หุ้นไทยวันที่ 3 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,372.27 จุด ลดลง 1.86 จุด

หุ้นไทยวันที่ 3 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,372.27 จุด ลดลง 1.86 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,372.27 จุด ลดลง 1.86 จุด หรือ -0.14% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,380.08 จุด ต่ำสุดที่ 1,370.37 จุด มูลค่าการซื้อขาย 71,138.56 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.STGT ปิดที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 11,478.25 ลบ. 2.STA ปิดที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 4,977.64 ลบ. 3.GULF ปิดที่ 38.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 […]

หุ้นไทยวันที่ 2 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,374.13 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด

หุ้นไทยวันที่ 2 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,374.13 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,374.13 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด หรือ 1.83% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,376.31 จุด ต่ำสุดที่ 1,353.50 จุด มูลค่าการซื้อขาย 84,485.85 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.STGT ปิดที่ 60.50 บาท เพิ่มขึ้น 26.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 17,152.26 ลบ. 2.STA ปิดที่ 28.00 บาท ลดลง -1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 4,501.92 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 39.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,349.44 จุด เพิ่มขึ้น 10.41 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,349.44 จุด เพิ่มขึ้น 10.41 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ก.ค. 2563 ปิดตลาดที่ 1,349.44 จุด เพิ่มขึ้น 10.41 จุด หรือ 0.78% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,350.16 จุด ต่ำสุดที่ 1,331.60 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,380.74 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.STA ปิดที่ 29.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,970.80 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 38.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,962.41 ลบ. 3.BAM ปิดที่ 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.95 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.58 จุด 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.58 จุด 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.58 จุด หรือ –0.04% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,351.59 จุด ต่ำสุดที่ 1,339.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย 58,589.45 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1. ADVANC ปิดที่ 185.00 บาท ลดลง 2.00 บาท (-1.07%) มูลค่าการซื้อขาย 2,042.54 ลบ. 2.PTT ปิดที่ 37.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.34%) มูลค่าการซื้อขาย 1,854.99 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 93.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.54%) มูลค่าการซื้อขาย 1,851.57 ลบ. 4.CBG ปิดที่ 104.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท (+4.52%) มูลค่าการซื้อขาย 1,627.68 ลบ. 5.KCE ปิดที่ 22.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท (+6.05%) มูลค่าการซื้อขาย 1,622.86 ลบ.  

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,329.76 จุด ลดลง 0.58 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,329.76 จุด ลดลง 0.58 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,329.76 จุด ลดลง 0.58 จุด หรือ –0.04% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,329.94 จุด ต่ำสุดที่ 1,312.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,903.24 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1. KBANK ปิดที่ 92.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+1.92%) มูลค่าการซื้อขาย 1,543.98 ลบ. 2.AOT ปิดที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 1,338.47 ลบ. 3.PTT ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.68%) มูลค่าการซื้อขาย 1,322.10 ลบ. 4.CPALL ปิดที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 1,231.36 ลบ. 5.GPSC ปิดที่ 74.00 บาท ลดลง 0.75 บาท (-1.00%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทย 26 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,330.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.46 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 26 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,330.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.46 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,330.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.46 จุด หรือ0.34% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,344.04 จุด ต่ำสุดที่ 1,328.49 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,193.61 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1. GULF ปิดที่ 37.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,734.89 ลบ. 2.CPALL ปิดที่ 67.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,111.54 ลบ. 3.ADVANC ปิดที่ 186.00 บาท ลดลง -1.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,556.74 ลบ. 4.KBANK ปิดที่ 91.00 บาท ลดลง -1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,449.13 ลบ. 5.AOT ปิดที่ 59.00 บาท ปิดไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1,315.50 ลบ.

ดัชนีหุ้นไทย 25 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,325.88 จุด ลดลง 7.55 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 25 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,325.88 จุด ลดลง 7.55 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,325.88 จุด ลดลง 7.55 จุด หรือ-0.57% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,325.88 จุด ต่ำสุดที่ 1,306.67 จุด มูลค่าการซื้อขาย 60,823.6 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.CPALL ปิดที่ 66.25 บาท ลดลง -1.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,967.16 ลบ. 2.KBANK ปิดที่ 92.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,189.85 ลบ. 3.AOT ปิดที่ 59.00 บาท ลดลง -0.75 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทย 23 มิ.ย. 2563 ปิดตลาด 1,356.43 จุด เพิ่มขึ้น 4.25 จุด

ดัชนีหุ้นไทย 23 มิ.ย. 2563 ปิดตลาด 1,356.43 จุด เพิ่มขึ้น 4.25 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,356.43 จุด เพิ่มขึ้น 4.25 จุด หรือ +0.31% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,361.84 จุด ต่ำสุดที่ 1,351.92 จุด มูลค่าการซื้อขาย  49,101.67 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 89.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 3,644.15 ลบ. 2.CPF ปิดที่ 31.50 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.56%) มูลค่าการซื้อขาย 2,547.05 ลบ. 3.STA ปิดที่ 27.75 บาท ลดลง 1.25 บาท (-4.31%) มูลค่าการซื้อขาย 1,570.10 ลบ. 4.BBL ปิดที่ 106.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 1,346.87 ลบ. 5.MINT ปิดที่ 20.60 บาท ลดลง 0.10 บาท (-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 1,314.66 ลบ.

หุ้นไทยวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,352.18 จุด ลดลง 18.64 จุด

หุ้นไทยวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,352.18 จุด ลดลง 18.64 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,352.18 จุด ลดลง 18.64 จุด หรือ -1.36% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,367.98 จุด ต่ำสุดที่ 1,347.60 จุด มูลค่าการซื้อขาย  65,772.37 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 89.25 บาท ลดลง -6.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 5,890.11 ลบ. 2.BBL ปิดที่ 105.00 บาท ลดลง -10.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 4,026.15 ลบ. 3.SCB ปิดที่ 71.50 บาท ลดลง -5.75 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,370.82 จุด ลดลง 2.16 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,370.82 จุด ลดลง 2.16 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ปิดตลาดที่ 1,370.82 จุด ลดลง 2.16 จุด หรือ -0.16% โดยระหว่างวันสูงสุดที่ 1,380.02 จุด ต่ำสุดที่  1,368.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,320.03 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.BAM  ปิดที่  25.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.99%) มูลค่าการซื้อขาย 3,736.49 ลบ. 2.PTTEP  ปิดที่ 95.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.60%) มูลค่าการซื้อขาย 2,403.78 ลบ. 3.CPF  ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.78%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,272.51 ลบ. 4.KBANK  ปิดที่ 97.75 บาท ลดลง 2.00 บาท (-2.05%) มูลค่าการซื้อขาย 1,911.67 ลบ. 5.PTT  ปิดที่ 38.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.32%) มูลค่าการซื้อขาย 1,840.96 ลบ.