ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.21 จุด เพิ่มขึ้น 5.05 จุด (+0.31%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.21 จุด เพิ่มขึ้น 5.05 จุด (+0.31%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,622.21 จุด เพิ่มขึ้น 5.05 จุด (+0.31%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,612.61 จุด และสูงสุดที่ 1,626.28 จุด มูลค่าการซื้อขาย 78,265.71 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CPALL ปิดที่ 60.00 บาท ลดลง 1.25 (-2.04%) มูลค่าการซื้อขาย 3,576.74 ลบ. IVL ปิดที่ 42.75 บาท ลดลง 1.25 (-2.84%) มูลค่าการซื้อขาย 3,293.65 ลบ. BH ปิดที่ 190.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 (+4.40%) มูลค่าการซื้อขาย 3,268.36 ลบ. KBANK ปิดที่ 149.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,617.21 จุด ลดลง 1.59 จุด (-0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,617.21 จุด ลดลง 1.59 จุด (-0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,617.21 จุด ลดลง 1.59 จุด (-0.10%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,606.09 จุด และสูงสุดที่ 1,618.07 จุด มูลค่าการซื้อขาย 67,116.24 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BANPU ปิดที่ 13.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+3.94%) มูลค่าการซื้อขาย 2,873.16 ลบ. KCE ปิดที่ 57.50 บาท ลดลง 5.00 (-8.00%) มูลค่าการซื้อขาย 2,725.48 ลบ. KBANK ปิดที่ 149.00 บาท ลดลง 0.50 (-0.33%) มูลค่าการซื้อขาย 2,609.22 ลบ. IVL ปิดที่ 44.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 9 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,618.80 จุด เพิ่มขึ้น 9.93 จุด (+0.62%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 9 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,618.80 จุด เพิ่มขึ้น 9.93 จุด (+0.62%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 9 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,618.80 จุด เพิ่มขึ้น 9.93 จุด (+0.62%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,606.48 จุด และสูงสุดที่ 1,620.98 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,673.66 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ AOT ปิดที่ 71.75 บาท ลดลง 0.25 (-0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 2,790.72 ลบ. DELTA ปิดที่ 538.00 บาท เพิ่มขึ้น 32.00 (+6.32%) มูลค่าการซื้อขาย 2,499.24 ลบ. KBANK ปิดที่ 149.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,074.45 ลบ. PTTEP ปิดที่ 155.50 บาท เพิ่มขึ้น […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 8 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,608.87 จุด เพิ่มขึ้น 7.78 จุด (+0.49%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 8 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,608.87 จุด เพิ่มขึ้น 7.78 จุด (+0.49%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 8 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,608.87 จุด เพิ่มขึ้น 7.78 จุด (+0.49%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,589.62 จุด และสูงสุดที่ 1,608.88 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,266.08 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 149.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.70%) มูลค่าการซื้อขาย 3,231.58 ลบ. PTT ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+2.82%) มูลค่าการซื้อขาย 2,903.20 ลบ. DELTA ปิดที่ 506.00 บาท ลดลง 34.00 (-6.30%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,670.38 ลบ. PTTEP ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,601.09 จุด เพิ่มขึ้น 2.34 จุด (+0.15%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,601.09 จุด เพิ่มขึ้น 2.34 จุด (+0.15%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,601.09 จุด เพิ่มขึ้น 2.34 จุด (+0.15%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,595.89 จุด และสูงสุดที่ 1,603.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 58,838.20 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 151.00 บาท ลดลง 3.50 (-2.27%) มูลค่าการซื้อขาย 4,172.13 ลบ. KBANK ปิดที่ 147.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.38%) มูลค่าการซื้อขาย 2,433.13 ลบ. BANPU ปิดที่ 12.80 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,251.64 ลบ. DELTA ปิดที่ 540.00 บาท ลดลง […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 4 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,598.75 จุด เพิ่มขึ้น 4.02 จุด (+0.25%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 4 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,598.75 จุด เพิ่มขึ้น 4.02 จุด (+0.25%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 4 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,598.75 จุด เพิ่มขึ้น 4.02 จุด (+0.25%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,592.28 จุด และสูงสุดที่ 1,604.85 จุด มูลค่าการซื้อขาย 69,087.76 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTT ปิดที่ 154.50 บาท ลดลง 7.00 (-4.33%) มูลค่าการซื้อขาย 6,476.24 ลบ. BANPU ปิดที่ 12.80 บาท ลดลง 0.50 (-3.76%) มูลค่าการซื้อขาย 3,221.51 ลบ. DELTA ปิดที่ 542.00 บาท เพิ่มขึ้น 20.00 (+3.83%) มูลค่าการซื้อขาย 3,219.56 ลบ. AOT ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,594.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.57 จุด (+0.35%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,594.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.57 จุด (+0.35%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,594.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.57 จุด (+0.35%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,586.49 จุด และสูงสุดที่ 1,597.74 จุด มูลค่าการซื้อขาย 50,898.19 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 522.00 บาท เพิ่มขึ้น 32.00 (+6.53%) มูลค่าการซื้อขาย 3,785.81 ลบ. TRUE ปิดที่ 4.88 บาท ลดลง 0.02 (-0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 1,809.90 ลบ. KBANK ปิดที่ 145.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,475.05 ลบ. PTTEP ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,589.16 จุด ลดลง 4.08 จุด (-0.26%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,589.16 จุด ลดลง 4.08 จุด (-0.26%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,589.16 จุด ลดลง 4.08 จุด (-0.26%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,585.71 จุด และสูงสุดที่ 1,598.54 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,464.45 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 490.00 บาท ลดลง 20.00 (-3.92%) มูลค่าการซื้อขาย 4,672.66 ลบ. PTTEP ปิดที่ 159.00 บาท ลดลง 0.50 (-0.31%) มูลค่าการซื้อขาย 2,499.18 ลบ. PTT ปิดที่ 35.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,889.93 ลบ. BANPU ปิดที่ 13.10 บาท ลดลง […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,593.24 จุด เพิ่มขึ้น 16.83 จุด (+1.07%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,593.24 จุด เพิ่มขึ้น 16.83 จุด (+1.07%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ส.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,593.24 จุด เพิ่มขึ้น 16.83 จุด (+1.07%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,581.24 จุด และสูงสุดที่ 1,596.66 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,256.81 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 510.00 บาท เพิ่มขึ้น 36.00 (+7.59%) มูลค่าการซื้อขาย 7,032.96 ลบ. CPALL ปิดที่ 59.75 บาท ลดลง 1.50 (-2.45%) มูลค่าการซื้อขาย 3,263.07 ลบ. PTT ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+1.44%) มูลค่าการซื้อขาย 3,119.75 ลบ. KBANK ปิดที่ 145.00 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ก.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,576.41 จุด เพิ่มขึ้น 23.23 จุด (+1.50%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ก.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,576.41 จุด เพิ่มขึ้น 23.23 จุด (+1.50%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ก.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,576.41 จุด เพิ่มขึ้น 23.23 จุด (+1.50%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,555.64 จุด และสูงสุดที่ 1,576.78 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,390.21 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 474.00 บาท เพิ่มขึ้น 106.00 (+28.80%) มูลค่าการซื้อขาย 6,431.10 ลบ. BANPU ปิดที่ 13.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 (+2.29%) มูลค่าการซื้อขาย 2,098.89 ลบ. KBANK ปิดที่ 146.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.69%) มูลค่าการซื้อขาย 1,995.64 ลบ. KCE ปิดที่ 62.75 บาท […]