ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,680.49 จุด ลดลง 1.62 จุด (-0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,680.49 จุด ลดลง 1.62 จุด (-0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,680.49 จุด ลดลง 1.62 จุด (-0.10%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,676.14 จุด และสูงสุดที่ 1,689.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 61,463.79 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 970.00 บาท เพิ่มขึ้น 20.00 (+2.11%) มูลค่าการซื้อขาย 4,025.04 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 165.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 2,534.11 ล้านบาท EA ปิดที่ 90.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 (+1.97%) มูลค่าการซื้อขาย 1,830.53 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 6 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 6.25 จุด (-0.37%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 6 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 6.25 จุด (-0.37%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 6 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 6.25 จุด (-0.37%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,680.22 จุด และสูงสุดที่ 1,687.78 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,888.62 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 950.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,542.16 ล้านบาท KCE ปิดที่ 56.50 บาท ลดลง 1.50 (-2.59%) มูลค่าการซื้อขาย 1,437.70 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 2.00 (-1.20%) มูลค่าการซื้อขาย 1,376.35 ล้านบาท BANPU ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ก.พ.  2566 ปิดตลาดที่ 1,688.36 จุด เพิ่มขึ้น 5.78 จุด (+0.34%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ก.พ.  2566 ปิดตลาดที่ 1,688.36 จุด เพิ่มขึ้น 5.78 จุด (+0.34%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ก.พ.  2566 ปิดตลาดที่ 1,688.36 จุด เพิ่มขึ้น 5.78 จุด (+0.34%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,679.00 จุด และสูงสุดที่ 1,690.40 จุด มูลค่าการซื้อขาย 58,585.35 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ PTTEP ปิดที่ 166.00 บาท ลดลง 4.00 (-2.35%) มูลค่าการซื้อขาย 4,233.98 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 950.00 บาท เพิ่มขึ้น 34.00 (+3.71%) มูลค่าการซื้อขาย 3,985.05 ล้านบาท KCE ปิดที่ 58.00 บาท เพิ่มขึ้น1.25 (+2.20%) มูลค่าการซื้อขาย 2,719.13 ล้านบาท EA   ปิดที่ 89.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+3.47%) มูลค่าการซื้อขาย 2,257.60 ล้านบาท AOT  ปิดที่ 73.75 บาท ลดลง 0.75 (-1.01%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,936.71 ล้านบาท

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.58 จุด ลดลง 3.17 จุด (-0.19%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.58 จุด ลดลง 3.17 จุด (-0.19%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.58 จุด ลดลง 3.17 จุด (-0.19%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,681.74 จุด และสูงสุดที่ 1,692.94 จุด มูลค่าการซื้อขาย 62,319.50 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 916.00 บาท เพิ่มขึ้น 18.00 (+2.00%)) มูลค่าการซื้อขาย 3,158.03 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 170.00 บาท ลดลง 3.00 (-1.73%) มูลค่าการซื้อขาย 3,045.66 ล้านบาท BBL ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+0.94%) มูลค่าการซื้อขาย 2,021.16 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,685.75 จุด เพิ่มขึ้น 14.29 จุด (+0.85%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,685.75 จุด เพิ่มขึ้น 14.29 จุด (+0.85%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.พ. 2566 ปิดตลาดที่ 1,685.75 จุด เพิ่มขึ้น 14.29 จุด (+0.85%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,675.73 จุด และสูงสุดที่ 1,687.98 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,790.96 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 144.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 2,971.14 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 67.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 (+1.13%) มูลค่าการซื้อขาย 2,272.29 ล้านบาท KCE ปิดที่ 55.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 (+1.37%) มูลค่าการซื้อขาย 2,131.88 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.46 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.58%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.46 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.58%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 31 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.46 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.58%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,671.00 จุด และสูงสุดที่ 1,683.90 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,295.95 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KCE ปิดที่ 54.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 (+9.50%) มูลค่าการซื้อขาย 5,588.13 ล้านบาท BANPU ปิดที่ 11.60 บาท ลดลง 0.40 (-3.33%) มูลค่าการซื้อขาย 4,827.14 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 66.50 บาท ลดลง 2.25 (-3.27%) มูลค่าการซื้อขาย 3,640.61 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,676.51 จุด และสูงสุดที่ 1,685.24 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,952.17 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BBL ปิดที่ 161.00 บาท ลดลง 1.50 (-0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 2,565.75 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 146.00 บาท ลดลง 1.50 (-1.02%) มูลค่าการซื้อขาย 2,388.38 ล้านบาท BANPU ปิดที่ 12.00 บาท ลดลง 0.30 (-2.44%) มูลค่าการซื้อขาย 2,021.51 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.96 จุด (+0.60%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.96 จุด (+0.60%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ม.ค.  2566 ปิดตลาดที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.96 จุด(+0.60%) ระหว่างวันดัชนีต่ำสุดที่ 1,670.91 จุดและสูงสุดที่ 1,683.77 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,808.46 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ BBL ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 (+2.52%) มูลค่าการซื้อขาย 5,279.82 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 147.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.37%) มูลค่าการซื้อขาย 4,953.05 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 172.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.58%) มูลค่าการซื้อขาย 1,685.74 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 68.75 บาท ลดลง  0.50 (-0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 1,357.85 ล้านบาท BEM ปิดที่ 10.00 บาท  มูลค่าการซื้อขาย 1,139.96 ล้านบาท

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด ลดลง 10.77 จุด (-0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด ลดลง 10.77 จุด (-0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,671.34 จุด ลดลง 10.77 จุด (-0.64%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,667.43 จุด และสูงสุดที่ 1,684.84 จุด มูลค่าการซื้อขาย 72,405.67 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 145.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.39%) มูลค่าการซื้อขาย 2,788.72 ล้านบาท BBL ปิดที่ 158.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 (+2.26%) มูลค่าการซื้อขาย 2,741.88 ล้านบาท GPSC ปิดที่ 68.50 บาท ลดลง 6.00 (-8.05%) มูลค่าการซื้อขาย 2,286.08 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,678.71 จุด และสูงสุดที่ 1,687.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,920.68 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BEM ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 (+2.05%) มูลค่าการซื้อขาย 2,402.42 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 144.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 1,828.72 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 892.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 (+0.90%) มูลค่าการซื้อขาย 1,537.55 […]