ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 24 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,298.08 จุด ลดลง 3.46 จุด (-0.27%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 24 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,298.08 จุด ลดลง 3.46 จุด (-0.27%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 24 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,298.08 จุด ลดลง 3.46 จุด (-0.27%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,293.95 จุด และสูงสุดที่ 1,301.55 จุด มูลค่าการซื้อขาย 29,579.16 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  EA ปิดที่ 4.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.82 (+22.04%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,543.00 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 56.00 บาท ลดลง 0.75 (-1.32%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,391.39 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 222.00 บาท ลดลง 2.00 (-0.89%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,060.87 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,301.54 จุด ลดลง 15.60 จุด (-1.18%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,301.54 จุด ลดลง 15.60 จุด (-1.18%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,301.54 จุด ลดลง 15.60 จุด (-1.18%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,300.04 จุด และสูงสุดที่ 1,321.21 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,319.60 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  EA ปิดที่ 3.72 บาท ลดลง 1.33 (-26.34%) มูลค่าการซื้อขาย 2,292.44 ล้านบาท KTB ปิดที่ 17.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 (+4.68%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,613,78 ล้านบาท BBL ปิดที่ 133.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.75%) มูลค่าการซื้อขาย 1,609.61 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,317.14 จุด ลดลง 7.62 จุด (-0.58%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,317.14 จุด ลดลง 7.62 จุด (-0.58%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,317.14 จุด ลดลง 7.62 จุด (-0.58%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,317.14 จุด และสูงสุดที่ 1,324.57 จุด มูลค่าการซื้อขาย 37,836.67 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  BBL ปิดที่ 132.50 บาท ลดลง 5.00 (-3.64%) มูลค่าการซื้อขาย 2,558.77 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 128.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.39%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,896.86 ล้านบาท GULF ปิดที่ 45.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 (+1.68%) มูลค่าการซื้อขาย 1,644.12 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 18 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,324.76 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุด (+0.38%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 18 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,324.76 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุด (+0.38%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 18 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,324.76 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุด (+0.38%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,317.89 จุด และสูงสุดที่ 1,327.02 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,708.80 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  EA ปิดที่ 5.30 บาท ลดลง 1.10 (-17.19%) มูลค่าการซื้อขาย 5,444.97 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 92.50 บาท ลดลง 2.25 (-2.37%) มูลค่าการซื้อขาย 2,048.89 ล้านบาท BBL ปิดที่ 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.85%) มูลค่าการซื้อขาย 2,028.27 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 17 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,319.31 จุด ลดลง 1.52 จุด (-0.12%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 17 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,319.31 จุด ลดลง 1.52 จุด (-0.12%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 17 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,319.31 จุด ลดลง 1.52 จุด (-0.12%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,318.41 จุด และสูงสุดที่ 1,330.22 จุด มูลค่าการซื้อขาย 46,557.81 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  INTOUCH ปิดที่ 79.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 (+3.61%) มูลค่าการซื้อขาย 6,141.58 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 224.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 (+1.82%)) มูลค่าการซื้อขาย 4,796.63 ล้านบาท GULF ปิดที่ 45.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 (+6.51%) มูลค่าการซื้อขาย 4,062.77 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,321.31 จุด ลดลง 6.12 จุด (-0.46%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,321.31 จุด ลดลง 6.12 จุด (-0.46%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,321.31 จุด ลดลง 6.12 จุด (-0.46%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,320.08 จุด และสูงสุดที่ 1,330.84 จุด มูลค่าการซื้อขาย 36,028.80 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  DELTA ปิดที่ 93.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+3.89%) มูลค่าการซื้อขาย 3,050.50 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 146.00 บาท ลดลง 3.50 (-2.34%) มูลค่าการซื้อขาย 1,516.00 ล้านบาท PTT ปิดที่ 32.00 บาท ลดลง 0.75 (-2.29%) มูลค่าการซื้อขาย 1,297.24 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,327.43 จุด ลดลง 4.61 จุด (-0.35%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,327.43 จุด ลดลง 4.61 จุด (-0.35%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,327.43 จุด ลดลง 4.61 จุด (-0.35%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,320.56 จุด และสูงสุดที่ 1,328.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 33,603.98 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  SCB ปิดที่ 103.00 บาท ลดลง 3.50 (-3.29%) มูลค่าการซื้อขาย 2,820.41 ล้านบาท BBL ปิดที่ 133.00 บาท ลดลง 2.50 (-1.85%) มูลค่าการซื้อขาย 1,467.86 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 124.50 บาท ลดลง 3.50 (-2.73%) มูลค่าการซื้อขาย 1,172.31 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,332.04 จุด  เพิ่มขึ้น 2.67 จุด (+0.20%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,332.04 จุด  เพิ่มขึ้น 2.67 จุด (+0.20%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,332.04 จุด  เพิ่มขึ้น 2.67 จุด (+0.20%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,325.64 จุด และสูงสุดที่ 1,322.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 37,589.86 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  TRUE ปิดที่ 9.05 บาท ลดลง 0.05 (-0.55%) มูลค่าการซื้อขาย 1,562.73 ล้านบาท EA ปิดที่ 13.10 บาท ลดลง 0.50 (-3.68%) มูลค่าการซื้อขาย 1,556.06 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 89.50 บาท ลดลง 1.25 (-1.38%) มูลค่าการซื้อขาย 1,424.28 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 11 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,329.37 จุด  เพิ่มขึ้น 6.09 จุด (+0.46%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 11 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,329.37 จุด  เพิ่มขึ้น 6.09 จุด (+0.46%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 11 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,329.37 จุด  เพิ่มขึ้น 6.09 จุด (+0.46%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,320.00 จุด และสูงสุดที่ 1,330.01 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,298.48 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  DELTA ปิดที่ 90.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 (+4.91%) มูลค่าการซื้อขาย 2,718.69 ล้านบาท EA ปิดที่ 13.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 (+9.68%) มูลค่าการซื้อขาย 2,395.99 ล้านบาท PTT ปิดที่ 32.75 บาท ลดลง 0.50 (-1.50%) มูลค่าการซื้อขาย 2,130.40 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,323.28 จุด  เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.25%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,323.28 จุด  เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.25%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 ก.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,323.28 จุด  เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.25%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,318.72 จุด และสูงสุดที่ 1,327.16 จุด มูลค่าการซื้อขาย 34,210.34ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  AOT ปิดที่ 58.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+1.75%) มูลค่าการซื้อขาย 2,447.42 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 57.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,726.22 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 221.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+1.38%) มูลค่าการซื้อขาย 1,679.03 ล้านบาท  PTTEP ปิดที่ 151.00 บาท […]