กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

มุมมองผู้จัดการกองทุนหลัก Fidelity Global Technology Fund กว่า 20 ปีของการบริหารหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีของกองทุนหลักนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 หากลองมองย้อนกลับไปในระยะเแรกของการบริหารการลงทุน ฟิเดลิตี้เคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท Softbank ซึ่งปัจจุบันคือกองทุนเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเคยลงทุนในบริษัท Alibaba ตั้งแต่สมัยยังเป็น Private Equity Company ฟิเดลิตี้มีจุดแข็งด้านงานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายในของบริษัทจัดการ ด้วยทีมงานวิจัยเฉพาะทางกว่า 22 คนในลอนดอน แคนาดา และเอเชีย ทำให้การบริการกองทุนแบบเชิงรุกทรงประสิทธิภาพ ลำพังหากกองทุนบริหารแบบเชิงรับแล้วจะทำให้พอร์ตมีสัดส่วนการลงทุนมากเกินไปในบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันเท่านั้น ขาดโอกาสลงทุนในบริษัทที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาตลาดของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ด้วยการแตกแขนงเข้าไปอยู่ในหลายธุรกิจ เช่น ตลาดสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์, ตลาดอี-คอมเมิร์ซ, ตลาดวิดีโอสตรีมมิ่ง, ตลาดการใช้กำลังประมวลผลหน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ (Cloud Computing), ตลาดปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ตลาดของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแต่ละปีโลกจะสามารถสร้างชิปที่มีขนาดเล็กลง ส่งข้อมูลเร็วขึ้น ราคาถูกลง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

Next Generation Network 65% ของประชากรโลกที่ใช้สมาร์ทโฟน หรือ 1,900 ล้านคน จะใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 5G ในปี 2024 Source: Ericsson Forecast, September 2019 โลกเรากำลังก้าวจากเทคโนโลยี 4G ที่เคยให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงกว่า 3G ประมาณ 500 เท่า ไปสู่เทคโนโลยี 5G ที่ให้ความเร็วกว่า 4G ไปอีก 100 เท่า และด้วยความเร็ว 100 กิกะไบต์ต่อวินาที จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เวลาของข้อมูลที่ส่งออกจากผู้ให้บริการเครือข่ายถึงตัวผู้รับนั้นสั้นลง ซึ่งเวลาที่รวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนี้เอง สบช่องให้กับเทคโนโลยี Internet of Things, Smart Vehicle, wearable technology, AI, Cloud, ‘Industry 4.0’ พร้อมเปิดตัว เครือข่าย 4G […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

มุมมองของ Fidelity Global Technology Fund ต่อบริษัทในกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีในช่วงครึ่งปีหลัง (2H 2019) หากดูตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนระดับโลก ณ ปัจจุบัน เราแทบไม่สามารถหาบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Earning Growth) ได้เลยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง มีแต่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น ที่พบว่ารายได้เติบโตเพิ่มขึ้นได้ชัดเจนกว่ากลุ่มอื่น เทคโนโลยีเป็นเพียง Sector เดียวที่ธุรกิจ/หรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้ เพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุน โดยเฉพาะบริษัทผู้ให้บริการด้าน Cloud Services เช่น ไมโครซอฟท์ อเมซอน กูเกิ้ล เงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่า ตลาดมีความต้องการในสินค้าและบริการ เทคโนโลยีเป็นเพียง Sector เดียวที่ธุรกิจไม่ได้แบกรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม อีกทั้งยังถือครองเงินสดสำรองแตะระดับสูงสุด หากดูจากอัตราส่วนหนี้สินรวม เทียบกับกำไรขั้นต้น (Net Debt to EBITDA) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.20 x จะพบว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ Sector พลังงาน 1.2 x เฮลธ์แคร์ 1.5x […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

Global Technology Perspective 2H2019 “ Why นักลงทุนควรมีฐานะลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีต่อเนื่อง” คำถาม-คำตอบ ถาม ทำไมนักลงทุนต้องมี Exposure ณ ตอนนี้ และทำไมควรถือครองต่อ ตอบ ตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนระดับโลก ณ ปัจจุบันเราแทบไม่สามารถหาบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Earning Growth) ได้เลยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง มีแต่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้นที่นักลงทุนรับรู้ถึงการเติบของผลประกอบการรายไตรมาสได้มากที่สุด เทคโนโลยีเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ธุรกิจมีการเพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุน (Capital Expenditure) โดยเฉพาะผู้ให้บริการด้าน Cloud Services เช่น ไมโครซอฟท์ อเมซอน กูเกิ้ล ซึ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า อุปสงค์ในสินค้าและบริการกำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ เทคโนโลยีเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ธุรกิจไม่ได้แบกภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเลย และมีการถือครองเงินสดแตะระดับสูงที่สุด อัตราส่วนหนี้สินรวมเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ระดับ 0.20 ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มพลังงาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอุปโภคจำเป็น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น จึงเป็นฉนวนที่ดีหากตลาดหุ้นถูกโจมตีจากภาวะวิกฤตหนี้โลก ระดับหนี้สินที่ต่ำสะท้อนความแข็งแกร่งของงบการเงินบริษัท […]

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา (15-31 พ.ค. 2019) ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ เช่น Google Facebook Amazon Apple ลดลงจากการที่คณะกรรมมาธิการทางการค้าสหรัฐฯ หรือ the US government’s Federal Trade Commission (FTC) และกระทรวงยุติธรรม หรือ Department of Justice (DOJ) บรรลุข้อตกลงร่วมกันต่อการจัดการด้านการผูกขาดทางธุรกิจ (Source: https://www.ft.com/content/34993834-8609-11e9-97ea-05ac2431f453) ทั้งนี้ DOJ มีแนวโน้มเรียก Google และ Apple เข้ามาไต่สวน ขณะที่ FTC จะตรวจสอบ Facebook และ Amazon ข่าวดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้นโกลบอลเทคโนโลยี ร่วงลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี (Mega cap Tech stock) กำลังจะถูกเพ่งเล็งเข้มข้นขึ้น […]

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Fidelity Global Technology Fund ดัชนี MSCI ACWI information technology (N) ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง เม.ย. +26.0% สูงสุดเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น อาทิ กลุ่มธนาคาร พลังงาน สาธารณูปโภค ฯลฯ กลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่มอื่นบนพื้นฐานของนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้บริษัทที่เติบโต รวมถึงการที่ธุรกิจในกลุ่มอื่นต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ นักลงทุนในตลาดมองว่าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีจะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป ผลตอบแทนกองทุนหลักที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี (Fund +26.5% / +Bench 26.0%) นั้น เมื่อจำแนกตามราย Sub-Sector พบว่า หุ้นลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนี หุ้นกลุ่มธุรกิจออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดแนสแดกพุ่งขึ้นสูงใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานสักเท่าไรนัก เห็นได้จากดัชนี […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF : Qualcomm-Apple

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF : Qualcomm-Apple

B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF movement เมื่อคืน Qualcomm (Bloomberg code: QCOM:US) ปิดที่ 79.08 USD (ราคาเพิ่มขึ้น +12.25%) ผู้ผลิตชิปเพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดในโลก และ Apple Inc. (Bloomberg Code: AAPL;US) ปิดที่ 203.13 USD (ราคาเพิ่มขึ้น +1.95%) ทั้งสองบริษัทเป็นหุ้นถือครองของกองทุนหลัก B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF  นับเป็นเวลากว่าสองปีที่บริษัท Apple Inc เจ้าของค่ายสมาร์ทโฟนระดับโลก และบริษัท Qualcomm Inc ผู้ผลิตชิปมือถือส่งให้กับค่าย Apple Inc ที่มีฐานการผลิตทั่วโลกสำหรับการประกอบและจัดจำหน่าย ได้ต่อสู้เรียกร้องค่าเสียหายระหว่างกันและกันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกระบวนการยุติธรรมของศาลทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก Apple Inc ฟ้องร้องว่าตนเองได้จ่ายค่าสิทธิ (Royalty fee) ในการใช้ชิปของเจ้าของสิทธิอย่าง Qualcomm Inc ในราคาที่สูง […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronics Co Ltd

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronics Co Ltd

Samsung announced its goal to connecting all of its electronic products within its Bixby platform by 2020 Samsung Electronics Co Ltd เดินหน้าลุย IoT ด้วยการระดมสรรพกำลังคนทางด้านวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น “Intelligence of things” (ไม่ใช่เพียง “Internet of things”เท่านั้น) ด้วยการปรับขุมกำลังวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เคยอยู่ในแผนกอุปกรณ์มือถือเคลื่อนย้ายไปยังแผนกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน วิศวกรด้านซอฟต์แวร์กว่า 1,000 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวนถึง 1 ใน 3 ของพนักงานบริษัทซึ่งเคยอุทิศสติปัญญาในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน มันสมองระดับกะทิเหล่านั้นจะค่อยๆ เคลื่อนย้ายไปพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคอย่างเต็มตัวโดยมีผลตั้งแต่ 16 เม.ย.เป็นต้นไป Source: https://research.samsung.com/iot https://www.youtube.com/watch?v=1wJk9yUkTuQ เป้าหมายการเคลื่อนกำลังมันสมองด้าน Software […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronic Co. Ltd.

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronic Co. Ltd.

The era of 5-G has begun Reuters: พรุ่งนี้ (5 เม.ย. 2019) เป็นวันแรกที่โลกจะได้ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแบบ Fifth generation services หรือ 5G ในเชิงพาณิชย์ นำโดยประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีสัดส่วนการเข้าถึงสมาร์ทโฟน (High penetration rate) ระดับสูงกว่าคู่แข่งอย่าง จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เทคโนโลยีสื่อสาร 5G จะถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S10 และนำไปพัฒนาต่อทางด้าน Smart cities และ Autonomous Cars ในระยะเวลาอันใกล้ 5G ส่งผลบวกต่อธุรกิจทางด้าน Gaming industry มากที่สุดเพราะ Speed ในการดาวน์โหลดเกมสตรีมมิ่งสามารถทำความเร็วได้สูงกว่า 4G ถึง 20 เท่า […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Apple INC

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Apple INC

B-INNOTECH: Technology news: Apple Teaming With Goldman Sachs On Joint Credit Card Apple INC (NASDAQ: AAPL, 186.79 USD – 1.95 (-1.03%)) หุ้นถือครองอันดับหนึ่งของพอร์ตกองทุนหลัก Fidelity Global Technology fund (Port 6.5% / Index 12.2%) เปิดตัวเจาะ บัตรเครดิตแอปเปิ้ลการ์ด – ร่วมกับโกลด์แมน แซคส์และมาสเตอร์การ์ด (ใหญ่อันดับสองรองจาก Visa) ผลิตบัตรทั้งวอลเล็ตแอปและบัตรไทเทเนียม ลูกค้าจะได้ Daily Cash back 3% เมื่อใช้จ่ายบริการมิวสิค โอทูนส์สโตร์ แอปสโตร์ และ 1% เมื่อใช้จ่ายปกติ […]