เผชิญความท้าทายด้วยกองทุน B-INCOME

เผชิญความท้าทายด้วยกองทุน B-INCOME

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ภาวะการลงทุนในปีนี้ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลง อาจส่งผลให้การส่งออกไม่ดี สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่สงบศึกชั่วคราว แต่ยังไม่ถือว่าจบสิ้น ไวรัสโคโรน่าระบาดที่เมืองจีน แต่ส่งผลสะเทือนถึงเมืองไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ภัยแล้งที่กำลังคืบคลานมา กระทบภาคเกษตรและประชาชนระดับกลางถึงล่าง ภายใต้ความไม่แน่นอนเช่นนี้  การลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จะสามารถช่วยรองรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  โดยมีได้ผลตอบแทนพอสมควร และให้เงินลงทุนได้มีโอกาสเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องหากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น กองทุนบัวหลวงขอแนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตลงทุนให้มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท  หรือเลือกใช้กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบผสม   ซึ่งเรื่องนี้กองทุนบัวหลวงได้คิดเผื่อไว้แล้ว  โดยเรามี กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม หรือ B-INCOME  ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย   ทั้งตราสารหนี้ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์-โครงสร้างพื้นฐานเป็นสินทรัพย์เสี่ยงปานกลาง และสินทรัพย์เสี่ยงสูงคือหุ้น  โดยกองทุนนี้มีสัดส่วนลงทุนใน ตราสารหนี้ ประมาณ 50 – 60% ของพอร์ตลงทุน   ถึงแม้ในตอนนี้ดอกเบี้ยจะต่ำ แต่ข้อดีของตราสารหนี้มูลค่าผันผวนน้อย ลดแรงกระแทกจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนได้ดี จึงเป็นสินทรัพย์หลักของกองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์-โครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 20 – 25% ของพอร์ตลงทุน   ถึงแม้ราคากองทุนจะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ก็ยังผันผวนต่ำกว่าหุ้น โดยมีข้อดีคือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตรา 4 […]

ยุคนี้ทำไมต้อง Mixed Fund

ยุคนี้ทำไมต้อง Mixed Fund

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน ถ้าพูดถึง “ผลตอบแทน” ที่ครองใจคนไทยมายาวนาน คงหนีไม่พ้น “ดอกเบี้ย” ซึ่งดอกเบี้ยที่เราคุ้นเคยกันดี ก็คือดอกเบี้ยเงินฝาก หากดูย้อนหลังไป 15 ปี อัตราดอกเบี้ยนโยบายเคยขึ้นไปสูงถึง 5% ในปี 2549 แต่ในปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.00% ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ และมีแนวโน้มจะลดลงอีก ดูๆ แล้วโอกาสที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะกลับไปสูงเหมือนในอดีตคงเป็นไปได้ยากกับยุคนี้สมัยนี้ แต่การจะปล่อยเงินที่มีอยู่ไปกับการฝากเงินแบบเดิมๆ เงินที่มีอยู่ก็คงจะโตตามเงินเฟ้อไม่ทัน สุดท้ายแล้ว ยิ่งฝาก ค่าของเงินก็ยิ่งลดน้อยลง ดังนั้น การลงทุนในยุค disruption ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยนหัวใจ ต้องเพิ่มความกล้าขึ้นมาอีกนิด เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกหน่อย เอาเท่าที่ใจเรายังสบายๆ ไม่วิตกกังวลกับการลงทุนมากเกินไป เพิ่มส่วนผสมของความเร้าใจเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ อย่างเช่น พันธบัตร หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือแม้แต่การลงทุนในทองคำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่การผสมผสานอย่างไรที่จะเหมาะกับเรา […]

คนมีแฟน…ต้องวางแผนทางการเงิน

คนมีแฟน…ต้องวางแผนทางการเงิน

โดย     พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ  เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง     กล่าวคือ สามารถบริหารจัดการเงินของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินออม เงินลงทุนเพื่อเป้าหมาย เงินสำรองฉุกเฉิน ฯลฯ ส่งผลให้มีความสุขได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะไม่เป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่จะกลายเป็น “เรื่องของเรา”  ทันที หลังจากที่มีแฟนและทดลองอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกัน  เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตร่วมกันคือ “ความเข้าใจที่ตรงกัน” ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงความคิดและทัศนคติทางการเงินด้วย เทคนิคการวางแผนทางการเงิน สำหรับคนมีแฟนที่สำคัญมากที่สุดคือ “พูดคุยกัน” โดยต้องทำความเข้าใจกันเรื่อง “เป้าหมายทางการเงิน” ทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายที่มีร่วมกัน เพื่อที่จะกำหนดทิศทางการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน และสามารถนำไปสู่การจัดพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมายเดียวกันได้อย่างราบรื่น ยกตัวอย่าง การซื้อที่อยู่อาศัย  หากไม่พูดคุยกัน ก็อาจไม่ทราบว่า คนหนึ่งอยากได้ทาวน์โฮม  อีกคนอยากได้บ้านเดี่ยว หรือคนหนึ่งอยากอาศัยอยู่ฝั่งธนฯ อีกคนอยากอยู่ฝั่งพระนคร  อย่างนี้เป็นต้น สังเกตได้ว่า เป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันจะใช้เงินออม/เงินลงทุน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายนั้นไม่เท่ากัน และหากไม่พูดคุยกันตั้งแต่แรก ก็อาจทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ เพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เห็นความสำคัญของเป้าหมายจึงออมเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีได้ จากนั้นต้องคุยเรื่อง  […]

โอกาสดีๆ กับ B-IR-FOF ในยุคดอกเบี้ยต่ำ

โอกาสดีๆ กับ B-IR-FOF ในยุคดอกเบี้ยต่ำ

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ในยุคดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (ฺB-IR-FOF) ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะในสภาวะนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อคาดหวังดอกเบี้ยรับที่สม่ำเสมอก็จะน้อยลงไป หากนักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น ก็อาจจะต้องลองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ด้วยการลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพราะที่มาของผลตอบแทนค่อนข้างชัดเจน มีที่มาที่ไป และรูปแบบของรายได้สม่ำเสมอ กองทุน B-IR-FOF เป็นกองทุนที่ไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุน (ฟันด์ออฟฟันด์) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจก่อนคือ กองทุนรวมประเภทนี้ มีระดับความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ แต่เนื่องจากกองทุนนี้ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ถือว่ามีการกระจายตัวของการลงทุน และมีรายได้เก็บกินค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้ นักลงทุนหลายคนมักจะมีคำถามเข้ามาว่า แล้วการลงทุนผ่านกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์ (กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน) แตกต่างจากการนำเงินไปลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไร ทำไมจึงต้องมาลงทุนผ่านฟันด์ออฟฟันด์ […]

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจองค์กร “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” โดยทีม ‘BF Knowledge Center’ มอบความรู้ด้านลงทุนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจองค์กร “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” โดยทีม ‘BF Knowledge Center’ มอบความรู้ด้านลงทุนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

กองทุนบัวหลวง เผยความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านวางแผนทางการเงิน เพื่อให้คนไทย “อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” เป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่อง โดยทีม ‘BF Knowledge Center’ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ทางการเงินให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไปและกลุ่มวัยเกษียณเพิ่มเติม ทั้งหัวเมืองหลักและหัวเมืองรองทั่วประเทศ โดยในปีนี้จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจสำคัญเป็นปีที่ 3 ในการขยายขอบเขตพื้นที่และใช้ช่องทางสื่อสารใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสานต่อพันธกิจขององค์กร “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจวางแผนทางการเงินและเข้าถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้มากขึ้น นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน BF Knowledge Center คลังสมองที่สำคัญของกองทุนบัวหลวง ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน เพื่อให้คนไทย “อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” ผ่านงานเสวนาและกิจกรรม Investment Workshop เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุน การออมและการลงทุนให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามพันธกิจขององค์กรที่ว่า […]

บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ชี้ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า WaWa กำลังถูกขายในตลาดออนไลน์

บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ชี้ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า WaWa กำลังถูกขายในตลาดออนไลน์

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า Gemini Advisory บริษัทตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ เปิดเผยรายงานล่าสุดว่า ข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิตของลูกค้า WaWa ผู้ให้บริการร้านอาหารและน้ำมัน กำลังถูกขายอยู่ในตลาดออนไลน์ โดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีการชำระเงินผ่านบัตรครั้งใหญ่ในปี 2019 เนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับลูกค้าจากร้านค้า 850 สาขา และข้อมูลการชำระเงินที่ถูกบันทึกไว้กว่า 30 ล้านครั้ง โดยข่าวนี้เกิดขึ้นตามหลังจากที่ WaWa ออกมาประกาศเมื่อเดือน ธ.ค. 2019 ว่า การชำระเงินในร้านค้าเครือข่ายของ WaWa ถูกโจมตี ทั้งนี้ Gemini ค้นพบว่า ข้อมูลจากบัตรที่ถูกใช้กับร้านค้าในเครือข่ายของ WaWa ส่วนใหญ่เป็นบัตรที่ออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ขณะนี้ถูกนำไปขายบน Joker’s Stash ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการซื้อขายข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิต โดยข้อมูลของบัตรเกือบ 100,000 ใบ ถูกขายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่ Joker’s Stash ระบุว่า มีข้อมูลจากบัตรของลูกค้า WaWa 30 ล้านใบ Andrei […]

โอกาสที่ต้องไม่ปล่อยผ่านกับ FIF

โอกาสที่ต้องไม่ปล่อยผ่านกับ FIF

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ปัจจุบันมีกองทุนรวมที่ไปลงทุนยังต่างประเทศมากมาย  โดยมีเม็ดเงินของผู้ลงทุนในกองทุนเหล่านี้ถึง 1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว     นโยบายการลงทุนของกองทุน Foreign investment fund หรือ FIF มีหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น  กองทุนตราสารหนี้  หรือแม้แต่กองทุนผสม     โดยมีทั้งที่ไปลงทุนเองโดยตรงและลงทุนผ่านกองทุนที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศ นักลงทุนอาจมีคำถามว่า การลงทุนในต่างประเทศน่าสนใจยังไง?   และที่หลายคนพูดกันว่าลงทุนต่างประเทศเสี่ยงกว่าลงทุนในไทยนั้นจริงหรือไม่?  ขอให้คำอธิบายดังนี้ สาเหตุที่กองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้รับความนิยมมากเพราะเป็นอะไร? การลงทุนในต่างประเทศ คือ การเปิดโอกาสในการลงทุน     เพราะปัจจุบันมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะการลงทุนเพื่ออนาคต การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโต   โดยธุรกิจหลายอย่างที่ว่านี้ ในบ้านเรายังไม่มี หรือ มีน้อย  เช่น  ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ในไทยมีแค่โรงพยาบาล ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่ง    หรือจะเป็นธุรกิจอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  ในไทยก็ยังไม่มีหุ้นพวกนี้    ดังนั้น ถ้าอยากลงทุนก็ต้องมองหาการลงทุนในต่างประเทศ​​​​​​​ โอกาสการลงทุนสำคัญแค่ไหน? สำหรับนักลงทุนสำคัญมาก   เพราะทำให้เรามีโอกาสมากกว่าเดิม ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน  […]

Active Fund กับ Passive Fund แตกต่างกันอย่างไร

Active Fund กับ Passive Fund แตกต่างกันอย่างไร

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center Active Fund กับ Passive Fund แตกต่างกันอย่างไร เป็นคำถามที่หลายคนอยากทราบ โดยความแตกต่างของกองทุนทั้งสองประเภทอยู่ที่ กลยุทธ์การบริหารพอร์ตของของผู้จัดการทุน คือ กลยุทธ์การบริหารแบบ Passive และ Active กองทุนที่บริหารแบบ Passive ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ทำงานน้อยหรือขี้เกียจ แต่เป็นกองทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระดับเดียวกับผลตอบแทนของตลาด เช่น กองทุนหุ้น SET50 คาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัขนี SET 50 เป็นการบริหารพอร์ตภายใต้แนวคิดที่ไม่เชื่อว่าในระยะยาว ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของตลาดหรือดัชนี จึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการอัตราสูงเพื่อจ้างผู้จัดการกองทุน แต่ใช้วิธีบริหารแบบง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์หุ้นและภาวะเศรษฐกิจให้วุ่นวาย จึงจัดสรรเงินทุนในพอร์ตโดยซื้อหุ้นทุกตัวตามน้ำหนักหรือสัดส่วนของหุ้นที่ใช้ในการคำนวนดัฃนี หรืออาจใช้แบบจำลองในการคำนวนเลือกหุ้นและจัดสรรสัดส่วนให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับตลาดมากที่สุด โดยลงทุนในแบบนั้นไปตลอด จึงเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราต่ำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Passive Fund กองทุนใช้กลยุทธ์แบบ Active คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มาก ถ้ายกตัวอย่างกองทุนหุ้น นักลงทุนมักเข้าใจว่ากองทุนที่เป็นประเภท Active Fund  ผู้จัดการกองทุนต้องขยันทำการซื้อขายหุ้นบ่อยๆ […]

ต้อนรับปีหนูทองกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ต้อนรับปีหนูทองกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center เริ่มต้นนักษัตรใหม่ ในปี 2020 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและท้าทาย ปีแห่งความกระตือรือร้น และมุมานะ หลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้น จนคนทำงานต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่บางอาชีพที่เคยเป็นอาชีพที่มั่นคง ก็ถูก Disrupt ไปเช่นกัน แต่สิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างไรนั้น เราต้องลองมาพิจารณากันค่ะ พิจารณาเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เริ่มต้นปีมา ถือเป็นโอกาสเหมาะในการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจาก มีหลากหลายนโยบายให้เลือกลงทุน รวมถึงมี Employee’s Choice ที่พนักงานอย่างเราสามารถเลือกลงทุนในนโยบายที่โดนใจได้ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น เป็นการลงทุนระยะยาว (โดยเฉพาะคนที่ยังมีเวลาทำงานอีกยาว) ดังนั้น การเลือกนโยบายลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากใจไม่กล้าเสี่ยง ไม่กล้าลงทุน ลงทุนในสัดส่วนน้อยๆ เพียง 2-3% และยังลงทุนเฉพาะในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนแค่เพียงตราสารหนี้แล้ว โอกาสที่เงินจะงอกเงยได้มากนั้นคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ควรลองพิจารณาถึงระยะเวลาคงเหลือในการลงทุน ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง รวมถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนด้วย ควรใส่เงินสะสมเท่าไหร่ดี ยิ่งสะสมมากยิ่งดี เพราะท้ายที่สุดแล้วเงินก้อนนี้ก็เป็นเงินให้ตัวเราใช้ในยามเกษียณ […]

วางแผนการเงินรับปีใหม่ง่ายนิดเดียว

วางแผนการเงินรับปีใหม่ง่ายนิดเดียว

วางแผนการเงินรับปีใหม่ ง่ายนิดเดียว โดย  พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ทุกครั้งเมื่อใกล้ถึงปีใหม่ เรามักเห็นเพื่อนๆ เขียนถึง New Year’s Resolutions หรือ ปณิธานการดำเนินชีวิตสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง บางคนอาจสงสัยว่า “ปณิธานปีใหม่นั้นมีประโยชน์อย่างไร?”…ปณิธานปีใหม่เปรียบเสมือนการตั้งเป้าหมายชีวิต ทำให้เรารู้ทิศทางการใช้ชีวิต และเห็นภาพในอนาคตของตัวเองชัดเจนมากขึ้น โดยเป้าหมายชีวิตที่ดีและมีความสุข คือเป้าหมายที่มีความสมดุลกันระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน ปณิธานในการทำให้สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเบิกบานนั้นทำได้ไม่ยาก แต่ปณิธานทางการเงินที่จะทำให้สุขภาพทางการเงินแข็งแรงนี่สิ แค่คิดเฉยๆ ก็ปวดหัวแล้ว แต่เชื่อเถอะว่าทุกคนสามารถทำได้ ไม่ยากด้วยหลัก 5 ทวน นั่นคือ ทวนตัวเอง ทวนการออม ทวนการจ่าย ทวนการลงทุน และทวนแผนอนาคต ทวนตัวเอง – สำหรับคนที่เขียน New Year’s Resolutions ในปีก่อน ลองตรวจสอบว่าปีที่ผ่านมาสามารถทำเป้าหมายใดสำเร็จบ้าง? บันทึกสาเหตุที่ทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จและไม่สำเร็จลงบนกระดาษ เพื่อประมวลตัวเองในปีที่ผ่านมา ทวนการออม – […]