ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,420.43 จุด เพิ่มขึ้น 31.09 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,420.43 จุด เพิ่มขึ้น 31.09 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,420.43 จุด เพิ่มขึ้น 31.09 จุด หรือ 2.24% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,422.43 จุด ต่ำสุดที่ 1,395.58 จุด มูลค่าการซื้อขาย 105,036.78 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.PTT ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+5.88%) มูลค่าการซื้อขาย 5,526.54 ลบ. 2.KBANK ปิดที่ 108.00 บาท เพิ่มขึน 2.00  บาท (+1.89%) มูลค่าการซื้อขาย 4,447.83 ลบ. 3.ADVANC ปิดที่ 179.50 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,389.34 จุด เพิ่มขึ้น 19.92 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,389.34 จุด เพิ่มขึ้น 19.92 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,389.34 จุด เพิ่มขึ้น 19.92 จุด หรือ 1.45% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,390.37จุด ต่ำสุดที่ 1,368.20 จุด มูลค่าการซื้อขาย 90,575.97 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 106.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 10,359.07 ลบ. 2.ADVANC ปิดที่ 175.50 บาท ลดลง -1.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 4,982.60 ลบ. 3.BBL ปิดที่ 121.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,369.42 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,369.42 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,369.42 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด หรือ 0.35% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,375.02จุด ต่ำสุดที่ 1,362.41 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,325.27 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 97.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 6,119.01 ลบ. 2.ADVANC ปิดที่ 176.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,652.97 ลบ. 3.PTTGC ปิดที่ 53.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,364.59 จุด เพิ่มขึ้น 14.78 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,364.59 จุด เพิ่มขึ้น 14.78 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,364.59 จุด เพิ่มขึ้น 14.78 จุด หรือ 1.09% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,364.64จุด ต่ำสุดที่ 1,341.46 จุด มูลค่าการซื้อขาย 66,934.72 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 94.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,822.11 ลบ. 2.SCGP ปิดที่ 38.50 บาท ลดลง -0.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,698.71 ลบ. 3.MINT ปิดที่ 24.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,349.81 จุด ลดลง 1.25 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,349.81 จุด ลดลง 1.25 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,349.81 จุด ลดลง 1.25 จุด หรือ -0.09% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,365.91 จุด ต่ำสุดที่ 1,344.55 จุด มูลค่าการซื้อขาย 90,085.63 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.STGT ปิดที่ 72.75 บาท ลดลง 2.25 บาท (-3.00%) มูลค่าการซื้อขาย 5,228.61 ลบ. 2.KBANK ปิดที่ 94.00 บาท ลดลง 0.75 บาท (-0.79%) มูลค่าการซื้อขาย 4,739.91 ล้านบาท 3.MINT ปิดที่ 23.70 บาท ลดลง […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,351.06 จุด เพิ่มขึ้น 4.59 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,351.06 จุด เพิ่มขึ้น 4.59 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,351.06 จุด เพิ่มขึ้น 4.59 จุด หรือ 0.34% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,365.87 จุด ต่ำสุดที่ 1,351.04 จุด มูลค่าการซื้อขาย 78,504.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.STGT ปิดที่ 75.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.33%) มูลค่าการซื้อขาย 5,710.13 ลบ. 2.SCGP <ST> ปิดที่ 39.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+4.70%) มูลค่าการซื้อขาย 3,514.06 ลบ. 3.MINT ปิดที่ 24.20 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,346.47 จุด เพิ่มขึ้น 10.16 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,346.47 จุด เพิ่มขึ้น 10.16 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,346.47 จุด เพิ่มขึ้น 10.16 จุด หรือ 0.76% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,352.51 จุด ต่ำสุดที่ 1,327.73 จุด มูลค่าการซื้อขาย 92,036.21 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 94.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 7,112.05 ลบ. 2.SCB ปิดที่ 82.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,439.98 ลบ. 3.BAM ปิดที่ 21.00 บาท ลดลง -1.30 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,336.31 จุด ลดลง 9.03 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,336.31 จุด ลดลง 9.03 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,336.31 จุด ลดลง 9.03 จุด หรือ -0.67% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,341.57 จุด ต่ำสุดที่ 1,327.17 จุด มูลค่าการซื้อขาย 97,248.89 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.SCGP ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 7,871.97 ลบ. 2.KBANK ปิดที่ 90.25 บาท ลดลง -2.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 6,765.60 ลบ. 3.AOT ปิดที่ 65.50 บาท ลดลง -2.25 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,345.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.10 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,345.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.10 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,345.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.10 จุด หรือ 0.31% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,356.83 จุด ต่ำสุดที่ 1,331.39 จุด มูลค่าการซื้อขาย 117,152.65 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 93.00 บาท ลดลง -1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 8,789.31 ลบ. 2.AOT ปิดที่ 67.75 บาท ปิดไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 7,348.14 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 38.25 บาท ปิดไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 4,220.60 ลบ. […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,341.24 จุด เพิ่มขึ้น 55.36 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,341.24 จุด เพิ่มขึ้น 55.36 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 พ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,341.24 จุด เพิ่มขึ้น 55.36 จุด หรือ 4.31% โดยระหว่างวันดัชนีสูงสุดที่ 1,346.72จุด ต่ำสุดที่ 1,313.04 จุด มูลค่าการซื้อขาย 166,674.91 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.AOT ปิดที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 10.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 21,401.58 ลบ. 2.KBANK ปิดที่ 94.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 10,713.43 ลบ. 3.MINT ปิดที่ 23.10 บาท เพิ่มขึ้น 4.80 บาท […]