เจาะจุดเด่นกองทุนหุ้นต่างประเทศ theme ต่างๆ ของกองทุนบัวหลวง

เจาะจุดเด่นกองทุนหุ้นต่างประเทศ theme ต่างๆ ของกองทุนบัวหลวง

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน  ปัจจุบันกองทุนที่ลงทุนตาม theme มีหลากหลายให้เลือก ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเด่นของกองทุนแต่ละ theme ของกองทุนบัวหลวงว่ามีอะไรบ้าง เริ่มกันที่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี  (B-INNOTECH) เป็นกองทุนที่ระบุชัดว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาจจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า เทคโนโลยีที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกิจการต่างๆ เป็นกองทุนเฉพาะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เน้นเฉพาะอุตสาหกรรมดังนั้นก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป เนื่องจากเน้นอุตสาหกรรมเดียว ไม่ได้มีการกระจายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ นัก สำหรับ B-INNOTECH ไปลงทุนอยู่ในกองทุนหลัก ซึ่งผู้จัดการกองทุนนั้นมองเห็นประโยชน์และการเติบโตของเทคโนโลยีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบต่างๆ โดยเขามี 3-4 มุมมองที่น่าสนใจ อย่างแรกคือ ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งเขามองว่าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลง พลิกโฉม จะมีการเติบโตไปอีกมาก เขาจึงให้น้ำหนักกับการลงทุนในส่วนนี้ มุมมองต่อมาคือ การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ใหม่ๆ เช่น เครือข่าย 5G อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่นำเสนอให้เราในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นระบบเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง เช่น คลาวด์ คอมพิวติ้ง […]

ทำไมใครๆ ก็พูดถึง theme การลงทุน

ทำไมใครๆ ก็พูดถึง theme การลงทุน

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® กองทุนบัวหลวง เดี๋ยวนี้ เราได้ยินคำว่า เวลาลงทุนให้พิจารณา theme การลงทุนบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องพูดถึง theme การลงทุน จึงขอขยายความให้เข้าใจกันมากขึ้น คำว่า  theme การลงทุน ก็คือ สิ่งที่นักลงทุนมองเหมือนๆ กัน และใช้ตัดสินใจว่า จะลงทุน หรือไม่ลงทุนในหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เช่น  theme เรื่องเทคโนโลยี หากเราเชื่อว่า บริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้ดี มีอนาคต เราก็เลือกลงทุนในบริษัท ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการกำหนด theme การลงทุนไว้ชัดเจนเป็นหมวดหมู่อุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเฮลธ์แคร์ กลุ่มเทคโนโลยี  ก็จะลงทุนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันลักษณะ theme การลงทุนนั้นกว้างกว่าเดิม เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก อาจจะมี theme ที่ไม่ได้แบ่งกลุ่มหุ้นเป็นรายอุตสาหกรรมชัดเจน อย่างเช่น […]

เคล็ดลับจัดการเงินในครอบครัว

เคล็ดลับจัดการเงินในครอบครัว

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM กองทุนบัวหลวง การบริหารจัดการเงินในครอบครัว เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและรอบคอบ เพราะถ้าหากละเลยหรือขาดความระมัดระวัง  จนทำให้การเงินของครอบครัวไม่มั่นคง  ก็อาจส่งผลกระทบกับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน  การทำงาน  การเรียน รวมถึงความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจด้วย ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการเงินในครอบครัว  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องวางแผนและลงมือทำ “ร่วมกัน” อย่างมีวินัย  เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินร่วมกัน แต่เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหาทางการเงินในครอบครัวส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการ  “ไม่ร่วมกัน”  ซึ่งสาเหตุของการไม่ร่วมมือกันนี้  ไม่ได้เกิดจากความชัง  แต่เกิดจากความรักและความเสียสละของคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้นำครอบครัว หรือ เสาหลักในการหารายได้” ที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวได้กิน ได้ใช้  อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลใจ  นำไปสู่การใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังของคนในครอบครัว  และถ้าหากโชคไม่ดีหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดก็อาจทำให้การเงินของครอบครัวต้องประสบปัญหาได้ แนวทางป้องกัน หรือ จัดการเรื่องเงินในครอบครัวนั้น  เริ่มต้นที่การเปิดใจยอมรับว่า การพูดคุยเรื่องเงินกันในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำ และต้องพูดคุยร่วมกันทุกคน  ไม่จำกัดว่าเป็นผู้สูงอายุ เด็ก สามีหรือภรรยา เพราะทุกคนคือ “สมาชิก” ที่มีส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ จากการจัดการเงินในครอบครัว ด้วยเหตุนี้  อยากนำเสนอ  4  แนวคิดในการจัดการเงินเพื่อความสุขในครอบครัว ซึ่งกุนซือในการจัดการเรื่องนี้  คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ตัวเรา” โดยแนวคิดแรกที่อยากให้เริ่มต้นทำก็คือ “การสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัววางแผนการเงินส่วนบุคคล”  ด้วยการกระตุ้นให้ทุกคนบริหารจัดการรายรับของตัวเองให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  รู้จักสังเกตและควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตัวเองให้เหมาะสม  สามารถมีเงินใช้จ่ายเพียงพอ  มีเงินออม  และไม่มีหนี้สิน ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่า […]

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินจริงหรือ

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินจริงหรือ

โดย…พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPT™ กองทุนบัวหลวง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 หลายคนน่าจะรับรู้ได้ถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินแล้ว เนื่องจาก ส่งผลกระทบต่อเราในหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิต  การทำงาน รวมถึงการเงินด้วย หลายคนบอกว่า  คนที่อยู่รอดปลอดภัยดี คือ  คนที่รู้จักปรับตัว  ปรับรูปแบบการใช้ชีวิต  ปรับวิธีการทำงาน  แต่สิ่งที่ปรับยากมากที่สุดคือ “เรื่องเงิน” เพราะในสถานการณ์แบบนี้ เชื่อว่า หลายคนอาจมีรายรับน้อยลงกว่าเดิม ตั้งแต่นายจ้างอาจปรับลดเงินเดือน งดโอที ไม่มีโบนัส ส่วนคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ลูกค้าก็อาจเข้ามาใช้บริการน้อยลง เนื่องจากต้องคำนึงเรื่องสุขอนามัย Social Distancing หรือคนที่ทำงานฟรีแลนซ์  ก็อาจมีจำนวนงานว่าจ้างน้อยลง เพราะบริษัทที่ว่าจ้างต้องระมัดระวังค่าใช้จ่าย หลายคนมีความกังวลใจ เพราะในขณะที่รายรับลดลง แต่รายจ่ายต่างๆ ของเรากลับไม่ได้ลดลงตามไปด้วย มิหนำซ้ำยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ เพราะเราต้องทำงานที่บ้านมากขึ้น หรือ ค่าบริการสั่งอาหารออนไลน์ ทำให้คิดว่า เอ๊ะ!  หรือเราต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่า? […]

พลัง 15% ของเงินออม ช่วยเกษียณสุขได้อย่างไร

พลัง 15% ของเงินออม ช่วยเกษียณสุขได้อย่างไร

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® กองทุนบัวหลวง “อยากมีเงินเหลือก็ต้องออมเงินก่อนใช้” ประโยคนี้ฟังเผินๆ แล้วพูดได้ง่าย ฟังก็ง่าย แต่ทำไมเวลาทำช่างยากเย็นเหลือเกิน ลองมาดูกันว่า มีวิธีไหนช่วยให้เราออมเงินสำเร็จกันได้บ้าง เรื่องนี้เริ่มต้นได้ด้วยการลงมือทำตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยคำง่ายๆ ที่ในสมัยเด็ก บางคนอาจเคยได้ยินบ่อยๆ คือ คำว่า “เขียม” หมายถึง ใช้จ่ายอะไรก็ให้ประหยัด นี่คือ วิธีที่ 1 ที่จะช่วยให้เราออมสำเร็จ ต้องฝึกให้เป็นนิสัย เมื่อโตขึ้นมาจะได้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ถ้าเด็กๆ เราโตมากับคำนี้ โตขึ้นมาเวลาที่เราจะใช้จ่ายอะไร เราจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลา ว่า อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อย่าใช้จ่ายเกินตัว จะทำให้เราไม่ใช้จ่ายมากจนต้องไปก่อหนี้ เราอยู่ได้ยาวๆ เพียงแค่ใช้จ่ายอย่างประหยัด คิดก่อนซื้อ นอกจากนี้ เรามักจะได้ยินผู้ใหญ่สอนว่า เงินที่ให้ไป มีเท่าไหร่ให้เหลือเก็บไว้บ้าง แต่เมื่อเริ่มโตขึ้นก็มีแนวคิดที่น่าสนใจกว่า คือ การปรับแนวคิดมาเป็น “เก็บก่อนค่อยใช้” โดยหักเงินเพื่อออมก่อนใช้จ่าย ถ้าหักได้ 10% คือ ธรรมดา […]

ทบทวนพอร์ตลงทุนส่งท้ายปี 2563

ทบทวนพอร์ตลงทุนส่งท้ายปี 2563

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM กองทุนบัวหลวง ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เชื่อว่านักลงทุนหลายคนต้องประสบกับการขาดทุน เนื่องจากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา  ภาพรวมของหุ้นไทยค่อยๆ ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงทำให้นักลงทุนรายใหม่สนใจเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น แต่ก็เหมือนสวรรค์แกล้ง ลงทุนไปได้ไม่นานก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  จนทำให้ทั่วโลกต้องปิดล็อคการเดินทางระหว่างกัน ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคเศรษฐกิจไทย เนื่องจากตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของไทยคือ ภาคบริการและการท่องเที่ยว จึงคาดการณ์ว่าภาพรวมของ GDP ไทยในปี 2563 นี้ น่าจะติดลบอยู่ราว 7% โดยภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งปี 2563 จากสถิติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีปิดตลาด 1,449.35 จุด ลดลง 8.26% จากสิ้นปี 2562 และพบว่า นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิ 1,238.29 ล้านบาท  ในขณะที่นักลงทุนในประเทศมีสถานะขายสุทธิ 2,283.40 ล้านบาท คำถามที่อยู่ในใจของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่กำลังขาดทุนหุ้นไทยอยู่ในตอนนี้  คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า “เราควรไปต่อ หรือพอแค่นี้?”  คือควรทยอยลงทุนในหุ้นไทยต่อไป เพื่อถัวเฉลี่ยราคาต้นทุนที่สูง  เนื่องจากในช่วงที่ […]

ไปต่อหรือพอแค่นี้กับกองทุนรวม RMF

ไปต่อหรือพอแค่นี้กับกองทุนรวม RMF

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ใกล้ปลายปีเข้ามาเต็มที หลายคนคิดกันแล้วค่ะว่า ปีนี้จะไปต่อกันไหวมั้ยกับกองทุนรวม RMF เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางครอบครัว และความไม่แน่นอนในอาชีพการงานของตัวเอง รวมไปถึงคนในครอบครัวด้วย ขอให้คำแนะนำดังนี้ค่ะ เคยไหว และยังไหวอยู่ หลายคนเริ่มเอ๊ะ แล้วเรายังเป็นแบบนี้อยู่รึเปล่านะ มีข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะ เคยไหวและยังไหวอยู่ คือคนที่เคยลงทุนในกองทุนรวม RMF อย่างต่อเนื่องและปีนี้ยังมีรายได้ต่อเนื่อง แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต่อไป ซึ่งในปี 2563 นี้ สามารถลงทุนในกองทุนรวม RMF ได้มากขึ้นถึง 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทเหมือนเดิม หากใครคิดว่าต่อไปจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นหรือรายได้ลดลง ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเต็มสิทธิที่ได้รับก็ได้ ต้องดูความสามารถในการหารายได้ของเรา ภาระค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ด้วย หากคิดว่าจะลดทอนการลงทุนลงก็สามารถทำได้  เพราะในปีนี้ กองทุนรวม RMF ไม่มีกำหนดการลงทุนขั้นต่ำอีกต่อไป เราก็ลงทุนเพื่อสะสมไว้เป็นเงินสำหรับเกษียณ และลดหย่อนตามส่วน เช่น ใครที่เสียภาษีในอัตรา 25% ก็ดูว่า […]

ขาดทุนจากโควิด-19 จะจัดการอย่างไรดี

ขาดทุนจากโควิด-19 จะจัดการอย่างไรดี

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน โควิด-19 อยู่กับเรามาจนสิ้นปี 2563 และยังไม่มีทีท่าจะไปง่ายๆ ขณะที่หลายคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับเงินลงทุน จะฝากธนาคารก็เจอดอกเบี้ยต่ำ จะลงทุนก็เจอสถานการณ์ขาดทุน หุ้นผันผวน ความไม่แน่นอนสูง คนที่ลงทุนอยู่แล้วพอเจอว่าขาดทุน ก็ไม่สบายใจ จึงอยากรู้ว่าในช่วงเวลาเช่นนี้ควรทำอย่างไร แล้วคนที่มีเงินตอนนี้ควรลงทุนหรือยัง วันนี้เราจะมาเผยมุมมองเรื่องนี้กัน ทั้งนี้ ขอแยกความกังวลตอนนี้ออกเป็น 2 เรื่อง  คือ คนที่ยังไม่ได้ลงทุนแต่รอลงทุน กับคนที่ลงทุนอยู่แล้วอยากลงทุนเพิ่ม เริ่มจากคนที่ยังไม่ได้ลงทุน กับคนที่อยากลงทุนเพิ่ม ก็ขอให้เช็คว่าเราเห็นหรือเราเชื่ออนาคตยาวๆ ของกองทุนนั้นหรือไม่ ลองมองข้ามความผันผวนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบกองทุนนี้ในช่วงนี้ออกไปก่อน แล้วดูว่าเราเชื่อไหม เช่น นโยบายของสหรัฐฯ หลังเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างการเก็บภาษีเพิ่ม จะทำให้บริษัทที่เราชอบ เราลงทุน เจ๊งหรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้วการเก็บภาษีเพิ่ม ก็แสดงว่ายังมีกำไร และในระยะยาว ถ้าเลือกบริษัทดี เป็นแนวโน้มที่ดี มีอนาคตดี อย่างเช่นกองเทคโนโลยี หรือสุขภาพต่างๆ กลุ่มนี้ก็ยังไปได้ แบบนี้ ยิ่งในช่วงผันผวน […]

ระหว่าง RMF กับ SSF เลือกกองไหนดี

ระหว่าง RMF กับ SSF เลือกกองไหนดี

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® โค้งสุดท้ายปลายปี 63 มาถึงอีกแล้ววววว เร็วเหมือนโกหก ใครที่ยังเสียภาษีปีนี้อยู่บอกเลยว่าโชคดีมากๆ สงสัยกันแล้วใช่มั้ยคะ ว่าโชคดียังไง …ก็โชคดีที่เรามีตัวเลือกลงทุน 2 ประเภทกองทุนด้วยกันค่ะ งานนี้ใครกำลังสับสนว่าจะเลือกแบบไหนกันดี มีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ ถ้าเราเลือกกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)   ต้องอายุยังน้อย เพราะกองทุนรวม SSF ลงทุนแล้วต้องถือยาว 10 ปีเต็ม ดังนั้น จึงเหมาะกับคนที่อายุน้อยมากกว่า อย่างเช่น อายุ 30 ปี ลงทุนแล้วถือครอง 10 ปีเต็ม ก็สามารถขายคืนได้เมื่ออายุครบ 40 ปีส่วนคนที่อายุมากตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป การเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF จะได้ประโยชน์มากกว่าในเรื่องระยะเวลาครบกำหนด ต้องยังไม่เคยลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี ปีนี้เป็นปีแรกที่อยากลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม SSF ได้ เพราะไม่มีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ต้องรู้สึกกังวลเรื่องรายได้ในอนาคต (ไม่ผูกพัน) เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าและปีต่อๆ ไปจะมีรายได้เพื่อเสียภาษีมั้ย แต่ปีนี้มีแน่ๆ […]

เลือกลดหย่อนภาษีกับ 4 กองทุน SSF ของกองทุนบัวหลวง

เลือกลดหย่อนภาษีกับ 4 กองทุน SSF ของกองทุนบัวหลวง

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM กองทุนบัวหลวง ช่วงปลายปีอย่างนี้   เชื่อว่าหลายคนต้องกำลังวางแผนภาษีกันอยู่แน่ๆ   และอาจจะยังคิดอยู่ว่าจะเลือกลงทุนอะไรดี?   ระหว่างกองทุนรวม SSF กับกองทุนรวม RMF   เนื่องจากวงเงินในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีของกองทุนทั้ง 2 ประเภท จะถูกนับรวมอยู่ในวงเงินเดียวกันนั่นคือ  ไม่เกิน 500,000 บาท เรียกได้ว่า อยู่ในตะกร้าใบเดียวกัน มิหนำซ้ำ!  ในตะกร้าใบเดียวกันนี้  ยังมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันแบบบำนาญอีกด้วย ด้วยวงเงินในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีที่ค่อนข้างจำกัดนี้  ทำให้นักลงทุนต้องจัดสรรเงินลงทุนระหว่างกองทุนรวม SSF และ RMF ให้ดี สำหรับวัยทำงานส่วนใหญ่มักจัดสรรเงินมาลงทุนในกองทุนรวม SSF มากกว่ากองทุนรวม RMF  เพราะเงื่อนไขในการลงทุนที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี   ทำให้นักลงทุนวัยทำงานอย่างเราสบายใจมากกว่า นอกจากนี้ ระยะเวลาในการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็สั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวม RMF  (สั้นกว่าสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี) ดังนั้น  กองทุนรวม SSF  จึงนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนลดหย่อนภาษี โดยปัจจุบันกองทุนรวม SSF มีนโยบายลงทุนให้เลือกหลากหลาย แตกต่างจากกองทุนรวม […]