BBLAM Weekly Investment Insights 18-22 มีนาคม 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 18-22 มีนาคม 2024

Weekly Highlight Asset Allocation Outlook – March 2024 By BBLAM – BBLAM แนะนำพอร์ตควรลงทุนสะสมใน  Fixed Income : Investment grade bond Equity : Global / U.S. / India / Vietnam / Technology / Environment & Clean power Other : Gold   BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนหุ้นสหรัฐฯ : B-USALPHA และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-USALPHARMF และ  B-USALPHASSF กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF […]

BBLAM Weekly Investment Insights 11–15 มีนาคม 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 11–15 มีนาคม 2024

Weekly Highlight ตลาดอาจจะต้องเตรียมตัวสำหรับกรณีที่ Fed จะยังไม่ลดดอกเบี้ยเร็วๆ นี้  By BBLAM – นโยบายการเงินยังคงมีความแตกต่างกัน โดยธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (DM) ยังคงอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ ขณะที่ ธนาคารกลางจีนผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ตลาดคาดจะมีการประกาศนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นในการประชุมสภาประชาชนจีน ด้านไทย ตัวเลข GDP ของไทยที่ต่ำกว่าคาดอาจมีผลให้ธปท.ลดดอกเบี้ยนโยบายในเม.ย.นี้ – Economic Insights U.S. By BBLAM – คองเกรสของสหรัฐฯ รอดพ้น Govt Shut Down ไปถึง 22 มี.ค. โดยความเสี่ยงยังมีอยู่ – เมื่อวันที่ 28 กพ. สภาคองเกรสบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะยืดระยะเวลาการใช้งบประมาณชั่วคราว ( Continuing Resolution)  ไปอีก 1-3 สัปดาห์ เพื่อขยายระยะเวลาให้คองเกรสเจรจาหาข้อสรุปเพื่อผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเต็มปี (Budget Appropriations) […]

BBLAM Weekly Investment Insights 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024

Weekly Highlight เทคฯ AI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ By BBLAM – ในยุคที่ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด Generative AI เก่งวันเก่งคืน การเข้ามาของเทคโนโลยี AI จะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมต่างๆ บ้าง ในปีนี้ มาดูกันว่าแนวโน้มในอุตสาหกรรมไหนกำลังโต และน่าลงทุนตาม  BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF ลงทุนหุ้นเวียดนาม : B-VIETNAM หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF ลงทุนหุ้นไทยเน้นกระจายลงทุน : BKA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BERMF และ BEQSSF  ลงทุนหุ้นไทยแบบเน้นเน้น : BTP หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-TOPTENRMF และ B-TOP-THAIESG Economic […]

BBLAM Weekly Investment Insights 12-16 กุมภาพันธ์ 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 12-16 กุมภาพันธ์ 2024

Weekly Highlight Asset Allocation Outlook – Feb.2024 By BBLAM ตราสารหนี้ : A good timing to add duration หุ้นสหรัฐฯ : Remain favorable among Developed market หุ้นญี่ปุ่น : Continued recovery หุ้นจีน : Macro economic factors were key driver in recent slump หุ้นอินเดีย : Strong growth amid global uncertainties   BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  […]

BBLAM Weekly Investment Insights 5-9 กุมภาพันธ์ 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 5-9 กุมภาพันธ์ 2024

Weekly Highlight GLOBAL By BBLAM Davos 2024 : Highlight อยู่ที่ “Energy Transition” / “AI” / “Geopolitical Risks” / “India” Christine Lagarde : Bets on aggressive rate cuts are a distraction เศรษฐกิจโลก : เครื่องชี้เศรษฐกิจรายเดือนและ GDP ที่ทยอยประกาศ ออกมายังออกมาค่อนข้างดี  BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี […]

BBLAM Weekly Investment Insights 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2024

Weekly Highlight LLMS – EV 2 เทคโนโลยีน่าลงทุน แห่งอนาคต beartai X BBLAM Funds for Fun – ทำไมบริษัท AI กลับประสบปัญหาในการทำกำไรทั้งที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และทำไมรถยนต์ไฟฟ้ายังนำเทรนด์ที่น่าลงทุนต่อเนื่อง –  https://fb.watch/pSP7INOdOC/ BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF ลงทุนหุ้นเวียดนาม : B-VIETNAM หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF ลงทุนหุ้นไทยเน้นกระจายลงทุน : BKA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BERMF และ BEQSSF  ลงทุนหุ้นไทยแบบเน้นเน้น : BTP หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-TOPTENRMF และ B-TOP-THAIESG Economic Insights U.S. / E.U. […]

BBLAM Weekly Investment Insights 15-19 มกราคม 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 15-19 มกราคม 2024

Weekly Highlight B-SELECT Q1 2024 By BBLAM B-DYNAMIC BOND โอกาสที่มากับดอกเบี้ยขาลง    B-BHARATA ใช้เป็น Hedge Position       B-GLOBAL กระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลก       B-INNOTECH กระจายลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF ลงทุนหุ้นเวียดนาม : B-VIETNAM หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF ลงทุนหุ้นไทยเน้นกระจายลงทุน : BKA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BERMF และ BEQSSF  ลงทุนหุ้นไทยแบบเน้นเน้น : BTP หรือกองทุนลดหย่อนภาษี […]

BBLAM Weekly Investment Insights 8-12 มกราคม 2024

BBLAM Weekly Investment Insights 8-12 มกราคม 2024

Weekly Highlight Asset Allocation Outlook 2024 By BBLAM เศรษฐกิจโลกแนวโน้มชะลอตัว / เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย อาจปรับลง จับตาเลือกตั้งในประเทศที่สำคัญอาจเพิ่มความไม่แน่นอน    ตราสารหนี้ได้แรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินผ่อนคลาย  หุ้นอินเดีย และ หุ้นญี่ปุ่น จะเป็น Hedge position ที่น่าสนใจ Technology และ Generative AI ยังเป็นกลุ่มที่เติบโต BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯ พื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF ลงทุนหุ้นเวียดนาม : B-VIETNAM หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF ลงทุนหุ้นไทยเน้นกระจายลงทุน […]

BBLAM Weekly Investment Insights 25-29 ธันวาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 25-29 ธันวาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY BBLAM X Invesco  “มุมมองการลงทุนในเอเชียระยะข้างหน้า “ปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุน” ในอินเดีย เกาหลีใต้ จีน เพราะมีโอกาสเติบโต “ปรับลดน้ำหนักลงทุน” ในไต้หวัน อินโดนีเซีย หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขี้นมากแล้ว” BBLAM แนะนำกองทุน  กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนใน Asia Ex Japan : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF ลงทุนหุ้นเวียดนาม : B-VIETNAM หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF ลงทุนหุ้นไทยเน้นกระจายลงทุน : BKA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BERMF และ BEQSSF  ลงทุนหุ้นไทยแบบเน้นเน้น : BTP หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-TOPTENRMF และกองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่  ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอีก 1 แสนบาท ได้แก่ B-TOP-THAIESG […]

BBLAM Weekly Investment Insights 4-8 ธันวาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 4-8 ธันวาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “อินเดีย เป็น แลนด์มาร์กใหม่การลงทุนระยะยาว” “อังกิต สันเชติ” ผู้จัดการการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนหุ้น Kotak Mahindra Asset Management กล่าวถึง Incredible India: Finding Opportunities in the World’s Leading Growth Market amidst Global Uncertainties ว่า “อินเดีย” เป็นโอกาสลงทุนระยะยาวที่มาพร้อมกับการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหม่ ขณะที่ การเลือกตั้งอินเดีย ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า อาจเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนกำลังจับตา หากไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาด ทำให้ยังมีความผันผวนได้บ้าง  แต่เรายังมองการลงทุน “หุ้นอินเดีย” เป็นการเล่นเกมส์ระยะยาว และด้วยราคาหุ้นน่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมาก หรือทรงตัวในปี 2024 แนะนักลงทุน คว้าโอกาสนี้ไว้ “ปรับพอร์ต มีหุ้นอินเดียมาเป็นส่วนหนึ่ง” เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะกลางถึงยาว มีธีมการลงทุน […]