ธปท. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 2.0% พร้อมมองเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

ธปท. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 2.0% พร้อมมองเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

โดย ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา Chief Economist, BBLAM

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี

พร้อมมองเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ผ่านการปรับขึ้นประมาณการของ

  • การท่องเที่ยว
  • การบริโภคภาคเอกชน
  • การส่งออก

ด้านเงินเฟ้อ มองว่าชะลอ แต่ยังยืนสูง ทั้งนี้ ก็ยังพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้

Implication: ธปท.น่าจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อ