ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,631.15 จุด เพิ่มขึ้น 11.56 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,631.15 จุด เพิ่มขึ้น 11.56 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,631.15 จุด เพิ่มขึ้น 11.56 จุด หรือ +0.71% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,637.65 จุด และต่ำสุดที่ 1,623.00 จุด มูลค่าการซื้อขาย 140,532.64 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.SCB ปิดที่ 130.00 บาท เพิ่มขึ้น 20.50 บาท (+18.72%) มูลค่าการซื้อขาย 21,242.57 ลบ. 2.KBANK ปิดที่ 131.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท (+7.38%) มูลค่าการซื้อขาย 19,395.60 ลบ. 3.TRUE ปิดที่ 3.94 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,619.59 จุด เพิ่มขึ้น 4.73 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,619.59 จุด เพิ่มขึ้น 4.73 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,619.59 จุด เพิ่มขึ้น 4.73 จุด หรือ +0.29% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,623.86 จุด และต่ำสุดที่ 1,611.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 79,028.45 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.SCB ปิดที่ 109.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.86%) มูลค่าการซื้อขาย 4,605.19 ลบ. 2.TRUE ปิดที่ 3.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท (+10.06%) มูลค่าการซื้อขาย 2,984.10 ลบ. 3.ADVANC ปิดที่ 196.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,614.86 จุด เพิ่มขึ้น 11.80 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,614.86 จุด เพิ่มขึ้น 11.80 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,614.86 จุด เพิ่มขึ้น 11.80 จุด หรือ +0.74% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,618.19 จุด และต่ำสุดที่ 1,591.81 จุด มูลค่าการซื้อขาย 83,910.37 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.DELTA ปิดที่ 798.00 บาท ลดลง 58.00 บาท (-10.43%) มูลค่าการซื้อขาย 4,006.48 ลบ. 2.SCB ปิดที่ 107.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท (+5.91%) มูลค่าการซื้อขาย 3,103.34 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 39.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,603.06 จุด ลดลง 22.59 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,603.06 จุด ลดลง 22.59 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,603.06 จุด ลดลง 22.59 จุด หรือ -1.39% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,620.72 จุด และต่ำสุดที่ 1,601.16 จุด มูลค่าการซื้อขาย 85,013.63 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 118.50 บาท ลดลง 3.50 บาท (-2.87%) มูลค่าการซื้อขาย 3,294.17 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 39.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2,950.13 ลบ. 3.KCE ปิดที่ 82.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,625.65 จุด ลดลง 6.05 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,625.65 จุด ลดลง 6.05 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,625.65 จุด ลดลง 6.05 จุด หรือ -0.37% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,635.04 จุด และต่ำสุดที่ 1,617.31 จุด มูลค่าการซื้อขาย 105,671.89 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KCE ปิดที่ 82.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท (+5.10%) มูลค่าการซื้อขาย 5,966.61 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 39.00 บาท ลดลง 0.75 บาท (-1.89%) มูลค่าการซื้อขาย 5,554.21 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 122.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,631.70 จุด เพิ่มขึ้น 3.66 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,631.70 จุด เพิ่มขึ้น 3.66 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,631.70 จุด เพิ่มขึ้น 3.66 จุด หรือ +0.22% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,636.01 จุด และต่ำสุดที่ 1,628.57 จุด มูลค่าการซื้อขาย 79,594.58 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.PTT ปิดที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.92%) มูลค่าการซื้อขาย 3,212.39 ลบ. 2.DELTA ปิดที่ 562.00 บาท ลดลง 12.00 บาท (-2.09%) มูลค่าการซื้อขาย 3,112.98 ลบ. 3.SCGP ปิดที่ 64.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,628.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.20 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,628.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.20 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,628.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.20 จุด หรือ +0.26% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,630.05 จุด และต่ำสุดที่ 1,620.84 จุด มูลค่าการซื้อขาย 73,187.40 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.PTT ปิดที่ 39.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2,322.19 ลบ. 2.DELTA ปิดที่ 574.00 บาท ลดลง 8.00 บาท (-1.37%) มูลค่าการซื้อขาย 2,209.13 ลบ. 3.INTUCH ปิดที่ 82.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,623.84 จุด ลดลง 9.92 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,623.84 จุด ลดลง 9.92 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,623.84 จุด ลดลง 9.92 จุด หรือ -0.61% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,640.40 จุด และต่ำสุดที่ 1,621.96 จุด มูลค่าการซื้อขาย 84,176.04 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.DELTA ปิดที่ 582.00 บาท ลดลง 70.00 บาท (-10.74%) มูลค่าการซื้อขาย 4,357.48 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 39.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.96%) มูลค่าการซื้อขาย 2,918.23 ลบ. 3.INTUCH ปิดที่ 77.75 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,633.76 จุด ลดลง 1.59 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,633.76 จุด ลดลง 1.59 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,633.76 จุด ลดลง 1.59 จุด หรือ -0.10% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,642.63 จุด และต่ำสุดที่ 1,627.29 จุด มูลค่าการซื้อขาย 86,159.97 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.DELTA ปิดที่ 652.00 บาท ลดลง 108.00 บาท (-14.21%) มูลค่าการซื้อขาย 2,744.31 ลบ. 2.EA ปิดที่ 64.75 บาท ลดลง 2.75 บาท (-4.07%) มูลค่าการซื้อขาย 2,507.04 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 122.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,635.35 จุด เพิ่มขึ้น 6.23 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,635.35 จุด เพิ่มขึ้น 6.23 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 ก.ย. 2564 ปิดตลาดที่ 1,635.35 จุด เพิ่มขึ้น 6.23 จุด หรือ+0.38% ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,639.65 จุด และต่ำสุดที่ 1,620.58 จุด มูลค่าการซื้อขาย 92,056.38 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.ADVANC ปิดที่ 190.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.52%) มูลค่าการซื้อขาย 4,132.21 ลบ. 2.GULF ปิดที่ 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 4,126.81 ลบ. 3.INTUCH ปิดที่ 82.50 บาท […]