ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,642.33 จุด ลดลง 14.25 จุด (-0.86%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,642.33 จุด ลดลง 14.25 จุด (-0.86%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,642.33 จุด ลดลง 14.25 จุด (-0.86%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,642.07 จุด และสูงสุดที่ 1,661.04 จุด มูลค่าการซื้อขาย 72,795.39 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 584.00 บาท ลดลง 38.00 (-6.11%) มูลค่าการซื้อขาย 3,863.51 ลบ. MINT ปิดที่ 28.25 บาท ลดลง 1.50 (-5.04%) มูลค่าการซื้อขาย 2,810.14 ลบ. PTTEP ปิดที่ 167.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.52%) มูลค่าการซื้อขาย 2,543.68 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,656.58 จุด ลดลง 4.51 จุด (-0.27%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,656.58 จุด ลดลง 4.51 จุด (-0.27%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,656.58 จุด ลดลง 4.51 จุด (-0.27%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,642.53 จุด และสูงสุดที่ 1,660.42 จุด มูลค่าการซื้อขาย 72,610.35 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 622.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 (+1.63%) มูลค่าการซื้อขาย 4,892.77 ลบ. TLI ปิดที่ 16.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 (+2.52%) มูลค่าการซื้อขาย 3,481.32 ลบ. SCC ปิดที่ 346.00 บาท ลดลง 8.00 (-2.26%) มูลค่าการซื้อขาย 3,319.75 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,661.09 จุด ลดลง 4.65 จุด (-0.28%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,661.09 จุด ลดลง 4.65 จุด (-0.28%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,661.09 จุด ลดลง 4.65 จุด (-0.28%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,660.81 จุด และสูงสุดที่ 1,671.19 จุด มูลค่าการซื้อขาย 67,292.24 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CH ปิดที่ 4.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.74 (+17.87%) มูลค่าการซื้อขาย 3,426.27 ลบ. DELTA ปิดที่ 612.00 บาท ลดลง 52.00 (-7.83%) มูลค่าการซื้อขาย 2,362.10 ลบ. EA ปิดที่ 90.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+3.42%) มูลค่าการซื้อขาย 2,359.36 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,665.74 จุด เพิ่มขึ้น 11.612 จุด (+0.67%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,665.74 จุด เพิ่มขึ้น 11.612 จุด (+0.67%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,665.74 จุด เพิ่มขึ้น 11.612 จุด (+0.67%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,660.83 จุด และสูงสุดที่ 1,672.64 จุด มูลค่าการซื้อขาย 62,508.10 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CH ปิดที่ 4.14 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 (+76.92%) มูลค่าการซื้อขาย 5,373.32 ลบ. DELTA ปิดที่ 664.00 บาท ลดลง 4.00 (-0.60%) มูลค่าการซื้อขาย 2,809.12 ลบ. PTT ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+1.36%) มูลค่าการซื้อขาย 2,095.99 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 9 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,654.62 จุด เพิ่มขึ้น 14.62 จุด (+0.89%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 9 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,654.62 จุด เพิ่มขึ้น 14.62 จุด (+0.89%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 9 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,654.62 จุด เพิ่มขึ้น 14.62 จุด (+0.89%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,641.82 จุด และสูงสุดที่ 1,658.96 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,499.78 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 668.00 บาท เพิ่มขึ้น 64.00 (+10.60%) มูลค่าการซื้อขาย 6,367.54 ลบ. PTTEP ปิดที่ 163.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+1.88%) มูลค่าการซื้อขาย 2,476.93 ลบ. SCB ปิดที่ 111.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,946.40 ลบ. GULF ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 8 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,640.00 จุด เพิ่มขึ้น 0.08 จุด (+0.00%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 8 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,640.00 จุด เพิ่มขึ้น 0.08 จุด (+0.00%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 8 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,640.00 จุด เพิ่มขึ้น 0.08 จุด (+0.00%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,636.33 จุด และสูงสุดที่ 1,649.17 จุด มูลค่าการซื้อขาย 76,667.56 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 604.00 บาท เพิ่มขึ้น 32.00 (+5.59%) มูลค่าการซื้อขาย 3,823.28 ลบ. PTTEP ปิดที่ 160.00 บาท ลดลง -5.00 (-3.03%) มูลค่าการซื้อขาย 2,773.51 ลบ. PTT ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง -0.75 (-2.03%) มูลค่าการซื้อขาย 2,455.94 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,639.92 จุด เพิ่มขึ้น 6.05 จุด (+0.37%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,639.92 จุด เพิ่มขึ้น 6.05 จุด (+0.37%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,639.92 จุด เพิ่มขึ้น 6.05 จุด (+0.37%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,628.80 จุด และสูงสุดที่ 1,641.25 จุด มูลค่าการซื้อขาย 71,204.83 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 572.00 บาท เพิ่มขึ้น 54.00 (+10.42%) มูลค่าการซื้อขาย 3,507.10 ลบ. KBANK ปิดที่ 148.00 บาท ลดลง -3.00 (-1.99%) มูลค่าการซื้อขาย 2,815.10 ลบ. GULF ปิดที่ 56.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,362.05 ลบ. MAKRO ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 6 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,633.87 จุด เพิ่มขึ้น 11.87 จุด (+0.73%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 6 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,633.87 จุด เพิ่มขึ้น 11.87 จุด (+0.73%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 6 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,633.87 จุด เพิ่มขึ้น 11.87 จุด (+0.73%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,624.92 จุด และสูงสุดที่ 1,636.70 จุด มูลค่าการซื้อขาย 70,060.33 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ GULF ปิดที่ 56.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 (+9.80%) มูลค่าการซื้อขาย 6,108.83 ลบ. BANPU ปิดที่ 14.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 (+1.40%) มูลค่าการซื้อขาย 3,470.18 ลบ. EA ปิดที่ 86.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 (+4.53%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,413.72 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.00 จุด ลดลง 0.15 จุด (-0.01%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.00 จุด ลดลง 0.15 จุด (-0.01%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.00 จุด ลดลง 0.15 จุด (-0.01%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,611.86 จุด และสูงสุดที่ 1,622.72 จุด มูลค่าการซื้อขาย 55,635.42 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BANPU ปิดที่ 14.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 (+2.88%) มูลค่าการซื้อขาย 2,251.13 ลบ. DELTA ปิดที่ 524.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 (+2.75%) มูลค่าการซื้อขาย 1,994.83 ลบ. CPALL ปิดที่ 59.75 บาท ลดลง 0.25 (-0.42%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,760.94 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.20 จุด (+0.01%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.20 จุด (+0.01%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.20 จุด (+0.01%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,611.19 จุด และสูงสุดที่ 1,626.48 จุด มูลค่าการซื้อขาย 61,344.55 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 166.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 3,044. 96 ลบ. IVL ปิดที่ 40.75 บาท ลดลง 1.00 (-2.40%) มูลค่าการซื้อขาย 2,277.12 ลบ. BANPU ปิดที่ 13.90 บาท ลดลง 0.10 (-0.71%)  […]