ก.ล.ต.เตรียมชงร่างแก้ไขพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 4 เรื่อง เข้าครม.ภายในต้น ก.พ.นี้

ก.ล.ต.เตรียมชงร่างแก้ไขพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 4 เรื่อง เข้าครม.ภายในต้น ก.พ.นี้

รายงานข่าวจากสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ระบุว่า นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานสัมมนา: “SEC Conference 2018 : Capital Market for All” ว่า ก.ล.ต. เตรียมเสนอ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการแก้ไขใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย •การจัดตั้งกองทุน ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF •ความอิสระของ บลจ. •ความคาดหวังต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย •อิเล็กทรอนิกส์แพลทฟอร์ม (ETP) หลังจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกลางเดือน ม.ค. ไม่เกินต้นเดือน ก.พ.นี้ หากผ่านคณะรัฐมนตรี ก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป พร้อมสรุปเกณฑ์กำกับดูแล Initial Coin Offering (ICO) ภายในไตรมาส 1 ปีนี้ หลังครบกำหนดเวลาเปิดรับฟังความเห็