อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักศึกษาใส่ใจการออมก่อนเรียนจบ

อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักศึกษาใส่ใจการออมก่อนเรียนจบ

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงานกองทุนบัวหลวง นำโดย BF Knowledge Center ซึ่งเป็น ศูนย์ความรู้กองทุนบัวหลวง ที่ทำหน้าที่สื่อสารแนวคิด ปรัชญาและกระบวนการลงทุน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน มีโอกาสเดินทางไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน พร้อมเริ่มต้นการเก็บออมและลงทุนกันเนิ่นๆ ตามพันธกิจของกองทุนบัวหลวง คือ “ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน”  การไปจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทีมงานกองทุนบัวหลวง มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณชรินทร์ ฉวาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการสอนเรื่องการออมและลงทุนให้เด็กๆ ด้วย ลองมาติดตามกันว่า อาจารย์ชรินทร์ จะมีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเรื่องการออมและลงทุนอย่างไรบ้าง อาจารย์ชรินทร์ เล่าว่า เป็นอาจารย์สอนนักศึกษามากว่า 20 ปีแล้ว โดยสอนเกี่ยวกับหลักการลงทุน แต่ยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะเป็นอาจารย์ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาเป็นอาจารย์ จนกระทั่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งผลักดันให้ลองไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือเด็กๆ ดู ซึ่งเมื่อได้ทดลอง […]