ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,592.37 จุด ลดลง -6.86 จุด (-0.43%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,592.37 จุด ลดลง -6.86 จุด (-0.43%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,592.37 จุด ลดลง -6.86 จุด (-0.43%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,589.79 จุด และสูงสุดที่ 1,617.23 จุด มูลค่าการซื้อขาย 78,853.34 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 660.00 บาท เพิ่มขึ้น 34.00 (+5.43%) มูลค่าการซื้อขาย 4,644.89 ลบ. PTT ปิดที่ 34.25 บาท ลดลง 0.75 (-2.14%) มูลค่าการซื้อขาย 3,322.09 ลบ. PTTEP ปิดที่ 161.00 บาท ลดลง 1.00 (-0.62%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,858.40 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,599.23 จุด ลดลง -11.35 จุด (-0.70%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,599.23 จุด ลดลง -11.35 จุด (-0.70%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,599.23 จุด ลดลง -11.35 จุด (-0.70%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,595.76 จุด และสูงสุดที่ 1,606.23 จุด มูลค่าการซื้อขาย 69,726.47 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 162.00 บาท ลดลง 2.50 (-1.52%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,763.32 ลบ. CPALL ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.44%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,390.19 ลบ. TU ปิดที่ 18.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 (+6.86%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,075.19 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,610.58 จุด ลดลง -10.67 จุด (-0.66%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,610.58 จุด ลดลง -10.67 จุด (-0.66%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,610.58 จุด ลดลง -10.67 จุด (-0.66%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,610.32 จุด และสูงสุดที่ 1,627.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 75,039.57 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 145.00 บาท ลดลง 4.50 (-3.01%)  มูลค่าการซื้อขาย 4,179.60 ลบ. TLI ปิดที่ 16.80 บาท ลดลง 0.70 (-4.00%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,910.64 ลบ. PTTEP ปิดที่ 164.50 บาท ลดลง -1.50 (-0.90%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,700.21 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,621.25 จุด ลดลง -10.46 จุด (-0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,621.25 จุด ลดลง -10.46 จุด (-0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,621.25 จุด ลดลง -10.46 จุด (-0.64%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,615.32 จุด และสูงสุดที่ 1,627.95 จุด มูลค่าการซื้อขาย 71,260.06 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 166.00 บาท ลดลง 4.50 (-2.64%)  มูลค่าการซื้อขาย 4,641.50 ลบ. ADVANC ปิดที่ 198.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 (+2.85%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,768.36 ลบ. BANPU ปิดที่ 12.80 บาท ลดลง -0.60 (-4.48%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,841.44 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,631.71 จุด ลดลง -13.85 จุด (-0.83%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,631.71 จุด ลดลง -13.85 จุด (-0.83%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,631.71 จุด ลดลง -13.85 จุด (-0.83%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,631.50 จุด และสูงสุดที่ 1,647.34 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,750.08 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ AOT ปิดที่ 73.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 (+1.03%)  มูลค่าการซื้อขาย 4,541.81 ลบ. BBL ปิดที่ 140.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+2.18%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,041.71 ลบ. DELTA ปิดที่ 620.00 บาท ลดลง 16.00 (-2.52%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,327.28 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,645.29 จุด เพิ่มขึ้น 11.84 จุด (+0.72%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,645.29 จุด เพิ่มขึ้น 11.84 จุด (+0.72%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,645.29 จุด เพิ่มขึ้น 11.84 จุด (+0.72%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,627.34 จุด และสูงสุดที่ 1,649.29 จุด มูลค่าการซื้อขาย 67,375.23 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 173.50 บาท ลดลง 1.00 (-0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 3,790.09 ลบ. CPALL ปิดที่ 57.00 บาท ลดลง 1.00 (-1.72%) มูลค่าการซื้อขาย 3,601.62 ลบ. KBANK ปิดที่ 151.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.67%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,623.09 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,633.45 จุด ลดลง 5.14 จุด (-0.31%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,633.45 จุด ลดลง 5.14 จุด (-0.31%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,633.45 จุด ลดลง 5.14 จุด (-0.31%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,633.41 จุด และสูงสุดที่ 1,642.82 จุด มูลค่าการซื้อขาย 70,140.73 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 174.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 (+2.95%) มูลค่าการซื้อขาย 4,604.27 ลบ. ADVANC ปิดที่ 193.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.31%) มูลค่าการซื้อขาย 3,253.89 ลบ. SCC ปิดที่ 328.00 บาท ลดลง 9.00 (-2.67%) มูลค่าการซื้อขาย 3,033.44 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,638.59 จุด เพิ่มขึ้น 7.02 จุด (+0.43%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,638.59 จุด เพิ่มขึ้น 7.02 จุด (+0.43%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,638.59 จุด เพิ่มขึ้น 7.02 จุด (+0.43%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,636.20 จุด และสูงสุดที่ 1,645.15 จุด มูลค่าการซื้อขาย 65,130.39 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CPALL ปิดที่ 58.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,338.35 ลบ. DELTA ปิดที่ 614.00 บาท ลดลง 4.00 (-0.65%) มูลค่าการซื้อขาย 2,766.22 ลบ. TLI ปิดที่ 17.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+6.02%) มูลค่าการซื้อขาย 2,004.47 ลบ. PTT ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,631.57 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด (+0.07%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,631.57 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด (+0.07%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,631.57 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด (+0.07%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,628.96 จุด และสูงสุดที่ 1,638.68 จุด มูลค่าการซื้อขาย 60,159.08 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ TLI ปิดที่ 16.60 บาท ลดลง 0.20 (-1.19%) มูลค่าการซื้อขาย 3,870.33 ลบ. BANPU ปิดที่ 13.30 บาท ลดลง 0.40 (-2.92%) มูลค่าการซื้อขาย 2,570.83 ลบ. DELTA ปิดที่ 618.00 บาท เพิ่มขึ้น 28.00 (+4.75%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,418.21 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,630.40 จุด ลดลง 11.93 จุด (-0.73%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,630.40 จุด ลดลง 11.93 จุด (-0.73%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 ก.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,630.40 จุด ลดลง 11.93 จุด (-0.73%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,629.31 จุด และสูงสุดที่ 1,642.73 จุด มูลค่าการซื้อขาย 95,907.27 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 166.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 3,779.32 ลบ. PTT ปิดที่ 36.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,542.51 ลบ. SCC ปิดที่ 341.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,498.21 ลบ. BH ปิดที่ 219.00 บาท ลดลง […]