BBLAM Knowledge Tips: รู้จัก Credit Rating ทำไมต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

BBLAM Knowledge Tips: รู้จัก Credit Rating ทำไมต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPTTM BBLAM สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ จำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เพราะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นตัวช่วยสำคัญในการพิจารณาว่า เราควรที่จะเลือกลงทุนในตราสารหนี้นั้นหรือไม่? โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จัดทำขึ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA: Credit Rating Agency) ซึ่งปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทย ให้ความเห็นชอบอยู่ 2 สถาบัน ได้แก่ TRIS (TRIS Rating Co., Ltd) และ Fitch (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.) ในขณะที่ ระดับสากลทั่วโลกจะยอมรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก 3 สถาบัน ได้แก่ Fitch Rating, Moody’s Investor Service และ Standard and […]

BBLAM Knowledge Tips: จำให้ขึ้นใจ ก่อนลงทุนใน RMF

BBLAM Knowledge Tips: จำให้ขึ้นใจ ก่อนลงทุนใน RMF

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® BBLAM ลงทุนใน RMF มาก็หลายปี แต่ก็ลื้มลืม ลืมนู่น ลืมนี่ตลอด จะมีวิธีไหนที่ช่วยให้ไม่ลืมได้มั้ยเนี่ย ต้องถามคนโน้น คนนี้ประจำเลย ง่ายมากค่ะ เพียงแค่ 4 ข้อ จำให้ขึ้นใจ เมื่อลงทุนใน RMF ก็จะช่วยให้เราจำเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวม RMF ได้ อย่าซื้อผิดวัตถุประสงค์ (เก็งกำไร) อย่าลืมซื้อ อย่าซื้อเกินสิทธิ อย่าขายก่อน (เข้าใจผิดเรื่องการถือครอง) อย่างแรกคือ อย่าซื้อผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะใครที่เห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมเข้า-ออก แล้วใช้โอกาสนี้ลงทุนเพื่อเก็งกำไร แบบนี้ไม่ดีเลยค่ะ เพราะวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม RMF คือต้ องการให้เราลงทุนอย่างสม่ำเสมอ สะสมไว้ จะได้มีเงินใช้หลังเกษียณ แต่การลงทุนผิดวัตถุประสงค์ นอกจากจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว กำไรที่ได้รับยังต้องนำมาคิดเป็นเงินได้ในปีที่ขายคืนด้วย ดังนั้น ไม่ควรซื้อผิดวัตถุประสงค์ค่ะ อย่างที่ 2 สำคัญมาก คือ อย่าลืมซื้อ เพราะตามเงื่อนไขการลงทุน สามารถลืมลงทุนได้ […]

BBLAM Knowledge Tips: อินเดียกับศักยภาพการเป็นผู้นำร่วมในเอเชีย

BBLAM Knowledge Tips: อินเดียกับศักยภาพการเป็นผู้นำร่วมในเอเชีย

โดย เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® BBLAM อินเดียเป็นประเทศใหญ่ในเอเชีย ที่เรารู้จักกันมานาน แต่ในแง่ของตลาดการลงทุน เรายังรู้จักอินเดียน้อยกว่าประเทศใหญ่อย่างจีน แต่ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อินเดียก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง และมีทิศทางที่ดีในระยะกลางและระยะยาว ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประการแรกคือ พื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ของอินเดียสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ตอนนี้ อินเดียอยู่ระหว่างการก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงจีน ตัวเลขประชากรอินเดียล่าสุดตามรายงานของสหประชาชาติ เดือนเมษายนปีนี้ คือ 1,425 ล้านคน ส่วนจีนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอัตราการเกิดลดลง ขณะที่ อินเดียประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นวัยหนุ่มสาว เป็นวัยแรงงานถึง 60% และประชากรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ประเด็นเรื่องจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และเป็นวัยแรงงานเกินครึ่ง เป็นวัยสร้างรายได้และมีฐานะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ สิ่งเหล่านี้สนับสนุนการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเป็นอย่างดี ประการที่ 2 คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ชนชั้นกลางในอินเดียเพิ่มขึ้น มีเงินในมือมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีไปอีกนาน สำหรับอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศอินเดียในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าเติบโตได้ดี เป็นประเทศในกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย […]

BBLAM Knowledge Tips: Sustainable Investing สำคัญอย่างไร?

BBLAM Knowledge Tips: Sustainable Investing สำคัญอย่างไร?

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPTTM BBLAM                ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลก กำลังให้ความสนใจและให้ความสำคัญ ในแนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) สาเหตุหลักก็เป็นเพราะโลกของเรา  กำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่าง ภาวะโลกร้อน  ปัญหาน้ำท่วม หรือฝุ่น PM2.5 ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ชีวิตประจำวัน  การทำงาน  การทำธุรกิจ  และได้ขยายวงกว้างออกไปยังระบบเศรษฐกิจและการลงทุนด้วย  จึงทำให้หลายๆ ประเทศทั่วโลกหันหน้ามาร่วมมือกัน  ทั้งการสร้างข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) หรือการนำแนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน                สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันยกตัวอย่าง แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 – 2464  ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  จำนวน 86  โครงการ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และสภาพอากาศ […]

BBLAM Knowledge Tips: ถ้าออกจากงานแล้วที่ทำงานใหม่ไม่มี PVD ต้องทำยังไง

BBLAM Knowledge Tips: ถ้าออกจากงานแล้วที่ทำงานใหม่ไม่มี PVD ต้องทำยังไง

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® BBLAM               หลายคนที่ทำงานออฟฟิศ แล้วได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้เราได้มีโอกาสสะสมเงินส่วนนึ้เข้ากองทุน และบริษัทก็สมทบเงินอีกส่วนนึงเข้ากองทุนให้ทุกๆ เดือน แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คิดฝัน ทำงานอดิเรกอยู่ดีๆ ก็รุ่งซะงั้น พลิกผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการไป หรือบางคนอยู่ๆ เพื่อนก็ชวนให้สมัครงานที่น่าสนใจ แล้วเขาก็รับเราเข้าร่วมงานด้วยทันที ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตาม หากที่ทำงานใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วทีนี้จะทำยังไงกันล่ะ แนะนำแบบนี้ค่ะ               วิธีแรก คือ เราสามารถคงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมได้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมคงเงินปีละ 500 บาท วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีปริมาณเงินสะสมค่อนข้างมาก และการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราได้เลือกลงทุนแล้วที่ผ่านมา ผลตอบแทนค่อนข้างน่าพอใจ และมองว่า ในอนาคตสามารถเติบโตได้ตามที่เราคาดไว้ ก็สามารถคงเงินไว้ได้เลยค่ะ แต่สำหรับบางคนที่เพิ่งจะเริ่มสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไม่เท่าไหร่ แต่ชีวิตผกผัน อาจจะเห็นว่า ค่าธรรมเนียมคงเงิน เป็นเงินจำนวนที่สูง ถ้าแบบนั้นก็เลือกวิธีที่ 2 ได้ค่ะ               วิธีที่ 2 คือ โอนย้ายหน่วยลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยัง […]

BBLAM Knowledge Tips: ขาดทุนอยู่ แต่ถูกชวนให้ลงทุนเพิ่ม

BBLAM Knowledge Tips: ขาดทุนอยู่ แต่ถูกชวนให้ลงทุนเพิ่ม

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPTTM BBLAM                ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกได้ตกอยู่ในภาวะผันผวน  ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของเราติดลบ  จนทำให้ต้องกลับมาคิดทบทวนกันว่า  “จะไปต่อหรือพอแค่นี้” แต่จนถึงปัจจุบันก็เชื่อว่า หลายคนน่าจะยังไม่ได้ข้อสรุป และอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่า จะจัดการกับพอร์ตการลงทุนของตัวเองยังไงดี? เพราะท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวนอย่างในตอนนี้  เราก็มักจะได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ว่า  “ยังมีโอกาสในการลงทุนที่ผ่านเข้ามาอยู่เสมอ”  จนทำให้เรารู้สึกลังเลใจว่า ควรที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาให้ต่ำลงดีไหม? หรือควรจะขายคืน เพื่อหยุดการขาดทุน  (Cut Loss) หรือว่าควรจะอยู่เฉยๆ ปล่อยให้เวลาคลี่คลายสถานการณ์ไปเอง                       ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้  ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราและนักลงทุนหลายๆ คน จนทำให้เกิดสภาวะทางจิตวิทยาที่รู้สึกถึง “ความไม่ปลอดภัย (Insecure)”  และได้สะท้อนออกมาเป็นทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนในลักษณะต่างๆ โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ก็น่าจะเป็น  “การระแวงสงสัย” การให้คำแนะนำการลงทุนของผู้เชี่ยวชาญ  ไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์ หรือผู้ให้คำแนะนำการลงทุน  โดยเฉพาะกับคำแนะนำที่สื่อความว่า ในสภาวะผันผวนยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่ หรือควรลงทุนเพิ่มในช่วงนี้เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุน […]

BBLAM Knowledge Tips: จะรู้ได้ไง จังหวะไหนควรปรับพอร์ต

BBLAM Knowledge Tips: จะรู้ได้ไง จังหวะไหนควรปรับพอร์ต

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® BBLAM               เอ๊ะ … จะปรับพอร์ตตอนนี้ดีมั้ยนะ ติดลบกระจายเลย หรือ โห… พอร์ตบวกขนาดนี้ ต้องปรับพอร์ตมั้ยนะ ขึ้นแรงเกินไป!!! ไม่ว่าพอร์ตของเราจะขึ้น หรือจะลง ต่างก็มีข้อสงสัยกันว่า แล้วจังหวะไหนล่ะ ควรปรับพอร์ต ลองสังเกต 3 สัญญาณที่บอกให้รู้ว่า ถึงเวลาต้องปรับพอร์ตกันแล้วนะ               สัญญาณแรก สถานการณ์ไม่ปกติ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงโรคระบาด สงคราม เงินเฟ้อสูง จากเดิม หากเราจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง 50% สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ 50% หรือ 50:50 แล้วพอร์ตการลงทุนของเรากลับกลายเป็น 40:60 เพราะเกิดการขาดทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงที่ลงทุนไป ทำให้มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงปรับตัวลดลง  ก็อย่าเพิ่งตกใจกันไป เราสามารถเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เพื่อปรับพอร์ตของเราให้กลับมาเป็น 50:50 ตามที่เราต้องการได้ แม้ว่าเราจะรู้สึกว่า ไม่อยากลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นเลย เพราะที่ผ่านมา […]

BBLAM Knowledge Tips: หลายเหตุผลที่ทำให้จีนกลับมาน่าลงทุน

BBLAM Knowledge Tips: หลายเหตุผลที่ทำให้จีนกลับมาน่าลงทุน

โดย เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® BBLAM ปีนี้ ตลาดการลงทุนย้ายมาโฟกัสในฝั่งเอเชียครับ โดยเฉพาะจีนที่ซบเซามา 2 ปี ซึ่งก็มาจากหลายๆ สาเหตุ แต่สาเหตุใหญ่ๆ ก็มาจากโควิด ที่ประเทศจีนยังคงใช้นโยบายเข้มงวดอย่าง Zero-Covid ก่อนจะมายอมผ่อนคลายเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่การผ่อนคลายนโยบายหลังประเทศใหญ่อื่นๆ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศใหญ่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเงินเฟ้อ ก็ยิ่งทำให้ประเทศจีนมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเปรียบเทียบ สำหรับกลุ่มประเทศเอเชียที่ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ให้มีสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น มีการค้าขายและเดินทางระหว่างกันมากขึ้น การที่จีนเปิดประเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศมีความน่าสนใจมากกว่าฝั่งตะวันตก เพราะปริมาณคนจีนที่มีมาก มีกำลังซื้อและการเดินทางของคนจีนในภูมิภาคเอเชียจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ทดแทนกำลังซื้อจากฝั่งตะวันตกที่ลดลง กลับมาที่จีน นอกจากการผ่อนคลายนโยบายเรื่องโควิดแล้ว ข่าวการปรากฎตัว ของ Jack Ma ที่ Hang Zhou ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ Alibaba หรือการประกาศที่จะแยกหน่วยธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยพวก Ecommerce ธุรกิจ Cloud ธุรกิจ Logistic ก็เป็นเหมือนสัญญาณ ที่บ่งชี้ว่า การควบคุมบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนน่าจะผ่อนคลายลง หลังจากถูกทางการจีนควบคุมจัดระเบียบมาตลอด 3 […]

BBLAM Knowledge Tips: ปรับพอร์ตฝ่าวิกฤตการลงทุน

BBLAM Knowledge Tips: ปรับพอร์ตฝ่าวิกฤตการลงทุน

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPTTM BBLAM                เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในภาวะผันผวน   และส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของเรา ทำให้เราต้องปรับพอร์ตการลงทุนไปตามสภาวะตลาดกันอยู่บ่อยๆ โดยในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา เราได้ผ่านทั้ง “วิกฤตโรคระบาด (Covid-19)” จนทำให้ทุกประเทศต้องปิดเมือง (Lock Down) และส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลก ต้องหยุดชะงักไปตามๆ กัน ซึ่งก็ได้สะท้อนออกมาผ่านตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงไปเฉลี่ยกว่า 22% (ที่มา : MSCI All Country World Index) แต่หลังจากที่เราเริ่มปรับตัว ปรับใจ และปรับพอร์ตการลงทุนไปบ้างแล้ว วิกฤตต่อไปก็ตามมา นั่นก็คือ  “วิกฤตเงินเฟ้อ”  ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการรับมือกับวิกฤตโรคระบาด (Covid-19) ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ประกอบกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีความพยายามที่จะหยุดปัญหาเงินเฟ้อ ด้วยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็ว ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ  กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย และส่งผลกระทบไปยังทุกประเทศทั่วโลก ทำให้นักลงทุนอย่างเราต้องปรับตัว ปรับใจ และปรับพอร์ตการลงทุนอีกครั้ง                […]

BBLAM Knowledge Tips: ลงทุนกับของแบรนด์เนม ด้วยเงินเพียงหลักร้อย

BBLAM Knowledge Tips: ลงทุนกับของแบรนด์เนม ด้วยเงินเพียงหลักร้อย

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® BBLAM               ยุคของแพง เงินเฟ้อสูง เงินบาทอ่อน แบบนี้จะซื้อของ Brand มาใช้ได้ยังไง หลายคนที่คิดแบบนี้และคิดว่าของดีๆ แพงๆ คงไม่มีใครซื้อหรอก แล้วหันมาใช้ของที่ราคาถูกกว่า คุณภาพพอใช้ได้ดีกว่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกับทุกคน  นั่นเป็นเพราะว่า ของดีๆ ของ Brand Name มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนาน ยิ่งเรื่องคุณภาพ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย               ซึ่งใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของสินค้าแบรนด์เนม ปัจจุบันต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะตอนนี้ BBLAM มีกองทุนเปิด B-PREMIUM ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pictet – Premium Brands ที่ลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการระดับบน (Premium Brands Sector) ที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก ทั้งในกลุ่ม Luxury อย่าง Hermes, LVMH กลุ่ม […]