กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง

นักลงทุนกำลังเผชิญสถานการณ์แวดล้อมในโลกที่ทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยากขึ้น หลายคนมองว่า สถานการณ์ไม่ดี ทำไมต้องลงทุน แต่การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินที่เราถืออยู่จะด้อยค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อ วิธีที่ดี คือ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่รับได้ แล้วปล่อยให้เงินลงทุนเติบโต โดยกองทุนผสม หรือ mixed fund เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนบัวหลวงแนะนำทางเลือก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME) กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) และกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า (B-SENIOR-X) ส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้น ติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง ในภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวน

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง ในภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวน

กองทุนบัวหลวงแนะนำนักลงทุนให้ยืนหยัดลงทุนต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์จัดสรรเงินลงทุนในกองทุนผสม ชู 3 กองทุนเด่น B-INCOME B-SENIOR และ B-SENIOR-X รับมือได้ทุกสถานการณ์ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า นักลงทุนกำลังเผชิญสถานการณ์แวดล้อมในโลกที่ทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยากขึ้น ทั้งสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่เป็นปัจจัยต่อเนื่องกระทบเศรษฐกิจและตลาดการเงินในอนาคต แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำ และสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมทั้งไทย เผชิญความผันผวนมากขึ้น “เราลงทุนก็เสี่ยง ไม่ลงทุนก็เสี่ยง หลายคนมองว่า สถานการณ์ไม่ดี ทำไมต้องลงทุน แต่การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินที่เราถืออยู่จะด้อยค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อ วิธีที่ดี คือ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่รับได้ แล้วปล่อยให้เงินลงทุนเติบโต โดยกองทุนผสม หรือ mixed fund เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะรับมือสถานการณ์ตลาดเงิน […]

‘B-SENIOR’ เครื่องมือบริหารเงินเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เปิดขายอีกครั้ง 7 ก.พ. นี้

‘B-SENIOR’ เครื่องมือบริหารเงินเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เปิดขายอีกครั้ง 7 ก.พ. นี้

‘B-SENIOR’ เครื่องมือบริหารเงินเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เปิดขายอีกครั้ง 7 ก.พ. นี้ โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) เป็นกองทุนแรกของกองทุนบัวหลวงที่ออกแบบและดีไซน์เพื่อกลุ่มนักลงทุนบางกลุ่มโดยเฉพาะ คือกลุ่มที่เกษียณแล้วนั่นเอง เนื่องจากกลุ่มนี้ยังขาดผลิตภัณฑ์หรือขาดเครื่องมือทางการเงินสำหรับการเก็บออมที่เหมาะสมกับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ กองทุนนี้จะเน้นเรื่องความปลอดภัยของเงินลงทุน แต่ไม่ใช่เน้นความปลอดภัยจนไม่ลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงเลย เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นคนเกษียณ ซึ่งไม่มีรายได้แล้ว ดำรงชีวิตด้วยเงินเก็บที่มีอยู่ ซึ่งเงินเก็บก็จะด้อยค่าเมื่อเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงๆ วิธีการลงทุนของ B-SENIOR คือ จะเลือกลงทุนผลิตภัณฑ์หรือกองทุนรวมที่มีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ โดยกองทุนนี้ระบุเงื่อนไขไว้ว่า ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) จะลงทุนอยู่ในตราสารหนี้ เพราะเน้นความมั่นคง ปลอดภัยให้ ส่วน 30% ที่เหลือก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น หุ้น หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เป็นต้น และกองทุนนี้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ แต่สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกิน 15% ของ NAV ซึ่งส่วนนี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนให้มีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ […]

สถานการณ์สังคมสูงวัย…ทั่วโลกกับไทยเป็นอย่างไรบ้างแล้ว

สถานการณ์สังคมสูงวัย…ทั่วโลกกับไทยเป็นอย่างไรบ้างแล้ว

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยนำเสนอรายงานแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของโลกและไทยไว้ โดยชี้ว่า ภายในปี 2040 มากกว่า 14% ของประชากรบนโลกใบนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ถือเป็นโลกแห่งสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ ถ้าดูรายภูมิภาค พบว่า เวลานั้น ยุโรปจะเป็นภูมิภาคที่มีสังคมผู้สูงอายุสูงสุด 26% ของประชากร ตามด้วยอเมริกาเหนือ 22% โอเชียเนีย 17% ละตินอเมริกา 16% เอเชีย 15% ส่วนแอฟริกา ดูเหมือนจะเป็นภูมิภาคที่สัดส่วนผู้สูงอายุน้อยที่สุดแล้ว 5% เมื่อดูระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ละประเทศใช้เวลาไม่เท่ากัน มีตั้งแต่ 18 ปี ไปถึง 115 ปี ซึ่งไทย จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุเร็ว เพราะใช้เวลาแค่ 20 ปีเท่านั้น โดยปี 2035 ประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนา ที่มีผู้สูงอายุมากเกินกว่าประชากรวัยอื่นๆ ทั้งนี้ จากสถิติประชากรของสหประชาชาติ […]

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย B-SENIOR อีกครั้ง ในวันที่ 7 ก.พ. นี้

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย B-SENIOR อีกครั้ง ในวันที่ 7 ก.พ. นี้

กองทุนบัวหลวง เปิดขายกองทุน B-SENIOR อีกครั้ง ในวันที่ 7 ก.พ. 2562 หลังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนจำนวนมาก หวังเป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ เน้นโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ จากการผสมผสานการลงทุน ทั้งในตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเปิดขายหน่วยลงทุนของกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) อีกครั้ง ในวันที่ 7 ก.พ. 2562 จนกว่าจะครบตามมูลค่าจดทะเบียน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการบริหารการเงินสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ โดยจุดเด่นของกองทุนนี้ คือ มีการลงทุนที่ผสมผสานระหว่าง ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่นเพื่อเน้นโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ ขณะที่ความผันผวนไม่สูงมากนัก จะเห็นได้จากผลตอบแทนย้อนหลังที่มีเสถียรภาพและโดดเด่นกว่ากองทุนประเภทเดียวกัน จนทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน 5 ดาวจาก Morningstar กองทุน B-SENIOR เป็นกองทุนผสมที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่คัดสรรอย่างดีในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อความปลอดภ้ยของเงินต้น […]

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

วัตถุประสงค์การลงทุน ลงทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสารแห่งหนี้และเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV ตราสารแห่งทุน ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 30% ของ NAV และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดภาระการบริหารเงินในวัยเกษียณ และต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม Bloomberg Code: BSENIOR TB Fund Size: 22,282 ลŒานบาท (ขŒอมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2018) Morningstar Category: Conservative Allocation สรุปภาพรวมตลาดตราสารทุนไทยช่วงเดือน ธ.ค. 2018 ตลาดหุ้นไทยปิดท้ายปี 2018 ด้วยความผันผวน โดย SET Index […]

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

วัตถุประสงค์การลงทุน: ลงทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสารแห่งหนี้และเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV ตราสารแห่งทุน ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 30% ของ NAV และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุน รวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำาหรับนักลงทุนที่ต้องการลดภาระการบริหารเงินในวัยเกษียณ และต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสม Bloomberg (A): BSENIOR TB Fund Size: B-FLEX: 23,878 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2018) Morningstar Category: Conservative Allocation สรุปภาพรวมตลาดตราสารทุนไทยช่วงเดือน ต.ค. 2018 ตลาดหุ้นไทยเปิดไตรมาสสุดท้ายของปีด้วยความผันผวนโดย SET Index […]