BBLAM เสนอขาย IPO ‘BP2/23 (AI)’ วันที่ 8-14 ก.พ.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘BP2/23 (AI)’ วันที่ 8-14 ก.พ.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP2/23 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP2/23 (AI)  ระหว่างวันที่  8-14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้   ประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย  […]

BBLAM ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก BCEL และ BOL (ธนาคารแห่ง สปป. ลาว)

BBLAM ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก BCEL และ BOL (ธนาคารแห่ง สปป. ลาว)

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BECL: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public) และธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL: Bank of the Lao P.D.R.) เนื่องในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารฯ เดินทางมายังสำนักงานของ BBLAM เพื่อรับฟังข้อมูลด้านโครงสร้างองค์กร ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ระเบียบขั้นตอนและระบบงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ให้คณะผู้บริหารฯ ได้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการบริหารเงินที่ระดมทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังได้รับแนวคิดดีๆ นำไปปรับใช้กับการวางแนวทางและนโยบายด้านการออมการลงทุนของ สปป. ลาว ต่อไป BBLAM 6 กุมภาพันธ์ 2566

BBLAM ประสานพลัง Wellington ขยายความร่วมมือด้าน “ความยั่งยืน”

BBLAM ประสานพลัง Wellington ขยายความร่วมมือด้าน “ความยั่งยืน”

THE BANGKOK CLUB 25.1.2023 – BBLAM และ Wellington Management ผู้จัดการกองทุนระดับโลก ที่มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ มากกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผู้นำซึ่งมีความเชี่ยวชาญการลงทุนอย่างยั่งยืนมายาวนาน ได้ร่วมลงนาม “Sustainability Partnership” เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองและแนวคิดการลงทุนกับประเด็นสำคัญด้าน “ความยั่งยืน” จากทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของ Wellington ทั้งจากสำนักงานใหญ่ บอสตัน และหัวเมืองหลักทั่วโลก อาทิ ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ ออสเตรเลีย ให้กับทีมงานของ BBLAM “BBLAM ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวิถีแห่งความยั่งยืนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามทิศทางและเป้าหมายของการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดีที่สุดต่อลูกค้า ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุนกับเรา โดยมุ่งเน้นบริหารเงินลงทุนแบบ Sustainable Investment และตามหลักการของ ESG อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึง ESG และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างจริงจัง จะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ปัจจุบัน   โลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง […]

BBLAM เสนอขาย IPO ‘BP1/23 (AI)’ วันที่ 11-17 ม.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘BP1/23 (AI)’ วันที่ 11-17 ม.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP1/23 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 11-17 มกราคม 2566 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด  หรือ  BBLAM  เปิดเผยว่าBBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  หรือ  BP1/23 (AI)  ระหว่างวันที่  11-17 มกราคม 2566 นี้ ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย  และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 […]

BBLAM เสนอขาย IPO “BP9/22 (AI)” วันที่ 8-15 ธ.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO “BP9/22 (AI)” วันที่ 8-15 ธ.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP9/22 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 8-15 ธันวาคม 2565 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม   รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่าBBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP9/22 (AI)  ระหว่างวันที่  8-15 ธันวาคม 2565 นี้ ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย  […]

BTSGIF เตรียมปรับราคาค่าโดยสาร 1-3 บาท ใน 24 สถานี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

BTSGIF เตรียมปรับราคาค่าโดยสาร 1-3 บาท ใน 24 สถานี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง      รองกรรมการผู้จัดการ   Head  of  Real  Estate  &  Infrastructure  Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง  จำกัด  หรือ  BBLAM  ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 บริษัท  ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)  จะปรับราคาค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส ในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ใน 24 สถานี สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน รวมถึงสถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ในส่วนต่อขยายสายสีลม จากราคา 16-44 บาท เป็น 17-47 บาท […]

BBLAM เสนอขาย IPO “BP8/22 (AI)” วันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค.นี้                

BBLAM เสนอขาย IPO “BP8/22 (AI)” วันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค.นี้                

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP8/22 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP8/22 (AI)  ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 นี้ […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 64 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  3  ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2565  ถึงวันที่  30 กันยายน 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.3300 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 64 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.1450 บาทต่อหน่วย ในไตรมาสที่ […]

B-WORK จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 17 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 ธ.ค. นี้

B-WORK จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 17 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK เตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1771 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565 หรือระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม 2565  ทั้งนี้  เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง […]

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาท วันที่ 8 ธ.ค. 2565

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาท วันที่ 8 ธ.ค. 2565

นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง     รองกรรมการผู้จัดการ      Head   of   Real   Estate   &   Infrastructure Investment    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง  จำกัด  หรือ  BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 12 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.16 บาทต่อหน่วย ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 7.60 บาท เหลือหน่วยละ 7.44 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้   กองทุน BRRGIF  จะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565  หรือรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม […]