ผู้ถือหน่วยทรัสต์ B-WORK ไฟเขียวเพิ่มทุน เพื่อลงทุนโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ B-WORK ไฟเขียวเพิ่มทุน เพื่อลงทุนโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ B-WORK มีมติอนุมัติลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ พร้อมเปิดทางเพิ่มทุนขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 86.5 ล้านหน่วย กู้ยืมเงินและออกหุ้นกู้ โดยหลังลงทุนเพิ่ม B-WORK จะเปลี่ยนชื่อเป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะ “ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)” เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน […]

กองทุนบัวหลวง IPO ทริกเกอร์ต่างประเทศ ‘WTRIGGER12-21’ วันที่ 26-28 เม.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

กองทุนบัวหลวง IPO ทริกเกอร์ต่างประเทศ ‘WTRIGGER12-21’ วันที่ 26-28 เม.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

กองทุนบัวหลวงส่งท้ายเดือนเมษายน เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์เวิลด์ 12-21 หรือ WTRIGGER12-21 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 นี้ โดยกองทุนนี้เป็นทริกเกอร์ต่างประเทศกองแรกของกองทุนบัวหลวงในปีนี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก รับ Theme เปิดประเทศ เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นโอกาสดีสำหรับการลงทุนในกองทุน WTRIGGER12-21 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงต้นของวัฎจักรเศรษฐกิจขาขึ้น หลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดในปีที่ผ่านมาแล้ว แต่เนื่องจากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีความผันผวนในระดับสูง กองทุนบัวหลวงจึงจะใช้กลยุทธ์จับจังหวะลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นในตลาดพัฒนาแล้วที่มีการเติบโตค่อนข้างดี ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์เวิลด์ 12-21 หรือ WTRIGGER12-21 โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน […]

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย IPO กองทุน B-GTORMF และ B-FUTURERMF วันที่ 21-27 เม.ย. นี้  เสริมความแข็งแกร่งผู้นำกองทุนประหยัดภาษี ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกหลากหลาย

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย IPO กองทุน B-GTORMF และ B-FUTURERMF วันที่ 21-27 เม.ย. นี้ เสริมความแข็งแกร่งผู้นำกองทุนประหยัดภาษี ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกหลากหลาย

กองทุนบัวหลวงเสริมแกร่งฐานะผู้นำกองทุนประหยัดภาษี ที่มีการบริหารเงินลงทุน RMF มากกว่า 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรม เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้หลากหลายมากขึ้น โดยจะเปิดขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) ที่ไปลงทุนผ่านกองทุนของ Wellington เน้นกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลกหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการเติบโต และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) ที่ผู้จัดการกองทุนเฟ้นเลือกกองทุนและลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทรนด์อนาคตโดยตรง วันที่ 21-27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ได้ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเปิดขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) […]

กองทุนบัวหลวงเดินหน้าจ่ายปันผล B-CHINE-EQ ต่อในปีนี้ มองเศรษฐกิจจีนแกร่ง ช่วงปรับฐานเป็นจังหวะดีเข้าลงทุน

กองทุนบัวหลวงเดินหน้าจ่ายปันผล B-CHINE-EQ ต่อในปีนี้ มองเศรษฐกิจจีนแกร่ง ช่วงปรับฐานเป็นจังหวะดีเข้าลงทุน

กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน หรือ B-CHINE-EQ ครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วยลงทุน วันที่ 20 เมษายนนี้ โดยรวมทั้งสิ้นจ่ายปันผลไปแล้ว 1.20 บาทต่อหน่วยลงทุน นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนดในวันที่ 20 เมษายน 2564 นี้  […]

กองทุนบัวหลวงขยายโอกาสลงทุน ‘B-SIP’ แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายเพิ่มอีก 11 ราย มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้

กองทุนบัวหลวงขยายโอกาสลงทุน ‘B-SIP’ แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายเพิ่มอีก 11 ราย มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้

กองทุนบัวหลวง เพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มอีก 11 ราย โดยสามารถซื้อผ่านผู้สนับสนุนเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (Bualuang Sustainable Investing Portfolio) หรือ B-SIP เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 11 ราย  เพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสการลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนใน Theme แห่งอนาคต สนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินกิจการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่แต่งตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) […]

BBASIC เตรียมจ่ายเงินปันผล 1.21 บาทต่อหน่วย วันที่ 30 มี.ค. นี้

BBASIC เตรียมจ่ายเงินปันผล 1.21 บาทต่อหน่วย วันที่ 30 มี.ค. นี้

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในอัตรา 1.21 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 23 มีนาคม 2564 และเตรียมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 นี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และเมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน BBASIC เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 จนกระทั่งการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดนี้ BBASIC จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 10.00 บาทต่อหน่วยลงทุน สำหรับกองทุน BBASIC เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4  […]

B-WORK เล็งลงทุนเพิ่มในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ หวังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มั่นคงขึ้น รอผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียว 27 เม.ย. นี้

B-WORK เล็งลงทุนเพิ่มในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ หวังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มั่นคงขึ้น รอผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียว 27 เม.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะ “ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวงออฟฟิศ (B-WORK)” เปิดเผยว่า คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนบัวหลวง ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  มีมติว่า จะเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จากบริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าไม่เกิน 1,550 ล้านบาท “การที่ B-WORK เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้ด้วยคาดว่าจะทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น เพราะจะช่วยลดความความเสี่ยงในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนได้ ด้วยการกระจายการลงทุนให้มากขึ้น […]

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO “BP3/21 (AI)” วันที่ 17-22 มี.ค.นี้

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO “BP3/21 (AI)” วันที่ 17-22 มี.ค.นี้

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP3/21 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 17-22 มีนาคม 2564 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP3/21 (AI) ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2564 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ […]

กองทุนบัวหลวง IPO ‘TRIGGER 3-22’ วันที่ 15-17 มี.ค. นี้ หวังจับจังหวะลงทุน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 12 เดือน

กองทุนบัวหลวง IPO ‘TRIGGER 3-22’ วันที่ 15-17 มี.ค. นี้ หวังจับจังหวะลงทุน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 12 เดือน

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 หรือ TRIGGER 3-22 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 รองรับผู้ที่มองหาโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการจับจังหวะลงทุน ตั้งเป้าหมายลงทุน 12 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 หรือ TRIGGER 3-22 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 12 เดือน รองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้น ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสภาพคล่องที่มีอยู่ท่วมท้นในระบบ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเวลานี้ ได้แก่ […]

กองทุนบัวหลวงเปิดตัว Theme การลงทุนปี 2564 ‘ผ่านพ้นอุปสรรค เปิดรับ New Normal’

กองทุนบัวหลวงเปิดตัว Theme การลงทุนปี 2564 ‘ผ่านพ้นอุปสรรค เปิดรับ New Normal’

กองทุนบัวหลวง ประกาศ Theme การลงทุนปี 2564 ‘ผ่านพ้นอุปสรรค เปิดรับ New Normal’ ชี้ปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจในไทยฟื้นตัว มีโอกาสลงทุนเพื่อหวังการฟื้นตัวได้ แต่ให้เน้นเลือกบริษัทที่ปรับตัวได้ดีเพื่อรับมือดิสรัปชัน และคำนึงถึงเรื่อง ESG ขณะเดียวกันหากต้องการลงทุนโดยคาดหวังการเติบโตสูง ควรขยายโอกาสไปลงทุนในตลาดต่างประเทศซึ่งมีทางเลือกที่หลากหลายกว่า นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า Theme การลงทุน มีไว้ใช้สื่อสารให้ผู้ลงทุนรับทราบแนวคิด โอกาส และความเสี่ยง ที่มีผลต่อการลงทุนในอนาคต โดย Theme การลงทุนในปี 2564 นี้ คือ ‘ผ่านพ้นอุปสรรค เปิดรับ New Normal’ โดยมองว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามากเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มีโอกาสจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวนั้นธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยหลายธุรกิจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบของการเกิด Disruption ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเงินที่มีความเสี่ยงจากธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) […]