ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,640.54 จุด ลดลง 12.19 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,640.54 จุด ลดลง 12.19 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,640.54 จุด ลดลง 12.19 จุด (-0.74%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,654.99 จุด และต่ำสุดที่ 1,639.14 จุด มูลค่าการซื้อขาย 76,905.52 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.EA ปิดที่ 98.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท (+3.42%) มูลค่าการซื้อขาย 4,682.21 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 38.50 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.65%) มูลค่าการซื้อขาย 2,442.99 ลบ. 3.PTTEP ปิดที่ 124.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,652.73 จุด ลดลง 4.23 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,652.73 จุด ลดลง 4.23 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,652.73 จุด ลดลง 4.23 จุด (-0.26%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,655.42 จุด และต่ำสุดที่ 1,641.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 81,426.12 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 140.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.71%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,567.89 ลบ. 2.AOT ปิดที่ 63.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.80%) มูลค่าการซื้อขาย 3,367.75 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 38.75 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,656.96 จุด ลดลง 1.28 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,656.96 จุด ลดลง 1.28 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,656.96 จุด ลดลง 1.28 จุด (-0.08%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,666.60 จุด และต่ำสุดที่ 1,656.47 จุด มูลค่าการซื้อขาย 80,864.60 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.AOT ปิดที่ 62.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+2.04%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,929.14 ลบ. 2.TRUE ปิดที่ 4.74 บาท ลดลง 0.14 บาท (-2.87%) มูลค่าการซื้อขาย 2,892.53 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 141.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,658.24 จุด ลดลง 2.03 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,658.24 จุด ลดลง 2.03 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,658.24 จุด ลดลง 2.03 จุด (-0.12%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,667.44 จุด และต่ำสุดที่ 1,653.38 จุด มูลค่าการซื้อขาย 96,191.89 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 141.00 บาท ลดลง 3.00 บาท (-2.08%)  มูลค่าการซื้อขาย 5,038.11 ลบ. 2.TRUE ปิดที่ 4.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท (+5.63%) มูลค่าการซื้อขาย 3,877.23 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 39.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,660.27 จุด ลดลง 16.60 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,660.27 จุด ลดลง 16.60 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,660.27 จุด ลดลง 16.60 จุด (-0.99%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,682.93 จุด และต่ำสุดที่ 1,660.15 จุด มูลค่าการซื้อขาย 113,953.45 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 144.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.35%)  มูลค่าการซื้อขาย 7,096.84 ลบ. 2.TKC ปิดที่ 29.50 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.67%) มูลค่าการซื้อขาย 4,952.84 ลบ. 3.GULF ปิดที่ 50.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,676.87 จุด เพิ่มขึ้น 4.24 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,676.87 จุด เพิ่มขึ้น 4.24 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,676.87 จุด เพิ่มขึ้น 4.24 จุด (+0.25%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,680.39 จุด และต่ำสุดที่ 1,672.93 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,389.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.TKC ปิดที่ 30.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท (+66.67%)  มูลค่าการซื้อขาย 4,686.96 ลบ. 2.GULF ปิดที่ 52.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+3.48%) มูลค่าการซื้อขาย 4,381.30 ลบ. 3.AOT ปิดที่ 61.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,672.63 จุด ลดลง 7.39 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,672.63 จุด ลดลง 7.39 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,672.63 จุด ลดลง 7.39 จุด (-0.44%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,680.02 จุด และต่ำสุดที่ 1,670.70 จุด มูลค่าการซื้อขาย 90,986.73 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.GULF ปิดที่ 50.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+2.55%)  มูลค่าการซื้อขาย 4,846.71 ลบ. 2.SCGP ปิดที่ 63.25 บาท ลดลง 2.00 บาท (-3.07%) มูลค่าการซื้อขาย 2,492.37 ลบ. 3.CGH ปิดที่ 2.00 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,680.02 จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,680.02 จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,680.02 จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด (+0.09%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,682.71 จุด และต่ำสุดที่ 1,675.74 จุด มูลค่าการซื้อขาย 82,469.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 145.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.69%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,868.13 ลบ. 2.SCB ปิดที่ 127.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.19%) มูลค่าการซื้อขาย 2,232.50 ลบ. 3.SAWAD ปิดที่ 64.75 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,678.50 จุด เพิ่มขึ้น 11.38 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,678.50 จุด เพิ่มขึ้น 11.38 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,678.50 จุด เพิ่มขึ้น 11.38 จุด (+0.68%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,680.85 จุด และต่ำสุดที่ 1,673.00 จุด มูลค่าการซื้อขาย 87,958.96 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.GULF ปิดที่ 49.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+6.45%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,154.78 ลบ. 2.PTTEP ปิดที่ 123.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2,429.92 ลบ. 3.IVL ปิดที่ 48.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,667.12 จุด เพิ่มขึ้น 10.06 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,667.12 จุด เพิ่มขึ้น 10.06 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ม.ค. 2565 ปิดตลาดที่ 1,667.12 จุด เพิ่มขึ้น 10.06 จุด (+0.61%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,667.70 จุด และต่ำสุดที่ 1,659.00 จุด มูลค่าการซื้อขาย 79,246.65 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.TIPH ปิดที่ 69.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+1.85%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,112.57 ลบ. 2.IVL ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+3.85%) มูลค่าการซื้อขาย 1,986.02 ลบ. 3.ADVANC ปิดที่ 224.00 […]