สิงคโปร์ขึ้นแท่นประเทศที่มีความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สุดในโลก

สิงคโปร์ขึ้นแท่นประเทศที่มีความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สุดในโลก

สิงคโปร์คว้าคะแนน 84.8 จากคะแนนเต็ม 100 ยืนหนึ่งประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในปี 2019 ชนะสหรัฐ อันดับสองที่มีคะแนน 83.7

รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ที่เผยแพร่ล่าสุด ระบุว่า จากการวัดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนตั้งแต่ระดับ 0-100 ประเมินอยู่บนพื้นฐานปัจจัยต่างๆ ที่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสุขภาพ ตลาดแรงงาน ระบบการเงิน คุณภาพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ และการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ผลออกมาว่า สิงคโปร์ได้คะแนน 84.8 จากคะแนนเต็ม 100

อย่างไรก็ตาม WEF ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ประเทศสิงค์โปร์ได้รับประโยชน์จากปัจจัยทางการค้าที่มีความหลากหลาย รวมทั้งกรณีการค้าผ่านท่าเรือที่ได้แรงกระตุ้นจากการต่อสู้ทางภาษีระหว่างประเทศชั้นนำของโลก

ขณะที่สหรัฐ ได้คะแนนลดลงมาอยู่ที่ 83.7 จากปีที่แล้วที่มีคะแนน 85.6 ซึ่งผลกระทบบางส่วนเชื่อมโยงมาจากประเด็นสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

รายงานของ WEF ระบุว่า สหรัฐยังคงเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรม ในขณะที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจกลายเป็นอันดับสองของโลก เราเริ่มเห็นสัญญาณความกังวลใจบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว