กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

Highlight หุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีซึ่งพุ่งแรงในปีนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ โดย Fund Flow ที่เข้ามา ส่วนใหญ่เข้ามาซื้อกองทุนอีทีเอฟ เช่น อีทีเอฟที่มีธีมลงทุนในธุรกิจ Cloud และแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อย วัฎจักรสินค้าคงคลังของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ประเภทหน่วยความจำ น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว อุปสงค์ของวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์จะเร่งตัวขึ้น ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไม่มีนัยต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Data center เป็นหัวใจของเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นจากบริการ Cloud คาดว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นระดับ 10-20% ต่อปีถัดจากนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

“ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสมาร์ทโฟน 1 เครื่องทั่วโลก จะเติบโตเฉลี่ย 33% ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ.2020-2025 จากจำนวนผู้ใช้ 5G ที่เพิ่มขึ้น” ขณะที่ กองทุนหลัก Fidelity Global Technology Fund มีฐานะการลงทุนในธีม 5G มาโดยตลอด รายงานจากอีริคสัน โมบิลิตี้ รีพอร์ต คาดว่า จำนวนผู้ใช้งาน 5G ทั่วโลกสิ้นปีนี้แตะ 190 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านคน ในอีก 5 ปี ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย จะใช้เทคโนโลยีเซลลูลาร์ผ่าน 5G เติบโตมากที่สุด การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป โดยปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้งานในย่านธุรกิจไปสู่การใช้งานในย่านที่อยู่อาศัยหรือชุมชนอย่างรวดเร็ว ภูมิภาคอาเซียน จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งานเร็วที่สุด ภายในปี ค.ศ. 2025 ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนในภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มเป็น 25 เอกซ์ตราไบต์ต่อเดือน […]

กองทุนบัวหลวงชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มดี  พร้อมฟันฝ่าโควิด-19 ระบาด ชูกองทุน B-INNOTECH และ BCARE น่าลงทุนในระยะยาว

กองทุนบัวหลวงชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มดี พร้อมฟันฝ่าโควิด-19 ระบาด ชูกองทุน B-INNOTECH และ BCARE น่าลงทุนในระยะยาว

กองทุนบัวหลวงเชื่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพน่าสนใจลงทุน เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ  โควิด-19 ไม่มาก และยังอาจได้ผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอนาคต พร้อมนำเสนอกองทุน B-INNOTECH และ B-CARE เป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาว     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นกลุ่มนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนีหุ้นทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI Information Technology ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก MSCI : ดัชนี MSCI ACWI Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นทั่วโลก อันประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว 23 ประเทศ และตลาดเกิดใหม่ […]

กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน เทคโนโลยี

กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน เทคโนโลยี

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เกิดธุรกิจใหม่ๆ และก็มีหลายธุรกิจที่ล้าสมัย โดยธุรกิจที่ได้รับความนิยม เติบโตได้ดี จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกสมัยใหม่ หรือเป็นที่ต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ หรือสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ด้วยเหตุนี้ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่น่าลงทุน แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาก็คือ การลงทุนที่ดีควรเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นควรลงทุนในธุรกิจที่เติบโต มีจุดแข็งระยะยาว ขายสินค้าที่เป็นความต้องการระยะยาว หรือพร้อมพัฒนาตนเองตามแนวทางนี้ นำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ได้ โดยต้องไม่ใช่ธุรกิจแฟชั่นฉาบฉวย ทั้งนี้ การเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ภาพของเทรนด์เทคโนโลยีชัดเจนขึ้น เห็นความน่าสนใจลงทุนของกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะในวันที่เกิดเหตุการณ์หุ้นตกทั่วโลก ธุรกิจชะงัก จะพบว่า ในตลาดการลงทุน ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งหมด แต่กลุ่มที่แข็งแรง ทนทาน ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี และเฮลธ์แคร์ ในครั้งนี้ เราขอโฟกัสที่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ก่อน สำหรับ B-INNOTECH ลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวคือ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

ผลตอบแทนหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยี เมื่อวัดจากดัชนี MSCI ACWI Information Technology ตั้งแต่ต้นปีถึงสื้นเดือนเมษายน พบว่า ยังเป็นหุ้นในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่น เหตุผลเนื่องจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยีโดยภาพรวม ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เท่าไร อุปสงค์ดังกล่าวมาจากทางทั้งทางฝั่งธุรกิจ และจากทางฝั่งผู้บริโภค ด้านอุปสงค์ที่มาจากฝั่งธุรกิจ มาจากความต้องการโครงสร้างฟื้นฐานด้านไอทีที่องค์กรหลายแห่งเสนอให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home อีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดการใช้ทรัพยากรในที่ทำงาน หรือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่พนักงานไม่สามารถเดินทางมาออฟฟิศได้ ด้านอุปสงค์ที่มาจากทางฝั่งผู้บริโภค มาจากตลาดอี-คอมเมิร์ซ ตลาดออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ เกมส์ วิดีโอสตรีมมิ่ง การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีธุรกิจที่สนับสนุนด้านการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน หรือที่เรียกกว่า Data Traffic เป็นแขนงที่ทวีความสำคัญขึ้นมาทันทีหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตลาดให้ค่ากับช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนศึกษาลงลึก จะพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดให้ค่ากับหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่มากกว่า ทำให้สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงให้ค่ากับหุ้นคุณภาพ (เป็นบริษัทซึ่งมีงบการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่ำ) และหุ้นโมเมนตัม (ราคาหุ้นสร้างผลตอบแทนดีในช่วง 3 – 6 เดือนที่ผ่านมา) มากกว่าหุ้นคุณค่า […]

B-INNOTECH กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ ทนทานต่อความผันผวน

B-INNOTECH กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ ทนทานต่อความผันผวน

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ตั้งแต่ต้นปีมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย บางเรื่องมาแล้วเงียบ แต่บางเรื่องก็มีผลกระทบระยะยาว ทั้งเรื่องปัญหาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตามมาด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) และยังมีปัญหาสงครามราคาน้ำมัน ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นและการลงทุนผันผวนมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนที่กำลังลงทุนอยู่ ไม่รู้ว่าจะหนีออกไปลงทุนทางไหนดี ในสถานการณ์แบบนี้ การลงทุนในหุ้นแบบระยะยาว ยังเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการหาดอกผล เพียงแต่ว่านักลงทุนต้องทบทวนกันใหม่ว่ากองทุนแบบไหนที่จะเหมาะสม ทั้งนี้ การลงทุนผ่านกองทุนรวม จะมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้พิจารณาเลือกให้ แต่เราในฐานะเจ้าของเงิน ก็สามารถร่วมตัดสินใจได้ด้วยการเลือกให้น้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ซึ่ง กองทุนบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี หรือ B-INNOTECH คือ กองทุนที่น่าสนใจ กองทุนนี้ลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Fidelity  Global Technology Fund ซึ่งเลือกลงทุนในกิจการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันไปแล้ว ลองนึกภาพการใช้ชีวิตประจำวันของหลายคนทุกวันนี้ จะพบว่า เราใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน เราซื้อของผ่านร้านออนไลน์มากกว่าไปเดินห้าง เราพบว่ามีแอปพลิเคชันใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

มุมมองผู้จัดการกองทุนหลัก Fidelity Global Technology Fund กว่า 20 ปีของการบริหารหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีของกองทุนหลักนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 หากลองมองย้อนกลับไปในระยะเแรกของการบริหารการลงทุน ฟิเดลิตี้เคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท Softbank ซึ่งปัจจุบันคือกองทุนเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเคยลงทุนในบริษัท Alibaba ตั้งแต่สมัยยังเป็น Private Equity Company ฟิเดลิตี้มีจุดแข็งด้านงานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายในของบริษัทจัดการ ด้วยทีมงานวิจัยเฉพาะทางกว่า 22 คนในลอนดอน แคนาดา และเอเชีย ทำให้การบริการกองทุนแบบเชิงรุกทรงประสิทธิภาพ ลำพังหากกองทุนบริหารแบบเชิงรับแล้วจะทำให้พอร์ตมีสัดส่วนการลงทุนมากเกินไปในบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันเท่านั้น ขาดโอกาสลงทุนในบริษัทที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาตลาดของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ด้วยการแตกแขนงเข้าไปอยู่ในหลายธุรกิจ เช่น ตลาดสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์, ตลาดอี-คอมเมิร์ซ, ตลาดวิดีโอสตรีมมิ่ง, ตลาดการใช้กำลังประมวลผลหน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ (Cloud Computing), ตลาดปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ตลาดของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแต่ละปีโลกจะสามารถสร้างชิปที่มีขนาดเล็กลง ส่งข้อมูลเร็วขึ้น ราคาถูกลง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

Next Generation Network 65% ของประชากรโลกที่ใช้สมาร์ทโฟน หรือ 1,900 ล้านคน จะใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 5G ในปี 2024 Source: Ericsson Forecast, September 2019 โลกเรากำลังก้าวจากเทคโนโลยี 4G ที่เคยให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงกว่า 3G ประมาณ 500 เท่า ไปสู่เทคโนโลยี 5G ที่ให้ความเร็วกว่า 4G ไปอีก 100 เท่า และด้วยความเร็ว 100 กิกะไบต์ต่อวินาที จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เวลาของข้อมูลที่ส่งออกจากผู้ให้บริการเครือข่ายถึงตัวผู้รับนั้นสั้นลง ซึ่งเวลาที่รวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนี้เอง สบช่องให้กับเทคโนโลยี Internet of Things, Smart Vehicle, wearable technology, AI, Cloud, ‘Industry 4.0’ พร้อมเปิดตัว เครือข่าย 4G […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

มุมมองของ Fidelity Global Technology Fund ต่อบริษัทในกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีในช่วงครึ่งปีหลัง (2H 2019) หากดูตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนระดับโลก ณ ปัจจุบัน เราแทบไม่สามารถหาบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Earning Growth) ได้เลยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง มีแต่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น ที่พบว่ารายได้เติบโตเพิ่มขึ้นได้ชัดเจนกว่ากลุ่มอื่น เทคโนโลยีเป็นเพียง Sector เดียวที่ธุรกิจ/หรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้ เพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุน โดยเฉพาะบริษัทผู้ให้บริการด้าน Cloud Services เช่น ไมโครซอฟท์ อเมซอน กูเกิ้ล เงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่า ตลาดมีความต้องการในสินค้าและบริการ เทคโนโลยีเป็นเพียง Sector เดียวที่ธุรกิจไม่ได้แบกรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม อีกทั้งยังถือครองเงินสดสำรองแตะระดับสูงสุด หากดูจากอัตราส่วนหนี้สินรวม เทียบกับกำไรขั้นต้น (Net Debt to EBITDA) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.20 x จะพบว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ Sector พลังงาน 1.2 x เฮลธ์แคร์ 1.5x […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

Global Technology Perspective 2H2019 “ Why นักลงทุนควรมีฐานะลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีต่อเนื่อง” คำถาม-คำตอบ ถาม ทำไมนักลงทุนต้องมี Exposure ณ ตอนนี้ และทำไมควรถือครองต่อ ตอบ ตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนระดับโลก ณ ปัจจุบันเราแทบไม่สามารถหาบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Earning Growth) ได้เลยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง มีแต่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้นที่นักลงทุนรับรู้ถึงการเติบของผลประกอบการรายไตรมาสได้มากที่สุด เทคโนโลยีเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ธุรกิจมีการเพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุน (Capital Expenditure) โดยเฉพาะผู้ให้บริการด้าน Cloud Services เช่น ไมโครซอฟท์ อเมซอน กูเกิ้ล ซึ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า อุปสงค์ในสินค้าและบริการกำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ เทคโนโลยีเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ธุรกิจไม่ได้แบกภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเลย และมีการถือครองเงินสดแตะระดับสูงที่สุด อัตราส่วนหนี้สินรวมเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ระดับ 0.20 ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มพลังงาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอุปโภคจำเป็น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น จึงเป็นฉนวนที่ดีหากตลาดหุ้นถูกโจมตีจากภาวะวิกฤตหนี้โลก ระดับหนี้สินที่ต่ำสะท้อนความแข็งแกร่งของงบการเงินบริษัท […]