ดัชนีหุ้นไทย 5 มิ.ย. 63 ปิดตลาด 1,435.70 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 5 มิ.ย. 63 ปิดตลาด 1,435.70 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,435.70 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด หรือ 1.75% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,438.09 จุด ต่ำสุดที่ 1,402.77 จุด มูลค่าการซื้อขาย 120,331.42 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1. BAM ปิดที่ 24.89 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท มูลค่าการซื้อขาย 10,521.24 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 39.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 6,786.91 ลบ. 3.PTTEP ปิดที่ 98.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 […]

ดัชนีหุ้นไทย 4 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,411.01 จุด เพิ่มขึ้น 36.83 จุด 

ดัชนีหุ้นไทย 4 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,411.01 จุด เพิ่มขึ้น 36.83 จุด 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,411.01 จุด เพิ่มขึ้น 36.83 จุด หรือ 2.68% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,413.54 จุด ต่ำสุดที่ 1,393.21 จุด มูลค่าการซื้อขาย 122,562.18 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1. BBL ปิดที่ 128.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 8,835.04 ลบ. 2.AOT ปิดที่ 67.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 6,210.54 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 115.00 บาท เพิ่มขึ้น 15.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 5,911.02 ลบ. […]

ดัชนีหุ้นไทย 2 มิ.ย. 63 ปิดตลาด 1,374.18 จุด เพิ่มขึ้น 21.81 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 2 มิ.ย. 63 ปิดตลาด 1,374.18 จุด เพิ่มขึ้น 21.81 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,374.18 จุด เพิ่มขึ้น 21.81 จุด หรือ 1.61% โดยระหว่างวันสูงสุดที่  1,374.29  จุด ต่ำสุดที่  1,357.23 จุด มูลค่าการซื้อขาย 70,987.07 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.AOT ปิดที่ 63.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+2.83%) มูลค่าการซื้อขาย 5,036.10 ลบ. 2.KTC ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.68%) มูลค่าการซื้อขาย 3,489.71 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 100.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+2.30%) มูลค่าการซื้อขาย 2,280.15 ลบ. 4.PTT ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+2.78%) มูลค่าการซื้อขาย 1,944.03 ลบ. 5.GULF ปิดที่ […]

หุ้นไทยวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,352.37 จุด เพิ่มขึ้น 9.52 จุด

หุ้นไทยวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,352.37 จุด เพิ่มขึ้น 9.52 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,352.37 จุด เพิ่มขึ้น 9.52 จุด หรือ 0.71% โดยระหว่างวันสูงสุดที่  1,362.46  จุด ต่ำสุดที่  1,348.99 จุด มูลค่าการซื้อขาย 65,154.66 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.CPALL ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,453.01 ลบ. 2.SUPER ปิดที่ 0.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,293.65 ลบ. 3.PTTGC ปิดที่ 45.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 […]

ดัชนีหุ้นไทย 29 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 5.34 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 29 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 5.34 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 พ.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 5.34 จุด หรือ +0.40% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,342.88 จุด ต่ำสุดที่ 1,323.12  จุด มูลค่าการซื้อขาย 96,186.64 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1.BAM ปิดที่ 23.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+0.85%) มูลค่าการซื้อขาย 5,865.01 ลบ. 2.BANPU ปิดที่ 6.25 บาท ลดลง 0.80 บาท (-11.35%) มูลค่าการซื้อขาย 3,942.20 ลบ. 3.AWC ปิดที่ 4.74 บาท ลดลง 0.04 […]

ดัชนีหุ้นไทย 28 พ.ค. 63 ปิดตลาดที่ 1,337.51 จุด ลดลง 7.60 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 28 พ.ค. 63 ปิดตลาดที่ 1,337.51 จุด ลดลง 7.60 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 พ.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,337.51 จุด ลดลง 7.60 จุด หรือ -0.56% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,358.60 จุด ต่ำสุดที่ 1,337.50  จุด มูลค่าการซื้อขาย 85,822.70 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1.BAM ปิดที่ 23.40 บาท ปิดไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 4,178.06 ลบ. 2.BBL ปิดที่ 109.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,752.04 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 96.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,692.86 ลบ. 4.PTT ปิดที่ 35.50 […]

ดัชนีหุ้นไทย 27 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,345.11 จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 27 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,345.11 จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 พ.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,345.11 จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด หรือ 0.68% โดยระหว่างวันสูงสุดที่  1,345.53 จุด ต่ำสุดที่ 1,328.07 จุด มูลค่าการซื้อขาย 78,673.24 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1.AOT ปิดที่ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+3.80%) มูลค่าการซื้อขาย 3,552.34 ลบ. 2.CPF ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+7.76%) มูลค่าการซื้อขาย 3,315.89 ลบ. 3.STA ปิดที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.85 บาท (+12.18%) […]

ดัชนีหุ้นไทย 26 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,336.09 จุด เพิ่มขึ้น 15.11 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 26 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,336.09 จุด เพิ่มขึ้น 15.11 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,336.09 จุด เพิ่มขึ้น 15.11 จุด หรือ 1.14% โดยระหว่างวันสูงสุดที่  1,345.31 จุด ต่ำสุดที่ 1,332.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 73,954.43 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1.MINT ปิดที่ 19.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 บาท (+10.34%) มูลค่าการซื้อขาย 4,250.79 ลบ. 2.CPALL ปิดที่ 69.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.45%) มูลค่าการซื้อขาย 2,707.97 ลบ. 3.STA ปิดที่ 23.40 บาท ลดลง 0.10 บาท (-0.43%) […]

ดัชนีหุ้นไทย 25 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,320.98 จุด เพิ่มขึ้น 17.01 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 25 พ.ค. 63 ปิดตลาด 1,320.98 จุด เพิ่มขึ้น 17.01 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 พ.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,320.98 จุด เพิ่มขึ้น 17.01 จุด หรือ 1.30% โดยระหว่างวันสูงสุดที่  1,323.43 จุด ต่ำสุดที่ 1,302.12 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,806.12ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1.BAM ปิดที่ 23.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+2.18%) มูลค่าการซื้อขาย 3,059.09 ลบ. 2.STA ปิดที่ 23.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท (+3.52%) มูลค่าการซื้อขาย 1,829.85 ลบ. 3.WHA ปิดที่ 3.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท (+9.33%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทย 22 พ.ค. 63 ปิดตลาด ที่ 1,303.97 จุด ลดลง 16.72 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 22 พ.ค. 63 ปิดตลาด ที่ 1,303.97 จุด ลดลง 16.72 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 พ.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,303.97 จุด ลดลง 16.72 จุด หรือ -1.27% โดยระหว่างวันสูงสุดที่  1,311.54 จุด ต่ำสุดที่ 1,286.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 64,469.56ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่   1.STA ปิดที่ 22.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,459.50 ลบ. 2.BAM ปิดที่ 22.90 บาท ลดลง -0.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,759.44 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 35.75 บาท ลดลง -1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,497.37 ลบ. 4.PTTEP ปิดที่ […]