กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO “BP9/20 (AI)” วันที่ 25-30 พ.ย.นี้

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO “BP9/20 (AI)” วันที่ 25-30 พ.ย.นี้

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP9/20 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2563 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP9/20 (AI) ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2563 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ […]

กองทุน B-FUTURE ลุยเพิ่มสัดส่วนฟินเทคในพอร์ตลงทุน หวังสร้างสมดุลผลการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาว

กองทุน B-FUTURE ลุยเพิ่มสัดส่วนฟินเทคในพอร์ตลงทุน หวังสร้างสมดุลผลการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาว

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) ผ่านการเข้าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Fintech Fund โดยมีสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 อยู่ที่ 7.92% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมองว่า การลงทุนในกลุ่มฟินเทคจะทำให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเติบโตได้ดีในระยะยาว “ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนและเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและฟินเทค ยังมีการเติบโตที่ดีและสามารถให้ผลตอบแทนชนะตลาด เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 เป็นตัวผลักดันและเร่งให้คนหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเริ่มเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวัน รวมถึงก่อให้เกิดการทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการเงินเอง ก็มีการปรับตัวและให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น กองทุนบัวหลวงจึงมองเห็นโอกาสและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มฟินเทค […]

B-NIPPON เปลี่ยนกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนหุ้นแนวโน้มเติบโตสูง มีผล 1 ธ.ค.นี้

B-NIPPON เปลี่ยนกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนหุ้นแนวโน้มเติบโตสูง มีผล 1 ธ.ค.นี้

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) เป็น Nomura Japan High Conviction Fund ซึ่งมีกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง มีความสามารถในการทำกำไรสูง แทนกองทุนหลักเดิม คือ Nomura Japan Strategic Value Fund ซึ่งมีกลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวง มีความเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง (Growth Stocks) มีแนวโน้มจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน (Value Stocks) โดยที่ผ่านมา กองทุนหลักเดิม Nomura Japan Strategic Value Fund […]

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.02681 บาท และจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาทต่อหน่วย วันที่ 18 ธ.ค. นี้

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.02681 บาท และจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาทต่อหน่วย วันที่ 18 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.02681 บาท และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 6 หน่วยละ 0.16 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 9.00 บาท เหลือหน่วยละ 8.84 บาท หรือรวมการจ่ายเงินปันผลพร้อมเงินลดทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.18681 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน […]

กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)  เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  56  จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น […]

SUPEREIF ลุยจ่ายปันผลครั้งที่ 4 ในอัตรา 0.21479 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ธ.ค. นี้

SUPEREIF ลุยจ่ายปันผลครั้งที่ 4 ในอัตรา 0.21479 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.21479 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 4 ครั้ง  คิดเป็นเงิน […]

BKER ประกาศจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.1300 บาท/หน่วย วันที่ 9 ธ.ค. นี้

BKER ประกาศจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.1300 บาท/หน่วย วันที่ 9 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ BKER โดยลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1300 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ เป็นการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้จาก 10.0196 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.8896 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพื่อจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ BKER ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้วเป็นครั้งที่ 2 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้วในวันที่ […]

B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ยังคงมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 200.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจาก B-WORK รับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใหม่ จากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จำนวน 124.3 ล้านบาท ส่งผลให้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมใหม่อยู่ที่ 4,578.30 ล้านบาท “ถึงแม้ตั้งแต่ต้นปี […]

‘JASIF’ เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ยังแข็งแกร่ง เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย วันที่ 4 ธ.ค. นี้

‘JASIF’ เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ยังแข็งแกร่ง เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย วันที่ 4 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 3 ที่่ผ่านมา หรือระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 กองทุนมีรายได้รวม 2,540.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.54% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,169.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.29% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 2,094.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.82% […]

กองทุน B-FUTURE จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 4 วันที่ 13 พ.ย. นี้ 0.25 บาท

กองทุน B-FUTURE จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 4 วันที่ 13 พ.ย. นี้ 0.25 บาท

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 นี้ กองทุน B-FUTURE จ่ายเงินปันผลแล้วรวมทั้งสิ้น 0.91 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนที่สนใจอัพเดทข้อมูลกองทุน B-FUTURE ได้ทางเว็บไซต์ bblam.co.th และ BF Mobile App. ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน […]