BBLAM Weekly Investment Insights 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM – The Rise of Asia “BBLAM ยังมองว่าปีนี้จะเป็นปีที่น่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย มองว่า สถานการณ์ในอนาคตน่าจะส่งเสริมการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะปัจจัยเฉพาะตัวที่ตลาดยังไม่ได้นำเข้าไปรวมในราคาปัจจุบัน (ปัจจัยที่ตลาดยังไม่ได้ priced-in) ซึ่งน่าสังเกตว่า ตลาดยังไม่ได้ให้ความสนใจกับตลาดหุ้นเอเชียมากนัก เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ เช่น หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และหุ้นยุโรปที่เริ่มปรับตัวขึ้นบ้างแล้ว ทำให้มองว่า ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของตลาดหุ้นเอเชีย” ทำไมตลาดหุ้นเอเชียถึงน่าสนใจ? เหตุผลที่ทาง BBLAM ชอบตลาดหุ้นเอเชีย ประกอบด้วย วัฏจักรสินเชื่อที่ฟื้นตัวได้ดี สภาพคล่องที่ยังค่อนข้างผ่อนคลาย ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น (เช่น ธนาคารกลางเวียดนามลดดอกเบี้ยนโยบายแล้ว 2 ครั้ง) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น (GDP ของหลายประเทศยังเติบโตมากกว่า 5%) ท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อที่ไม่รุนแรง มูลค่าหุ้นไม่แพง และมีกำไรต่อหุ้นที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุด และฟื้นตัวได้ดีในครึ่งปีหลัง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นเอเชีย ประเทศในแถบเอเชียที่น่าสนใจ ในตลาดหุ้นเอเชีย […]

BBLAM Weekly Investment Insights 1-5 พฤษภาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 1-5 พฤษภาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “รัฐบาล Jokowi ตระหนักถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของทรัพยากรนิกเกิลและสนับสนุนการทำธุรกิจปลายน้ำในประเทศ เพียงไม่เกิน 2 ปี อินโดนีเซียได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต Stainless Steel ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่ประเทศจีน ​​​” คุณเสกสรร โตวิวัฒน์, CFP® Assistant Managing Director จาก BBLAM สัปดาห์นี้มาชวนดูกันหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นของอาเซียนที่ทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจลงทุน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การปั้นแร่ธาตุจากดินให้เป็นอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก อินโดนีเซียมีสินแร่มาก Fund Investment จาก BBLAM อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุและมีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเยอะมาก  แต่ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจเหมืองแร่ยังคงเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจโดยรวม โดยมูลค่าของธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน คิดเป็นเพียง 5% ของ GDP ในปี 2019 ทำให้อินโดนีเซียพยายามมองหาโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจเหล่านี้ […]

กองทุน B-ASEAN และ B-ASEANRMF Q1/2023

กองทุน B-ASEAN และ B-ASEANRMF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF) “ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวกับอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยอินโดนีเซียได้รับแรงสนับสนุนหลักจากนโยบายภาครัฐ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การแก้กฎหมายแรงงานทาให้ราคาค่าแรงมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น (จากอดีตที่ค่าแรงขั้นต่าขึ้นอย่างรวดเร็ว) และการพัฒนาอุตสาหกรรมกลาง-ปลายน้ำให้มากขึ้น (Downstreaming) จากที่เคยส่งออกวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหล่านี้ทาให้อินโดนีเซียมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในขณะที่ เวียดนามได้ประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่เป็นวัยแรงงานสูงมีการจับจ่ายใช้สอยมาก และเป็นเป้าหมายของฐานการผลิตจากต่างชาติ อีกทั้งภาครัฐก็มีโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในวงเงินที่สูงเช่นกัน จึงคาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ต่อไป” มุมมองต่อตลาดอาเซียนปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นอาเซียนในปีนี้ มีหลายประเด็น ดังนี้ การเติบโตของ GDP โดยรวมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีแนวโน้มที่สดใส อยู่ที่ระดับประมาณ 5% ซึ่งอัตราการเติบโตนี้คาดว่าจะต่อเนื่องอีกหลายปี นาโดยเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เงินลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) เข้ามาลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพราะมีต้นทุนแรงงานถูก มีประชากรวัยแรงงานจำนวนมาก บริษัทใหญ่ๆ ย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังประเทศอื่นๆ (กลยุทธ์ China+1) ซึ่งมีอาเซียนเป็นเป้าหมายที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย การเปิดประเทศของอาเซียนที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่แล้วจะส่งผลบวกในปีนี้ทั้งปี เนื่องจากอาเซียนเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็น […]

BBLAM Weekly Investment Insights 27-31 มีนาคม  2023

BBLAM Weekly Investment Insights 27-31 มีนาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด  (BBLAM)  รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม  Morningstar Thailand Fund  Awards 2023 โดยที่ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ” รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2023 ประเภทตราสารแห่งทุน (Equity) คุณเจฟ  สุธีโสภณ  Senior  Vice President, Fund Management Group ตอบคำถาม Morningstar ถึงมุมมองลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ ๐ BBLAM วางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในปีที่ผ่านมา  ในปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่ท้าทายสำหรับการลงทุนในตลาดโลก ตลาดหุ้นในอาเซียนถือเป็นตลาดที่แข็งแกร่งและสามารถทนทานต่อปัจจัยลบต่างๆ ได้ดีกว่าตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่เพิ่งได้ประโยชน์จากการทยอยเปิดประเทศในปี 2022 ในขณะที่ตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศช่วงต้นปีอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นอยู่ที่ระดับต่ำสุดในประวัติการณ์ ในช่วงก่อนปี 2022 BBLAM ได้จัดพอร์ทการลงทุนเพื่อตั้งรับกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่น่าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะเราเชื่อว่าเฟด Behind the […]

B-ASEANRMF รับรางวัลกองทุน RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน ปี 2023 จาก Morningstar 

B-ASEANRMF รับรางวัลกองทุน RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน ปี 2023 จาก Morningstar 

B-ASEANRMF รับรางวัลกองทุน RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน ปี 2023 จาก Morningstar สอดรับกับแนวคิดลงทุน The Rise of Asia ที่ BBLAM นำเสนอแก่นักลงทุน เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด  (BBLAM)  รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม     Morningstar    Thailand    Fund    Awards   2023     โดยที่ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ” รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2023 ประเภทตราสารแห่งทุน (Equity) นางวรวรรณ  ธาราภูมิ  ประธานกรรมการบริหาร  BBLAM  กล่าวขอบคุณ Morningstar และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้จัดงานมอบรางวัลแก่อุตสาหกรรมกองทุนมาตลอดในหลายปีที่ผ่านมานี้    พวกเราทุกคนที่  บลจ.บัวหลวง  มีความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับเป็นตอบแทนต่อความพยายามที่ประสบผลสำเร็จของทีม  Fund Management ทีมวิเคราะห์  อีกทั้งความมุ่งมั่นทุ่มเท เกื้อกูลกันของทุกคนทุกฝ่าย กองทุนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้  เป็นกองทุนลงทุนในต่างประเทศที่ทีมงานของเราคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนเอง มิได้ผ่านกองทุนในต่างประเทศ  จึงเป็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมกองทุน และสามารถเป็นคู่แข่งกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศได้  ซึ่งความสามารถและประสบการณ์ในครั้งนี้ต้องใช้เวลาในการหล่อหลอมบุคลากรของเรามาหลายปี นายเจฟ  สุธีโสภณ Senior  Vice President, Fund Management Group  กล่าวว่า  การที่กองทุน B-ASEANRMF   ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากกองทุนหุ้นอาเซียนกองอื่นๆ  เนื่องจากกองทุนของเราใช้วิธีผสมผสานทั้ง  top-down  และ  bottom-up  ในการเลือกหุ้น  โดยผู้จัดการกองทุนใช้มุมมองต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งแนวโน้มธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตได้เพื่อกำหนดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศ ในขณะที่นักวิเคราะห์ช่วยทำการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับหุ้นรายตัว เพื่อเป็นส่วนช่วยในการเลือกหุ้นที่จะลงทุน […]

BBLAM Weekly Investment Insights 7-10 มีนาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 7-10 มีนาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “ปี 2023 ปีทองของหุ้นจีนและเอเชีย” โดย คุณมทินา วัชรวราทร CFA, Head of Investment Strategy, BBLAM BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนเอเชีย : B-ASIA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF และ B-ASIASSF กองทุนลงทุนจีน : B-CHINE-EQ หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-CHINAARMF และ B-CHINESSF กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF กองทุนลงทุนอาเซียน : B-ASEAN หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASEANRMF กองทุนลงทุนเวียดนาม : B-VIETNAM หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF BBLAM INVESTMENT FORUM 2023 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/bualuang-insights/bblam-investment-insights/7-10-2023

BBLAM Weekly Investment Insights 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY BBLAM / Invesco / Allianz Global Investors BBLAM INVESTMENT FORUM 2023 “The Rise of Asia” เป็นมุมมองที่ BBLAM, Invesco และ AGI เห็นพ้องต้องกันว่า ปีนี้เป็นของ ASIA ส่วนมุมมองที่แต่ละบริษัทจัดการจะฉายภาพออกมาสามารถเลือกชมกันได้ โดย Mr. John Pellegry Product Director จาก Invesco พูดถึงภาพรวมของ ASIA Ex Japan และ Ms. Sarah Lien Senior Product Specialist จาก AGI จะมาให้มุมมองการลงทุนในจีน และสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอาเซียน ซึ่งคุณเจฟ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM – BBLAM INVESTMENT FORUM 2023 คุณดนัย อรุณกิตติชัย Assistant Managing Director, Fund Management Group และคุณมทินา วัชรวราทร CFA, Head of Investment Strategy จาก BBLAM จับมือขึ้นเวที BBLAM INVESTMENT FORUM 2023 เพื่อมาสรุปว่า อะไรเป็นโอกาส และถ้าทำ Asset allocation ต้องมีอะไร ชมกันได้ที่นี่ BBLAM แนะนำกองทุน The Rise of Asia :  B-ASIA, หรือกองทุนลดหย่อนภาษี […]

กองทุน B-ASEAN และกองทุน B-ASEANRMF Q4/2022

กองทุน B-ASEAN และกองทุน B-ASEANRMF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF) “ผู้จัดการกองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธนาคาร โดยเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง มีรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest Margin: NIM) มากขี้น มีการเติบโตของสินเชื่อ และสามารถควบคุมต้นทุนการให้สินเชื่อได้ดี”“มุมมองต่อเศรษฐกิจของอาเซียนยังเห็นว่า มีทิศทางที่สดใสกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ซึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ นโยบายของ FED และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสำคัญ” ภาพรวมตลาดตลาดหุ้นในอาเซียนเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงก็ยิ่งเป็นตัวช่วยลดความกดดันในเรื่องค่าเงิน ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 bps เป็น 5% ในเดือนพฤศจิกายน และยังมีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีก ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 bps เป็น 5.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พอร์ตการลงทุน• ผู้จัดการกองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธนาคาร โดยเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง มีรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest Margin: NIM) มากขี้น มีการเติบโตของสินเชื่อ และสามารถควบคุมต้นทุนการให้สินเชื่อได้ดี• ด้านรายประเทศ ผู้จัดการมีมุมมองเชิงบวกต่อเวียดนาม จึงให้น้ำหนักมากกว่า […]

BBLAM Weekly Investment Insights 5-9 กันยายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 5-9 กันยายน 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY ดูเหมือนพอร์ตที่เหมาะสมตอนนี้ น่าจะเป็นการบาลานซ์ให้ดีระหว่างการหาประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อสูง และเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ต้องมีหุ้นสู้เงินเฟ้อ และหุ้น Defensive ขณะเดียวกันก็ต้องมีหุ้น Growth ซึ่งราคาปรับตัวลงมาอย่างมาก ก็เป็นจังหวะสะสมเพื่อรอโอกาส เพียงแต่ต้องเลือกธีมที่ใช่ และกองทุนที่เน้นการคัดเลือกหุ้นลงทุน คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy จาก BBLAM ให้ความเห็นถึงตลาดในช่วงนี้ว่า ที่ตลาดขึ้นมาได้เยอะๆ เป็นบางช่วง ยังถือว่าอยู่ในช่วง Bear Market Rally ซึ่งอธิบายได้ว่า ดัชนีสามารถปรับตัวเด้งขึ้นมาในระยะสั้น ๆ แต่ยังไม่ใช่การขึ้นที่เป็นเทรนด์ถาวรหรือเป็นตลาดขาขึ้น ตลาดตอนนี้เหมือนเสียงแตก กลุ่มหนึ่งมองว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 3.5% ในปีหน้าและอาจเริ่มลดดอกเบี้ยลงเพราะเริ่มกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่า Fed น่าจะยังเอาเงินเฟ้อเป็นหลัก ถ้ายังไม่ลดลงมาสู่ระดับเป้าหมายก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทาง […]