โอกาสที่ต้องไม่ปล่อยผ่านกับ FIF

โอกาสที่ต้องไม่ปล่อยผ่านกับ FIF

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน

BF Knowledge Center

ปัจจุบันมีกองทุนรวมที่ไปลงทุนยังต่างประเทศมากมาย  โดยมีเม็ดเงินของผู้ลงทุนในกองทุนเหล่านี้ถึง 1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว     นโยบายการลงทุนของกองทุน Foreign investment fund หรือ FIF มีหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น  กองทุนตราสารหนี้  หรือแม้แต่กองทุนผสม     โดยมีทั้งที่ไปลงทุนเองโดยตรงและลงทุนผ่านกองทุนที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศ

นักลงทุนอาจมีคำถามว่า การลงทุนในต่างประเทศน่าสนใจยังไง?   และที่หลายคนพูดกันว่าลงทุนต่างประเทศเสี่ยงกว่าลงทุนในไทยนั้นจริงหรือไม่?  ขอให้คำอธิบายดังนี้

  • สาเหตุที่กองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้รับความนิยมมากเพราะเป็นอะไร?

การลงทุนในต่างประเทศ คือ การเปิดโอกาสในการลงทุน     เพราะปัจจุบันมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะการลงทุนเพื่ออนาคต การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโต   โดยธุรกิจหลายอย่างที่ว่านี้ ในบ้านเรายังไม่มี หรือ มีน้อย  เช่น  ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ในไทยมีแค่โรงพยาบาล ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่ง    หรือจะเป็นธุรกิจอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  ในไทยก็ยังไม่มีหุ้นพวกนี้    ดังนั้น ถ้าอยากลงทุนก็ต้องมองหาการลงทุนในต่างประเทศ​​​​​​​

  • โอกาสการลงทุนสำคัญแค่ไหน?

สำหรับนักลงทุนสำคัญมาก   เพราะทำให้เรามีโอกาสมากกว่าเดิม ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน   ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร เงินฝากตราสารการเงิน หุ้นกู้บริษัทต่างๆ เป็นหมื่นๆ แสนๆ รายทั่วโลก   โดยไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการลงทุนเฉพาะในไทย

ยกตัวอย่าง  การลงทุนในตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ REIT ต่างๆ ในไทยนั้นมีในเลือกลงทุนอยู่ไม่กี่ราย และมีสภาพคล่องน้อย   แต่หากเราเลือกลงทุนในตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ REIT ต่างประเทศ  เราจะมีให้ทางเลือกในการลงทุนมากมาย และมีสภาพคล่องที่มากกว่า

  • กองทุนต่างประเทศมีให้เลือกเยอะแบบนี้  ผู้จัดการกองทุนมีเวลาทำงานวิเคราะห์คัดเลือกหรือไม่?

ผู้จัดการกองทุนทำงานมากขึ้น  ทีมงานค่อยๆ สะสมประสบการณ์ก่อนไปลงทุนเองโดยตรง    หรือเลือกลงทุนกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศที่เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ ได้

อย่างธุรกิจ Health Care   ทีมงานกองทุนบัวหลวงเลือกลงทุนกับ  Wellington  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกที่มีประสบการณ์  และมีทีมงานที่ชำนาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Technology  ทีมงานกองทุนบัวหลวงเลือกลงทุนกับ  Fidelity ที่มีความชำนาญในหุ้นเทคโนโลยี เป็นต้น

  • เรื่องความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างไร?

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน   ซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมา  เพื่อแลกกับโอกาสในการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันนักลงทุนมีข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้ว ในบางครั้งการกระจุกตัวการลงทุนอยู่แต่ในประเทศ  อาจเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวไม่แพ้กัน

ผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนต่างประเทศในหลายๆ กองทุน พิสูจน์แล้วว่า คุ้มค่ากับการยอมรับความเสี่ยงที่จะไปลงทุนต่างประเทศ แต่ตรงนี้ไม่ได้การันตีว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอน  เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสในการลงทุน และก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปลงทุนต่างประเทศ  ใครไม่ไปคือผิด  แบบนี้ก็คงไม่ใช่! เพราะการลงทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละคนที่แตกต่างกัน​​​​​​​