กนง. โหวต 5: 2 มีมติลดดอกลง 1.25% เป็นระดับที่ต่ำสุดแล้วตั้งแต่ใช้ดอกเบี้ย Rp 1 day เป็นดอกเบี้ยนโยบาย

กนง. โหวต 5: 2 มีมติลดดอกลง 1.25% เป็นระดับที่ต่ำสุดแล้วตั้งแต่ใช้ดอกเบี้ย Rp 1 day เป็นดอกเบี้ยนโยบาย

BF Economic Research

  • กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.5% สู่ 1.25% เป็นอัตราต่ำสุด ตั้งแต่มีการใช้ 1-day repo rate เป็นดอกเบี้ยนโยบาย
  • คณะกรรมการ ส่วนใหญ่ เห็นว่า กนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจาก Trade Tensions ค่อนข้างมาก ขณะที่การท่องเที่ยวชะลอลงกว่าปีก่อน
  • ด้านการบริโภคในประเทศนั้น ได้รับแรงกดดัน จากการที่ธุรกิจที่ส่งออกเป็นหลักได้รับผลกระทบและส่งผลต่อไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ
  • กนง. ได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าจะมี Fiscal Stimulus แต่ไม่สามารถเร่งการใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • จะมีส่วนของการลงทุนภาคเอกชนที่ กนง. มองว่า เริ่มเห็นสัญญาณการ Bottom Out ได้จากโครงการ PPP
  • ด้านเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น กนง. มองว่า เงินเฟ้อน่าจะทรงตัวต่ำกว่า Floor
  • ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น กนง. จะดูแลผ่านมาตรการอื่นๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กนง. ได้ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทเป็นระลอกๆ ตั้งแต่เดือน ก.ค. (https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/List_InfoImage/ThaiBaht_Speculation.jpg ) และล่าสุดเพิ่งจะออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทเพิ่มเติม ในวันเดียวกันของการประชุม (รายละเอียด  https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2562/n6662t_anex.pdf)
  • เรามองว่า ธปท. ไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วในปีนี้ ไปถึงครึ่งปีแรกของปี 2020