กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้  ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้ ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวง พร้อมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน” หรือ B-ENHANCED วันที่ 20-30 มีนาคมนี้ เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความหลากหลาย กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุตราสารและสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.ชั้นนำในต่างประเทศได้ เพื่อเพิ่มพูนโอกาสหาผลตอบแทน และลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน หรือ B-ENHANCED ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มพูนโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เหมาะสม จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่สามารถกระจายลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุของตราสารมากขึ้น โดยลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำในต่างประเทศ ที่ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

“การกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนรับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้น หากผู้ลงทุนเคยลงทุนในตราสารหนี้อยู่แล้ว และสามารถยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิด แต่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในหุ้น กองทุน B-ENHANCED ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ส่วนผู้ที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว ก็สามารถแบ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนนี้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดหุ้นผันผวน และเพิ่มโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกมาแล้วว่าดี โดยกองทุน B-ENHANCED เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป” นายวศิน กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน B-ENHANCED มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการหาผลตอบแทนด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมกันโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น ด้วยการนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ในต่างประเทศ ที่มีบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศซึ่งเชี่ยวชาญการคัดเลือกตราสารหนี้ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-ENHANCED หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และบมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน