ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,533.54 จุด ลดลง 1.27 จุด (-0.08%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,533.54 จุด ลดลง 1.27 จุด (-0.08%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,533.54 จุด ลดลง 1.27 จุด (-0.08%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,521.33 จุด และสูงสุดที่ 1,533.54 จุด มูลค่าการซื้อขาย 90,640.33 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ MAKRO ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 7,883.27 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 63.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.39%) มูลค่าการซื้อขาย 5,647.27 ล้านบาท TU ปิดที่ 14.70 บาท ลดลง 0.50 (-3.29%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,534.81 จุด ลดลง 6.16 จุด (-0.40%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,534.81 จุด ลดลง 6.16 จุด (-0.40%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,534.81 จุด ลดลง 6.16 จุด (-0.40%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,531.30 จุด และสูงสุดที่ 1,545.55 จุด มูลค่าการซื้อขาย 46,658.70 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 130.00 บาท ลดลง 2.50 (-1.89%) มูลค่าการซื้อขาย 2,295.25 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 63.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 1,967.18 ล้านบาท SCB ปิดที่ 103.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,376.34 ล้านบาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,540.97 จุด เพิ่มขึ้น 10.13 จุด (+0.66%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,540.97 จุด เพิ่มขึ้น 10.13 จุด (+0.66%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,540.97 จุด เพิ่มขึ้น 10.13 จุด (+0.66%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,535.63 จุด และสูงสุดที่ 1,543.11 จุด มูลค่าการซื้อขาย 37,756.87 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 96.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+3.22%) มูลค่าการซื้อขาย 1,535.79 ล้านบาท PTT ปิดที่ 31.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,532.03 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 63.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,334.94 ล้านบาท BDMS ปิดที่ 28.25 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,530.84 จุด ลดลง 4.58 จุด (-0.30%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,530.84 จุด ลดลง 4.58 จุด (-0.30%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,530.84 จุด ลดลง 4.58 จุด (-0.30%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,527.59 จุด และสูงสุดที่ 1,536.08 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,787.30 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 143.00 บาท ลดลง 5.50 (-3.70%) มูลค่าการซื้อขาย 2,127.18 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 93.25 บาท ลดลง 0.75 (-0.80%) มูลค่าการซื้อขาย 2,044.13 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.80%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,535.42 จุด ลดลง 1.09 จุด (-0.07%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,535.42 จุด ลดลง 1.09 จุด (-0.07%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,535.42 จุด ลดลง 1.09 จุด (-0.07%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,529.64 จุด และสูงสุดที่ 1,541.06 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,513.80 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 94.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 (+6.82%) มูลค่าการซื้อขาย 4,068.87 ล้านบาท BDMS ปิดที่ 28.00 บาท ลดลง 0.25 (-0.88%) มูลค่าการซื้อขาย 2,065.71 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 62.75 บาท ลดลง 0.50 (-0.79%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,536.51 จุด เพิ่มขึ้น 1.67 จุด (+0.11%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,536.51 จุด เพิ่มขึ้น 1.67 จุด (+0.11%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,536.51 จุด เพิ่มขึ้น 1.67 จุด (+0.11%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,529.45 จุด และสูงสุดที่ 1,542.91 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,657.53 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CPALL ปิดที่ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+1.61%) มูลค่าการซื้อขาย 2,771.92 ล้านบาท BDMS ปิดที่ 28.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,795.27 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 136.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+1.12%) มูลค่าการซื้อขาย 1,540.51 ล้านบาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,534.84 จุด เพิ่มขึ้น 5.60 จุด (+0.37%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,534.84 จุด เพิ่มขึ้น 5.60 จุด (+0.37%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,534.84 จุด เพิ่มขึ้น 5.60 จุด (+0.37%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,518.38 จุด และสูงสุดที่ 1,536.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 49,772.13ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 87.00 บาท ลดลง 5.25 (-5.69%) มูลค่าการซื้อขาย 3,151.18 ล้านบาท AOT ปิดที่ 70.50 บาท ลดลง 1.50 (-2.08%) มูลค่าการซื้อขาย 2,693.89 ล้านบาท KTB ปิดที่ 19.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 (+3.21%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,529.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.95 จุด (+0.95%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,529.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.95 จุด (+0.95%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,529.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.95 จุด (+0.95%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,491.12 จุด และสูงสุดที่ 1,531.01 จุด มูลค่าการซื้อขาย 55,532.65 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CPALL ปิดที่ 62.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 2,415.68 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 92.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 (+3.65%) มูลค่าการซื้อขาย 2,234.23 ล้านบาท AOT ปิดที่ 72.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 (+2.49%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,514.89 จุด ลดลง 11.80 จุด (-0.77%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,514.89 จุด ลดลง 11.80 จุด (-0.77%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,514.89 จุด ลดลง 11.80 จุด (-0.77%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,512.66 จุด และสูงสุดที่ 1,530.47 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,318.45 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ AOT ปิดที่ 70.25 บาท ลดลง 1.25 (-1.75%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,119.97 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 61.75 บาท ลดลง 0.75 (-1.20%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,964.37 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 89.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+1.71%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,526.69 จุด เพิ่มขึ้น 3.95 จุด (+0.26%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,526.69 จุด เพิ่มขึ้น 3.95 จุด (+0.26%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,526.69 จุด เพิ่มขึ้น 3.95 จุด (+0.26%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,526.69 จุด และสูงสุดที่ 1,541.06 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,749.78 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 87.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 (+8.70%) มูลค่าการซื้อขาย 3,103.31 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 62.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.79%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,439.60 ล้านบาท AOT ปิดที่ 71.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.69%) […]