RMF อายุน้อยยิ่งต้องลงทุน

RMF อายุน้อยยิ่งต้องลงทุน

RMF อายุน้อยยิ่งต้องลงทุน

โดย…พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน

BF Knowledge Center

เมื่อกล่าวถึงกองทุนรวมลดหย่อนภาษี คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF : Long Term Equity Fund) เพราะเงื่อนไขการลงทุนไม่ซับซ้อนยุ่งยาก อยากลดหย่อนภาษีในปีไหนก็ลงทุนเพื่อนำสิทธิมาใช้ในปีนั้น ในขณะที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF : Retirement Mutual Fund) มักถูกมองข้ามไปเสมอ โดยเฉพาะจากผู้ลงทุนที่อายุยังน้อยและวัยเริ่มต้นทำงาน ด้วยความเชื่อที่ว่า “การลงทุนในกองทุนรวม RMF เป็นเรื่องของคนแก่ใกล้เกษียณ ถ้าเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยจะต้องมีภาระผูกพันไปยันเกษียณตอนอายุ 55 ปีโน่นนน…” หากจะลงทุนควรไปเริ่มต้นช่วงอายุ 50 ปี เงินจะได้ไม่ต้องรอนาน

สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ลงทุนไม่เลือกลงทุนในกองทุน RMF ก็คงเป็นเพราะเงื่อนไขการลงทุนที่ฟังๆ ดูแล้วรู้สึกว่า ยุ่ง-ยาก-เยอะแยะ ซึ่งโดยทั่วไปก็อาจจะคิดเช่นนั้นได้ แต่หากเราลองพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม RMF ที่ต้องการให้เรามีเงินก้อนที่เพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ ประกอบกับข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่บอกว่า คนไทยมีเงินออมไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ  ค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น  รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (อายุยืนขึ้น)

ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ยิ่งทำให้กองทุน RMF น่าสนใจเพราะเงื่อนไขในการลงทุนที่ช่วย “สร้างวินัยในการเก็บเงิน” โดยเงินจำนวนนี้นำไปลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ ภายใต้นโยบายการลงทุนที่มีความหลากหลาย ไม่เหมือนกับการลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย จึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถจัดพอร์ตลงทุนเพื่อวัยเกษียณได้อย่างเหมาะสมกับช่วงอายุและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้เงินเติบโตได้มากกว่า

ยกตัวอย่าง หากเราลงทุนในกองทุน RMF ที่มีนโยบายลงทุนแบบผสมให้ผลตอบแทน 5% ต่อปี จำนวน 2,000 บาท/เดือน โดยเริ่มต้นลงทุนตอนอายุ 25 ปี ไปจนถึงเกษียณตามเงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF คือ 55 ปีบริบูรณ์เท่ากับระยะเวลาลงทุนทั้งหมด 30 ปี ณ วันที่เกษียณเงินจะมีเงินประมาณ 1.66 ลบ. ถ้าหากเราเริ่มต้นลงทุนเร็วกว่านั้นอีกสัก 5 ปี คือ เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ 20 ปี  ณ วันที่เกษียณเงินจะมีเงินประมาณ 2.27 ลบ. แต่หากเราติดกับความคิดแบบเดิมๆ คือ กองทุน RMF เป็นเรื่องของคนแก่จึงเริ่มต้นลงทุนเมื่อตอนอายุ 50 ปี เหลือระยะเวลาลงทุน 5 ปี จะต้องลงทุนประมาณ 33,500 บาท/เดือน ถึงจะมีเงิน 2.27 ลบ.

โดยสรุปคือ เราควรลงทุนในกองทุนรวม RMF ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะเป้าหมายเกษียณเป็นเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญและใช้เงินจำนวนมาก การเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้เราไม่ต้องเหนื่อยมาก กล่าวคือ ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ๆ ไม่ต้องเลือกนโยบายลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ เพื่อคาดหวังผลตอบแทนให้เพียงพอกับจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในวัยเกษียณ อีกทั้งเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ผูกพันระยะยาวกลับเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนและเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

ข้อดีที่สำคัญคือ กองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย ทำให้สามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้ง่าย  ซึ่งอาจจัดพอร์ตตามช่วงวัยก็ได้  เช่น ลงทุนเมื่ออายุยังน้อยก็เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF ประเภทหุ้น  อายุมากขึ้นก็อาจปรับมาเลือกลงทุนในนโยบายแบบผสม และเมื่อใกล้เกษียณสับเปลี่ยนการลงทุนทั้งหมดมาอยู่ในนโยบายลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้  เพื่อป้องกันปกป้องความมั่งคั่งที่เราสะสมมาตลอดระยะเวลานับสิบปี