จีนเดินหน้าพัฒนารถไฟความเร็วสูงพิเศษและเครื่องบินพาณิชย์

จีนเดินหน้าพัฒนารถไฟความเร็วสูงพิเศษและเครื่องบินพาณิชย์

Global Times รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จีนให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการขนส่ง รวมถึงดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับยานพาหนะประเภทใหม่ เช่น รถไฟความเร็วสูงพิเศษ และเครื่องบินพาณิชย์

แผนงานนี้ถูกนำเสนออยู่ในแนวปฏิบัติร่วมของกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเร่งการสร้างระบบขนส่งที่ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแนวปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับขีดจำกัดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการขนส่งของจีน โดยจะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และยกระดับการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่กับด้านคมนาคม

แนวปฏิบัตินี้ ระบุว่า ภายในปี 2025 จะมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานวิจัยด้านคมนาคมและการประยุกต์ใช้งานวิจัยอย่างมาก รวมทั้งการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยกับการขนส่งจะเร่งตัวขึ้น จะมีการสร้างระบบนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำให้จีนเป็นประเทศที่มีระบบคมนาคมที่แข็งแกร่ง

ส่วนในปี 2035 ความสามารถด้านนวัตกรรมในงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคมนาคมและการประยุกต์ใช้จะได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีลำสมัยจะถูกใช้ในการขนส่งโดยสมบูรณ์ ระบบนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้ดี ในด้านการมีเครือข่ายคมนาคมที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้จีนจะมุ่งเน้นเรื่องความก้าวหน้าในองค์ประกอบหลัก เช่น ด้านพลังงาน การรับรู้ การควบคุมยานพาหนะ การสื่อสาร อุปกรณ์นำทาง รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย และประเทศจะพยายามเอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่สำคัญในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำน้ำลึกและการรับรองการเดินอากาศ