ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 14 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,306.56 จุด ลดลง 5.22 จุด (-0.40%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 14 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,306.56 จุด ลดลง 5.22 จุด (-0.40%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 14 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,306.56 จุด ลดลง 5.22 จุด (-0.40%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,304.31 จุด และสูงสุดที่ 1,315.70 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,624.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  GULF ปิดที่ 39.00 บาท ลดลง 1.25 (-3.11%) มูลค่าการซื้อขาย 1,345.94 ล้านบาท SCB ปิดที่ 106.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+1.44%) มูลค่าการซื้อขาย 1,257.04 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 79.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 (+1.59%) มูลค่าการซื้อขาย 1,217.13 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 13 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,311.78 จุด ลดลง 4.91 จุด (-0.37%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 13 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,311.78 จุด ลดลง 4.91 จุด (-0.37%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 13 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,311.78 จุด ลดลง 4.91 จุด (-0.37%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,310.40 จุด และสูงสุดที่ 1,323.33 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,267.35 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  AOT ปิดที่ 60.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.84%) มูลค่าการซื้อขาย 1,5722.88 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 129.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+2.38%) มูลค่าการซื้อขาย 1,504.08 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 56.00 บาท ลดลง 0.75 (-1.32%) มูลค่าการซื้อขาย 1,375.94 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,316.69 จุด เพิ่มขึ้น 0.59 จุด (+0.04%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,316.69 จุด เพิ่มขึ้น 0.59 จุด (+0.04%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,316.69 จุด เพิ่มขึ้น 0.59 จุด (+0.04%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,311.04 จุด และสูงสุดที่ 1,320.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 46,526.49 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  AOT ปิดที่ 59.50 บาท ลดลง 0.75 (-1.24%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,112.71 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 78.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 (+4.35%) มูลค่าการซื้อขาย 1,956.59 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 (+2.67%) มูลค่าการซื้อขาย 1,791.45 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 11 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,316.10 จุด ลดลง 2.47 จุด (-0.19%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 11 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,316.10 จุด ลดลง 2.47 จุด (-0.19%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 11 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,316.10 จุด ลดลง 2.47 จุด (-0.19%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,314.35 จุด และสูงสุดที่ 1,325.52 จุด มูลค่าการซื้อขาย 45,320.57 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  ADVANC ปิดที่ 211.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+0.96%) มูลค่าการซื้อขาย 1,810.01 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 150.00 บาท ลดลง 2.00 (-1.32%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,675.81 ล้านบาท EA ปิดที่ 21.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 (+5.50%) มูลค่าการซื้อขาย 1,596.19 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,318.57 จุด ลดลง 14.17 จุด (-1.06%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,318.57 จุด ลดลง 14.17 จุด (-1.06%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,318.57 จุด ลดลง 14.17 จุด (-1.06%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,313.26 จุด และสูงสุดที่ 1,329.81 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,324.69 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  INTUCH ปิดที่ 72.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+1.40%) มูลค่าการซื้อขาย 2,124.07 ล้านบาท BANPU ปิดที่ 4.84 บาท ลดลง 0.31 (-6.02%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,692.64 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 209.00 บาท ลดลง 2.00 (-0.95%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,575.53 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 7 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,332.74 จุด เพิ่มขึ้น 4.33 จุด (+0.33%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 7 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,332.74 จุด เพิ่มขึ้น 4.33 จุด (+0.33%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 7 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,332.74 จุด เพิ่มขึ้น 4.33 จุด (+0.33%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,325.95 จุด และสูงสุดที่ 1,334.12 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,269.66 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  AOT ปิดที่ 61.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,588.12 ล้านบาท KTB ปิดที่ 17.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+2.91%) มูลค่าการซื้อขาย 1,735.91 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 211.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+1.44%) มูลค่าการซื้อขาย 1,678.57 ล้านบาท  BBL ปิดที่ 133.50 […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 6 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,328.41 จุด ลดลง 9.91 จุด (-0.74%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 6 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,328.41 จุด ลดลง 9.91 จุด (-0.74%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 6 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,328.41 จุด ลดลง 9.91 จุด (-0.74%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,325.71 จุด และสูงสุดที่ 1,344.48 จุด มูลค่าการซื้อขาย 45,540.12 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  AOT ปิดที่ 61.75 บาท ลดลง 1.50 (-2.37%) มูลค่าการซื้อขาย 2,960.12 ล้านบาท PTT ปิดที่ 32.00 บาท ลดลง 0.75 (-2.29%) มูลค่าการซื้อขาย 2,014.43 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 75.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+4.14%) มูลค่าการซื้อขาย 1,843.04 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทย วันที่ 5 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,338.32 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด (+0.07%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทย วันที่ 5 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,338.32 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด (+0.07%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 5 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,338.32 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด (+0.07%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,339.97 จุด และสูงสุดที่ 1,344.39 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,600.06 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  BTS ปิดที่ 5.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 (+8.70%) มูลค่าการซื้อขาย 3,214.89 ล้านบาท AOT ปิดที่ 63.25 บาท ลดลง 0.75 (-1.17%) มูลค่าการซื้อขาย 1,247.31 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 208.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 1,099.84 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,337.32 จุด ลดลง 8.34 จุด (-0.62%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,337.32 จุด ลดลง 8.34 จุด (-0.62%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 มิ.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,337.32 จุด ลดลง 8.34 จุด (-0.62%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,336.07 จุด และสูงสุดที่ 1,354.75 จุด มูลค่าการซื้อขาย 45,875.78 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  BTS ปิดที่ 4.60 บาท ลดลง 0.20 (-4.17%) มูลค่าการซื้อขาย 3,939.94 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 153.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 1,971.27 ล้านบาท TRUE ปิดที่ 8.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 (+2.33%) มูลค่าการซื้อขาย 1,475.72 ล้านบาท  […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 31 พ.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,345.66 จุด ลดลง 5.86 จุด (-0.43%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 31 พ.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,345.66 จุด ลดลง 5.86 จุด (-0.43%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 31 พ.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,345.66 จุด ลดลง 5.86 จุด (-0.43%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,342.62 จุด และสูงสุดที่ 1,359.25 จุด มูลค่าการซื้อขาย 74,814.30  ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  BTS ปิดที่ 4.80 บาท ลดลง 1.05 (-17.95%) มูลค่าการซื้อขาย 7,014.71 ล้านบาท LH ปิดที่ 6.60 บาท ลดลง 0.15 (-2.22%) มูลค่าการซื้อขาย 4,810.46 ล้านบาท MTC ปิดที่ 44.50 บาท ลดลง 0.50 (-1.11%) มูลค่าการซื้อขาย 3,220.60 ล้านบาท  […]