึ้นจะถูกนำมาใช้จ่ายในด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก      นอกจากนี้ การขยายตัวและความมั่งคั่งของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนได้ทำให้เราได้เห็นถึงความต้องการด้าน Health Care ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรม […]

‘ปัญญาประดิษฐ์’ ใกล้ตัวกว่าที่คิด

‘ปัญญาประดิษฐ์’ ใกล้ตัวกว่าที่คิด

By…ชัชวาล สิมะธัมนันท์ Portfolio Management  เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในยุคนี้ เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยี AI เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลก เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่เริ่มตื่นตัวกับการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยเห็นได้จากรายงานล่าสุดของ Narrative Science ที่ประเมินว่าแนวโน้มการลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อนำมาใช้ในองค์กร จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 68% ภายในปี 2018 จาก 38% ในปี 2016 ขณะที่รายงานที่จัดทำโดย Forbes ระบุว่าองค์กรที่ใช้ AI ในการทำงานจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 39% และลดต้นทุนลงได้ถึง 37% ทั้งนี้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ นับเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยการสร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จากภาพยนตร์ Sci-fi ที่ได้รับความนิยมหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Terminator หรือ […]