Powell ไม่รับประกันว่า Fed จะใช้นโยบายที่ช่วยให้เศรษฐกิจลงจอดแบบนิ่มนวล เพราะต้องคุมเงินเฟ้อ

Powell ไม่รับประกันว่า Fed จะใช้นโยบายที่ช่วยให้เศรษฐกิจลงจอดแบบนิ่มนวล เพราะต้องคุมเงินเฟ้อ

Jerome Powell ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)ออกมาเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022 ว่า การที่จะทำให้เงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมให้ได้ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจได้รับความเจ็บปวด แต่เป้าหมายเรื่องเงินเฟ้อก็ต้องมาก่อน

เขา กล่าวว่า ไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาได้ว่า เศรษฐกิจจะชะลอตัวในลักษณะ soft landing หรือชะลอตัวแบบนิ่มนวลได้ เนื่องจาก Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการขึ้นราคา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบกว่า 40 ปี

“การลงแบบนิ่มนวล คือ เงินเฟ้อกลับไปสู่ระดับ 2% ในขณะที่ยังรักษาตลาดแรงงานให้แข็งแกร่งได้ ซึ่งมันค่อนข้างท้าทายที่จะทำให้เกิดความสำเร็จทั้ง 2 อย่างพร้อมกันในตอนนี้” เขา กล่าว

ทั้งนี้ ตลาดแรงงานที่ตึงตัวผลักดันค่าแรงให้เพิ่มขึ้น และการหลีกเลี่ยงการเกิดเศรษฐกิจถดถอยซึ่งบ่อยครั้งมักจะตามมาหลังจากการใช้นโยบายที่ก้าวร้าวตึงตัว ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอควร

ที่มา : CNBC