จีนเพิ่มโทษพร้อมขึ้นบัญชีดำผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วปกปิดข้อมูลสุขภาพ

จีนเพิ่มโทษพร้อมขึ้นบัญชีดำผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วปกปิดข้อมูลสุขภาพ

ไชน่าเดลี รายงานว่า หน่วยงานศุลกากรของจีน ออกมาระบุว่า จีนจะเพิ่มการลงโทษที่รุนแรงขึ้นกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วให้ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่บิดเบือนหรือไม่เป็นจริง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้งการนำเข้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มาจากผู้เดินทางจากต่างประเทศ

Song Yueqian รองผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรคของจีน ระบุว่า คนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าจีนรายงานอาการสุขภาพของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ปกปิดประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังถูกไวรัสโจมตีอย่างหนัก การรับประทานยาก่อนที่จะเข้าประเทศ รวมทั้งการปกปิดอาการไข้และไอ

ทั้งนี้ หน่วยงานศุลากร จะปรับไม่ต่ำกว่า 30,000 หยวน หรือ 4,230 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่ละเมิด และบุคคลที่ละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง รวมถึงข้อบังคับจะถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจัดการต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ที่ละเมิดจะถูกขึ้นบัญชีดำโดยกรมศุลกากร ส่วนทรัพย์สินของพวกเขาและผู้เดินทางที่ติดตามไปด้วยจะถูกแยกออกมาเพื่อตรวจสอบ ส่วนจดหมายและสิ่งของที่ส่งมาด้วยก็จะถูกแยกออกมาเพื่อตรวจสอบเช่นกัน

ในกรณีที่ผู้ละเมิดเป็นตัวแทนกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานศุลกากร ผู้ละเมิดเหล่านี้จะถูกพิจารณาประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัท

เขา กล่าวว่า หน่วยงานศุลกากรจะรายงานเกี่ยวกับผู้ละเมิดไปยังหัวหน้างานหรือนายจ้าง หากพวกเขาเหล่านั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือทำงานให้กับองค์กรที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้น

ไม่เพียงเท่านี้ หน่วยงานจะนำพฤติกรรมผิดกฎหมายเผยแพร่บนเว็บไซต์ศุลกากร และสื่อ นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อลงโทษเพิ่มเติมด้วย