ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,685.75 จุด เพิ่มขึ้น 14.29 จุด (+0.85%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,685.75 จุด เพิ่มขึ้น 14.29 จุด (+0.85%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,685.75 จุด เพิ่มขึ้น 14.29 จุด (+0.85%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,675.73 จุด และสูงสุดที่ 1,687.98 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,790.96 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 144.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 2,971.14 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 67.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 (+1.13%) มูลค่าการซื้อขาย 2,272.29 ล้านบาท KCE ปิดที่ 55.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 (+1.37%) มูลค่าการซื้อขาย 2,131.88 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.46 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.58%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.46 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.58%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.46 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.58%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,671.00 จุด และสูงสุดที่ 1,683.90 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,295.95 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KCE ปิดที่ 54.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 (+9.50%) มูลค่าการซื้อขาย 5,588.13 ล้านบาท BANPU ปิดที่ 11.60 บาท ลดลง 0.40 (-3.33%) มูลค่าการซื้อขาย 4,827.14 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 66.50 บาท ลดลง 2.25 (-3.27%) มูลค่าการซื้อขาย 3,640.61 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,676.51 จุด และสูงสุดที่ 1,685.24 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,952.17 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BBL ปิดที่ 161.00 บาท ลดลง 1.50 (-0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 2,565.75 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 146.00 บาท ลดลง 1.50 (-1.02%) มูลค่าการซื้อขาย 2,388.38 ล้านบาท BANPU ปิดที่ 12.00 บาท ลดลง 0.30 (-2.44%) มูลค่าการซื้อขาย 2,021.51 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.96 จุด (+0.60%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.96 จุด (+0.60%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ม.ค.  2566 ปิดตลาดที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.96 จุด(+0.60%) ระหว่างวันดัชนีต่ำสุดที่ 1,670.91 จุดและสูงสุดที่ 1,683.77 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,808.46 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ BBL ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 (+2.52%) มูลค่าการซื้อขาย 5,279.82 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 147.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.37%) มูลค่าการซื้อขาย 4,953.05 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 172.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.58%) มูลค่าการซื้อขาย 1,685.74 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 68.75 บาท ลดลง  0.50 (-0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 1,357.85 ล้านบาท BEM ปิดที่ 10.00 บาท  มูลค่าการซื้อขาย 1,139.96 ล้านบาท

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด ลดลง 10.77 จุด (-0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด ลดลง 10.77 จุด (-0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด ลดลง 10.77 จุด (-0.64%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,667.43 จุด และสูงสุดที่ 1,684.84 จุด มูลค่าการซื้อขาย 72,405.67 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 145.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.39%) มูลค่าการซื้อขาย 2,788.72 ล้านบาท BBL ปิดที่ 158.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 (+2.26%) มูลค่าการซื้อขาย 2,741.88 ล้านบาท GPSC ปิดที่ 68.50 บาท ลดลง 6.00 (-8.05%) มูลค่าการซื้อขาย 2,286.08 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,678.71 จุด และสูงสุดที่ 1,687.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,920.68 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BEM ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 (+2.05%) มูลค่าการซื้อขาย 2,402.42 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 144.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 1,828.72 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 892.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 (+0.90%) มูลค่าการซื้อขาย 1,537.55 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.94 จุด ลดลง 1.10 จุด (-0.07%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.94 จุด ลดลง 1.10 จุด (-0.07%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.94 จุด ลดลง 1.10 จุด (-0.07%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,682.58 จุด และสูงสุดที่ 1,693.97 จุด มูลค่าการซื้อขาย 56,581.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 884.00 บาท ลดลง 6.00 (-0.67%) มูลค่าการซื้อขาย 4,262.41 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 143.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,747.65 ล้านบาท SCGP ปิดที่ 53.50 บาท ลดลง 1.75 (-3.17%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,687.95 ล้านบาท AOT ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,684.04 จุด เพิ่มขึ้น 6.79 จุด (+0.40%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,684.04 จุด เพิ่มขึ้น 6.79 จุด (+0.40%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,684.04 จุด เพิ่มขึ้น 6.79 จุด (+0.40%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,677.52 จุด และสูงสุดที่ 1,689.52 จุด มูลค่าการซื้อขาย 52,483.12 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 143.50 บาท ลดลง 1.00 (-0.69%) มูลค่าการซื้อขาย 4,660.90 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 890.00 บาท เพิ่มขึ้น 30.00 (+3.49%) มูลค่าการซื้อขาย 2,489.34 ล้านบาท SCB ปิดที่ 107.00 บาท ลดลง 1.50 (-1.38%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,678.36 […]

ดัชนีหุ้นไทย วันที่20 ม.ค.  2566 ปิดตลาดที่ 1,677.25 จุดลดลง11.23 จุด(-0.67%) 

ดัชนีหุ้นไทย วันที่20 ม.ค.  2566 ปิดตลาดที่ 1,677.25 จุดลดลง11.23 จุด(-0.67%) 

ดัชนีหุ้นไทย วันที่20 ม.ค.  2566 ปิดตลาดที่ 1,677.25 จุดลดลง11.23 จุด(-0.67%) ระหว่างวันดัชนีต่ำสุดที่1,672.49 จุดและสูงสุดที่ 1,688.59 จุดมูลค่าการซื้อขาย76,370.56 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5 อันดับได้แก่ KBANK ปิดที่144.50 บาทลดลง9.00 (-5.86%) มูลค่าการซื้อขาย11,708.02 ล้านบาท BBL ปิดที่151.50 บาทลดลง3.00 (-1.94%) มูลค่าการซื้อขาย3,649.55 ล้านบาท SCB ปิดที่108.50 บาทลดลง2.50 (-2.25%) มูลค่าการซื้อขาย 3,446.64 ล้านบาท BANPU ปิดที่12.70 บาทเพิ่มขึ้น  0.40 (+3.25%) มูลค่าการซื้อขาย2,442.12 ล้านบาท PTT ปิดที่33.25 บาทลดลง0.25 (-0.75%)  มูลค่าการซื้อขาย2,140.91 ล้านบาท

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,688.48 จุด เพิ่มขึ้น 3.04 จุด (+0.18%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,688.48 จุด เพิ่มขึ้น 3.04 จุด (+0.18%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,688.48 จุด เพิ่มขึ้น 3.04 จุด (+0.18%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,681.72 จุด และสูงสุดที่ 1,690.69 จุด มูลค่าการซื้อขาย 52,893.79 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 153.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.66%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,808.47 ล้านบาท AOT ปิดที่ 74.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.67%) มูลค่าการซื้อขาย 1,738.97 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 862.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+0.23%)   มูลค่าการซื้อขาย 1,656.09 […]