กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้  ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้ ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวง พร้อมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน” หรือ B-ENHANCED วันที่ 20-30 มีนาคมนี้ เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความหลากหลาย กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุตราสารและสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.ชั้นนำในต่างประเทศได้ เพื่อเพิ่มพูนโอกาสหาผลตอบแทน และลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน หรือ B-ENHANCED ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มพูนโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เหมาะสม จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่สามารถกระจายลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุของตราสารมากขึ้น โดยลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำในต่างประเทศ ที่ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น “การกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนรับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้น หากผู้ลงทุนเคยลงทุนในตราสารหนี้อยู่แล้ว และสามารถยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิด […]