ผู้ถือหน่วยทรัสต์ B-WORK ไฟเขียวเพิ่มทุน เพื่อลงทุนโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ B-WORK ไฟเขียวเพิ่มทุน เพื่อลงทุนโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ B-WORK มีมติอนุมัติลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ พร้อมเปิดทางเพิ่มทุนขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 86.5 ล้านหน่วย กู้ยืมเงินและออกหุ้นกู้ โดยหลังลงทุนเพิ่ม B-WORK จะเปลี่ยนชื่อเป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะ “ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)” เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน […]

B-WORK เล็งลงทุนเพิ่มในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ หวังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มั่นคงขึ้น รอผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียว 27 เม.ย. นี้

B-WORK เล็งลงทุนเพิ่มในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ หวังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มั่นคงขึ้น รอผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียว 27 เม.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะ “ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวงออฟฟิศ (B-WORK)” เปิดเผยว่า คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนบัวหลวง ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  มีมติว่า จะเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จากบริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าไม่เกิน 1,550 ล้านบาท “การที่ B-WORK เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้ด้วยคาดว่าจะทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น เพราะจะช่วยลดความความเสี่ยงในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนได้ ด้วยการกระจายการลงทุนให้มากขึ้น […]

B-WORK เผยผลประกอบการปี 2563 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 311.82 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.1912 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

B-WORK เผยผลประกอบการปี 2563 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 311.82 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.1912 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ยังคงมีผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 311.82 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1.5% จากปีก่อน และมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 434.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.9% จากปีก่อน จากการรับรู้รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน จำนวน 122.18 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมใหม่อยู่ที่ 4,578.04 ล้านบาท “ถึงแม้ว่าปี 2563 ที่ผ่านมา จะเป็นปีที่ยากลำบาก จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แต่ B-WORK ก็สามารถบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี […]

B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ยังคงมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 200.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจาก B-WORK รับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใหม่ จากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จำนวน 124.3 ล้านบาท ส่งผลให้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมใหม่อยู่ที่ 4,578.30 ล้านบาท “ถึงแม้ตั้งแต่ต้นปี […]

B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ทั้งผลดำเนินงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.1923 บาทต่อหน่วย

B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ทั้งผลดำเนินงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.1923 บาทต่อหน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่า B-WORK มีผลการดำเนินงานด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ที่โดดเด่น “กองทุนบัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ความสำคัญเรื่องผลการดำเนินงานด้าน ESG ไม่น้อยไปกว่าผลการดำเนินงานที่เป็นเม็ดเงิน เพราะตระหนักดีว่า การมี […]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 อัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 อัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

  นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยเมื่อนับรวมตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ B-WORK […]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1956 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม […]