ร่วมค้นหาโอกาสลงทุนกับหุ้นอินเดีย

ร่วมค้นหาโอกาสลงทุนกับหุ้นอินเดีย

ร่วมค้นหาโอกาสลงทุนกับหุ้นอินเดีย

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน

BF Knowledge Center

จุดเด่นของหุ้นอินเดีย

 1. มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในระดับต้นของโลก ประมาณ 7% ต่อปี
 2. โครงสร้างประชากรที่อายุเฉลี่ยเพียง 27 ปี ประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมากเป็นทั้งแรงงานในภาคการผลิต และเป็นอำนาจซื้อจากความต้องการบริโภคสินค้า/บริการ ตามระดับรายได้ที่สูงขึ้น
 3. การปฏิรูปโครงสร้างที่ส่งผลบวกต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ได้แก่
  • การปฏิรูปภาคธนาคาร (Banking Sector Reform)
  • การปฏิรูปภาษี (GST Tax Reform)
  • การปฏิรูปอสังหาฯ (Real Estate Reform)
  • การปฏิรูปด้านการทำธุรกิจ (Easing of Doing Business)
  • การเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน (Liberalization of FDA norms)
 1. บริษัทในตลาดหุ้นอินเดียมีอัตราการเติบโตของกำไรสูง

ความเสี่ยง

ตลาดหุ้นอินเดียเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นที่กำลังพัฒนาอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว 3-5 ปี ขึ้นไป และควรเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย

กองทุนหุ้นอินเดียของกองทุนบัวหลวง

กองทุนบัวหลวงมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นอินเดีย 2 กองทุน ได้แก่

 1. กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA) เป็นกองทุน Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุนหลัก RAMS Equities Portfolio Fund บริหารโดย Reliance Asset Management
 2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAM RMF) เป็นกองทุน Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Kotak India Midcap Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่เน้นหุ้นขนาดกลาง บริหารโดย Kotak Mahindra Asset Management

ทั้งสองกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน