นักลงทุนสนใจลงทุนกองทุนมุ่งเน้น ESG เพิ่ม 4 เท่าตัว ขณะที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ คุมเข้มป้องกันการลงทุนธุรกิจฟอกเขียวมากขึ้น

นักลงทุนสนใจลงทุนกองทุนมุ่งเน้น ESG เพิ่ม 4 เท่าตัว ขณะที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ คุมเข้มป้องกันการลงทุนธุรกิจฟอกเขียวมากขึ้น

กองทุนที่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ภายใต้ชื่อเรียกว่ากองทุน ESG ซึ่งหมายถึงการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยพบว่า ณ สิ้นปี 2021 มีนักลงทุนจัดสรรเงินมาลงทุนในภาคส่วนที่ให้ความสำคัญเรื่อง ESG 357,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลของ Morningstar ทั้งนี้ นักลงทุนใส่เงินถึง 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าไปในกองทุน ESG ที่รู้จักกันในชื่อ กองทุนยั่งยืนเมื่อปีที่ผ่านมา โดยกองทุนประเภทนี้ มีหลากหลายรูปแบบมาก มีทั้งที่พยายามส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือเชื้อชาติ การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือหลีกเลี่ยงเชื้อเพลิงฟอสซิล ยาสูบ หรือบริษัทปืน เป็นต้น ขณะที่ผู้หญิงและกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี เป็นกลุ่มที่สนใจการลงทุนที่มี ESG มากที่สุด ตามข้อมูลของ Cerulli Associates โดยพบว่าประมาณ 34% ของที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอกองทุน […]

อุณหภูมิโลกมีโอกาสผ่านจุดชี้ชะตาสำคัญร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสได้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

อุณหภูมิโลกมีโอกาสผ่านจุดชี้ชะตาสำคัญร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสได้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ผลการศึกษาใหม่ที่พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จัดทำโดย U.K. Met Office ชี้ว่า มีโอกาส 50% ที่ภายใน 5 ปีข้างหน้า โลกเราจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับเกณฑ์ความร้อนสำคัญของโลก ที่ได้มีการตั้งเป้าหมายกันไว้ว่า จะพยายามทำให้โลกไม่ร้อนขึ้นเกินระดับนี้ เมื่อปี 2015 นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ เคยกล่าวว่า มีโอกาส 0% ที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิในยุคก่อนอุตสาหกรรมในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ว่าแนวโน้มที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นระดับนี้ กลับเพิ่มขึ้นเป็น 10% ระหว่างปี 2017-2021 และล่าสุดก็ไต่ระดับขึ้นมาเข้าใกล้ 50% สำหรับปี 2022-2026 ความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นเพียงไม่นาน หลังจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (IPCC) ออกมาเตือนว่า เราต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์ IPCC เรียกร้องให้มีการลดใช้พลังงานฟอสซิลเพื่อควบคุมความร้อนของโลก โดยปัจจุบันโลกเราร้อนขึ้นมา 1.1 […]

รู้จัก เทรนด์การลงทุน “เพื่อโลก” ที่ดีขึ้น

รู้จัก เทรนด์การลงทุน “เพื่อโลก” ที่ดีขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่!!    

ทำไมเงินถึงไหลเข้ากองทุน ESG ถึง 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ?

ทำไมเงินถึงไหลเข้ากองทุน ESG ถึง 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ?

ทำไมเงินถึงไหลเข้ากองทุน ESG ถึง 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ? ESG จะไม่ใช่แค่กระแส แต่เป็นเทรนด์การลงทุนสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม ? พลังงานสะอาด จะเป็นการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอย่างไร ? ลงทุนแมน ชวนผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy กองทุนบัวหลวง มาร่วมพูดคุย ในลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง รับชมย้อนหลังได้ที่นี่!!

กองทุนบัวหลวง มอบเงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง มอบเงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

ภารกิจลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ กลายเป็นวาระที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน    กองทุนบัวหลวงเองก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ล่าสุด กองทุนบัวหลวง มอบเงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม ทั้งมุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น อันเป็น Collaboration Platform ของภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคสังคม ด้วยการระดมทุนเพื่อสร้างพื้นที่ป่า สร้างสมดุลระบบนิเวศ ทำงานร่วมกับ “ธรรมชาติ” เพื่อให้การพัฒนาของมนุษย์ อยู่บนเส้นทางเดียวกับความสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติงานของโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งองค์กรภาครัฐ ธุรกิจเพื่อสังคม และองค์กรเพื่อสังคมในการกำหนดพื้นที่ปลูกต้นไม้ ล่าสุด คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ อันประกอบด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาสังคมและด้านวิชาการ ผู้แทนด้านความยั่งยืนและวิจัยพัฒนาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินการ เพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูปลูก (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  รวม […]

ก้าวเริ่มต้นบนเส้นทางสู่ Net Zero Carbon Emission

ก้าวเริ่มต้นบนเส้นทางสู่ Net Zero Carbon Emission

โดย…เศรณี นาคธน กองทุนบัวหลวง โลกในปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบไปยังทุกภาคส่วน ด้วยปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดย The Global Risk Report 2021 ที่จัดทำโดย World Economic Forum ระบุว่า ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากการทำลายของน้ำมือมนุษย์และการจัดการด้านสภาพอากาศที่ล้มเหลว นับเป็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม พยายามหาแหล่งพลังงานแบบใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนแหล่งพลังงานฟอสซิล ความพยายามและความร่วมมือของประชาคมโลกที่ดูเป็นรูปธรรมที่สุด ได้แก่ ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า 55 ประเทศจะร่วมมือกันยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นไปได้ โดยครอบคลุมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้านการเงิน และลงทุนทางด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า เส้นทางของการเข้าสู่ Net […]

บริษัทที่ปรึกษาแนะ 4 ขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทที่ปรึกษาแนะ 4 ขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

ซีเอ็นบีซี นำเสนอรายงานว่า การลงทุนอย่างยั่งยืนเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวาระระดับนานาชาติ ที่สร้างแรงกดดันไปยังภาคธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีกลยุทธ์ที่เหมาะสม Benjamin McCarron ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย รีเสิร์ช แอนด์ เอนเกจเมนท์ หรือ ARE ระบุว่า มีหลายขั้นตอนสำหรับธุรกิจในการทำให้แน่ใจว่าพิจารณากลยุทธ์และความสอดคล้องด้าน ESG หรือ การลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล แล้ว ขั้นแรก ธุรกิจต้องมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะจัดการทุกอย่างที่จำเป็นต้องจัดการ และต้องอยู่ในนโยบายภายใน หรือการลงทุนภายนอก ขั้นที่ 2 คือ ผู้นำจะต้องกำหนดระยะเวลาของแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ขั้นที่ 3 คือ ธุรกิจจะต้องปรับใช้ระบบการรายงานและมีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในบริษัทที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานจะเป็นไปตามนั้น และขั้นที่ 4 ธุรกิจต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ อย่าปล่อยให้สายเกินไป “มันคงไม่ใช่เรื่องดีในการให้คำมั่นจะทำให้ได้ภายในปี 2050 และคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเกิดขึ้นในปี 2049 พวกเขาต้องมีการวางแผน ที่มีความก้าวหน้าไปในระหว่างช่วงเวลานี้” เขา กล่าว การให้คำแนะนำนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความสนใจในเรื่องการลงทุนโดยคำนึงถึง ESG […]

กองทุนความยั่งยืนในสายตาของไอเอ็มเอฟ

กองทุนความยั่งยืนในสายตาของไอเอ็มเอฟ

โดย…ทนง ขันทอง นักลงทุนทั่วไปมีความเห็นว่า การลงทุนในบริษัทที่ให้การสนับสนุนความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทำ ส่วนทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)ได้ทำวิจัย และพบว่า การลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนให้ผลตอบแทนที่ดี หรือไม่แตกต่างจากกองทุนหุ้นทั่วๆ ไป รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF’s Global Financial Stability Report, October 2019) พบว่า ผลตอบแทนของกองทุนที่เน้นนโยบายความยั่งยืนสามารถเทียบเคียงกับกองทุนหุ้นทั่วไปได้ “เราไม่พบหลักฐานเฉพาะที่ว่า นักลงทุนที่เน้นความยั่งยืนจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่านักลงทุนโดยทั่วไปสำหรับการลงทุนที่คล้ายกัน” นาย Evan Papageorgiou ผู้เขียนรายงาน และมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่าย Monetary and Capital Markets Department ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าว รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พบว่า นักลงทุนไม่ได้เสียโอกาสของการได้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) การลงทุนในรูปแบบ ESG จะเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การเปิดโอกาสกว้างสำหรับพนักงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชนชั้น วรรณะหรือผิวสี และการมีการทำระบบบัญชีที่โปร่งใส […]

ESG มากแค่ไหนถึงเพียงพอ: กรณีศึกษาจาก Facebook

ESG มากแค่ไหนถึงเพียงพอ: กรณีศึกษาจาก Facebook

โดย ชัยธัช เบน บุญญาปะมัย กองทุนบัวหลวง ในปัจจุบัน มีเงินทุนภายใต้การบริหารของนักลงทุนสถาบันที่ใช้แนวคิดการลงทุนแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG (Environmental Social และ Governance) อยู่ราว 30 ล้านล้านดอลลาร์ฯ โดยเพิ่มขึ้นมากถึง 34% นับจากปี 2016 (อ้างอิงจาก Global Sustainable Investment Alliance) ขณะที่ ข้อมูลของ Morningstar พบว่า การลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่านกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ และในช่วงนี้การลงทุนลักษณะดังกล่าวนับว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กองทุนเหล่านี้ สะท้อนถึงผลเชิงบวกของบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ขณะเดียวกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่านักลงทุนหันมาสนใจลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 ซึ่งจากข้อมูลของ Morningstar นั้น ชี้ให้เห็นว่า กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ (Large Cap) ที่มีผลตอบแทนสูงสุด 10 […]

สภาเศรษฐกิจโลกเสนอ 7 แนวทางเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดขยะพลาสติก

สภาเศรษฐกิจโลกเสนอ 7 แนวทางเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดขยะพลาสติก

เว็บไซต์สภาเศรษฐกิจโลก เสนอรายงาน 7 แนวทางเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อลดขยะพลาสติก โดยชี้ว่า บรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มที่สร้างขยะพลาสติกมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งที่ผ่านมาแบรนด์ต่างๆ พยายามลงทุนในแนวทางใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทางเลือกทดแทนพลาสติก หรือมีแนวคิดนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนมากขึ้น มูลนิธิ  Ellen MacArthur ออกมาสนับสนุนกลยุทธ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การกำจัด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการหมุนเวียนวัสดุ พร้อมเสนอ 7 แนวทางเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1.การกำจัดโดยตรง เป็นแนวทางง่ายๆ ป้องกันขยะบรรจุภัณฑ์ โดยซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐฯ ยกเลิกใช้ฟิล์มพลาสติกที่ไม่จำเป็นกับผลิตภัณฑ์ เช่น กระป๋องหลายชิ้น ถ้วยโยเกิร์ต การ์ดอวยพร ไปจนถึง ผ้าปูเตียง ส่วนในอเมริกาเหนือ ห้างวอลล์มาร์ทก็หยุดใช้พลาสติกใสบรรจุตุ๊กตา และยกเลิกใช้ห่อหุ้มผักบางชนิด 2.การใช้นวัตกรรมใหม่ เพราะบางกรณีบรรจุภัณฑ์ก็ยังจำเป็น ซึ่งการออกแบบนวัตกรรมช่วยให้เกิดผลที่แตกต่างได้ เช่น คาร์ลสเบิร์กที่ทดแทนวงแหวนพลาสติที่ใช้กับเบียร์ที่ขายเป็นแพ็ค ด้วยการใช้กาวจุดทำให้กระป๋องติดกัน หรือ ICA Gruppen ในสวีเดน ใช้เลเซอร์แกะสลักฉลากบนผักและผลไม้สด แทนการใช้ฟิล์ม 3.การเติม กรณีที่จำกัดบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ […]