กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบัน ประกาศเจตนารมณ์ระงับลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG

กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบัน ประกาศเจตนารมณ์ระงับลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวในโอกาสร่วมกับนักลงทุนสถาบัน 32 ราย ลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ว่า การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนสถาบัน จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวว่า การลงทุนโดยพิจารณา ESG จะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอและลดความเสี่ยงให้สมาชิกระยะยาว ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนของตลาดทุนอีกด้วย ซึ่งการรวมตัวในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการลงทุนตามหลัก ESG โดย กบข. ในฐานะผู้ริเริ่มผลักดันจนเกิดความร่วมมือนี้ เล็งเห็นตรงกันกับนักลงทุนสถาบัน รวม 32 ราย […]

BRRGIF ประกาศจ่ายปันผล 0.12318 บาทต่อหน่วย พร้อมเงินลดทุน 0.22 บาทต่อหน่วย วันที่ 6 ก.ย. นี้

BRRGIF ประกาศจ่ายปันผล 0.12318 บาทต่อหน่วย พร้อมเงินลดทุน 0.22 บาทต่อหน่วย วันที่ 6 ก.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) กำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.12318 บาท (คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 43.113 ล้านบาท) พร้อมกันนี้ยังกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 หน่วยละ 0.22 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.70 บาท เหลือหน่วยละ 9.48 บาท โดยการลดทุนครั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ได้หักเงินเฉลี่ยคืนจากกำไรสะสมของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินลดทุน วันที่ 23 ส.ค. นี้ พร้อมกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 6 ก.ย. […]

B-WORK ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนงวด 1 เม.ย.-30 มิ.ย. ที่ผ่านมา 0.1810 บาทต่อหน่วย

B-WORK ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนงวด 1 เม.ย.-30 มิ.ย. ที่ผ่านมา 0.1810 บาทต่อหน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ กองทุนบัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา มีมติให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1810 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,752,800 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562 ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 22 ส.ค. 2562 และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 5 ก.ย. 2562 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ B-WORK ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่จัดตั้งกองทรัตส์ขึ้นมา เมื่อรวมทั้ง 4 […]

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง ในภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวน

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง ในภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวน

กองทุนบัวหลวงแนะนำนักลงทุนให้ยืนหยัดลงทุนต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์จัดสรรเงินลงทุนในกองทุนผสม ชู 3 กองทุนเด่น B-INCOME B-SENIOR และ B-SENIOR-X รับมือได้ทุกสถานการณ์ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า นักลงทุนกำลังเผชิญสถานการณ์แวดล้อมในโลกที่ทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยากขึ้น ทั้งสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่เป็นปัจจัยต่อเนื่องกระทบเศรษฐกิจและตลาดการเงินในอนาคต แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำ และสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมทั้งไทย เผชิญความผันผวนมากขึ้น “เราลงทุนก็เสี่ยง ไม่ลงทุนก็เสี่ยง หลายคนมองว่า สถานการณ์ไม่ดี ทำไมต้องลงทุน แต่การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินที่เราถืออยู่จะด้อยค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อ วิธีที่ดี คือ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่รับได้ แล้วปล่อยให้เงินลงทุนเติบโต โดยกองทุนผสม หรือ mixed fund เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะรับมือสถานการณ์ตลาดเงิน […]

JASIF ประกาศจ่ายปันผลผู้ถือหน่วยลงทุน 0.23 บาท กำหนดจ่าย 4 ก.ย. นี้

JASIF ประกาศจ่ายปันผลผู้ถือหน่วยลงทุน 0.23 บาท กำหนดจ่าย 4 ก.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท (คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,265 ล้านบาท) ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 ส.ค. นี้ พร้อมกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 4 ก.ย. นี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนของกองทุน JASIF ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนกระทั่งล่าสุด JASIF จ่ายเงินปันผลไปแล้วรวมทั้งสิ้น […]

ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลชุดใหม่เสนอที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรก 19 ส.ค. นี้

ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลชุดใหม่เสนอที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรก 19 ส.ค. นี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดอีก 2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ และนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ พิจารณาได้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 19 ส.ค.นี้ ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานทั้งหมดพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนจะเป็นมาตรการยาแรงหรือไม่ใช่ยาแรง และใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าไหร่นั้น ต้องไปสอบถามจาก รมว.คลัง นายสมคิด ยังกล่าวด้วยว่า มาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังพร้อมให้การสนับสนุน แต่ในรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เป็นหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งยังไม่ได้มีการนำเสนอเข้ามาให้พิจารณา หลังจากนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งเพื่อสรุปรายละเอียดก่อนเสนอครม.เศรษฐกิจและ ครม.ชุดใหญ่ ตามขั้นตอนต่อไป  

อินโดนีเซียเร่งชดเชยผู้บริโภค 21.3 ล้านรายที่ได้ร้บผลกระทบไฟดับเมื่อวันอาทิตย์

อินโดนีเซียเร่งชดเชยผู้บริโภค 21.3 ล้านรายที่ได้ร้บผลกระทบไฟดับเมื่อวันอาทิตย์

เดอะ จาการ์ตา โพสต์ รายงานว่า บริษัทไฟฟ้าของรัฐอินโดนีเซีย PLN วางแผนที่จะชดเชยให้กับผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 21.3 ล้านราย ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจด้วย จากกรณีที่พวกเขาได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์ไฟดับเป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมงทั่วทางตะวันตกของหมู่เกาะชวา และใจกลางกรุงจาการ์ตา Sripeni Inten Cahyani รักษาการประธานผู้อำนวยการ PLN กล่าวว่า บริษัทจะชดเชยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ ฉบับที่ 27/2017 เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการของ PLN สำหรับการชดเชยจะอยู่ในรูปแบบของการลดค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาของไฟดับว่านานเท่าใด รวมถึงจำนวนกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่หายไประหว่างเกิดเหตุการณ์ ซึ่งการชดเชยนี้จะทำให้ผู้บริโภคใช้พลังงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปหลายวัน Djoko Rahardjo Abumanan ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การจัดซื้อ กล่าวว่า เหตุไฟดับส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างน้อย 21.3 ล้านราย ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน เหตุไฟดับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น นับเป็นเหตุการณ์ไฟดับทั่วกรุงจาการ์ตา และทางตะวันตกของหมู่เกาะชวาที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1997 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ในเมืองหลวงและบางเมืองของภูมิภาคพบกับประสบการณ์เลวร้ายจากปัญหาการจราจรติดขัด และทำให้ธุรกิจรวมถึงการสื่อสารหยุดชะงัก โดยรวมระยะเวลาที่ไฟดับประมาณ 8 ชั่วโมง และหลังจากนั้นแม้ไฟจะติดแล้วแต่ก็จะยังคงไม่เสถียร […]

กระแสตอบรับกองทุน SUPEREIF จากนักลงทุนคึกคัก

กระแสตอบรับกองทุน SUPEREIF จากนักลงทุนคึกคัก

ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กองทุนบัวหลวง บริษัทจัดการกองทุน SUPEREIF พร้อมด้วย บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่นผู้สนับสนุน รวมทั้ง ธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จัดงานโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้สนใจในกองทุน SUPEREIF ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ปรากฎว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สนใจสำรองที่นั่งและเข้าร่วมงานเต็มจำนวนที่นั่ง ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้จากคลิปวิดีโอนี้

กองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 23/19

กองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 23/19

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 23/19 (BP 23/19) ระหว่างวันที่ IPO 3-9 ก.ค. 2562 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 23/19 (BP23/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 23/19 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 […]

SUPER เผยโรงไฟฟ้า 2 โครงการได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วน พร้อมเดินหน้ากองทุน SUPEREIF ต่อไป

SUPER เผยโรงไฟฟ้า 2 โครงการได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วน พร้อมเดินหน้ากองทุน SUPEREIF ต่อไป

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลการอนุมัติการจัดตั้งของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power plant Infrastructure Fund หรือ “SUPEREIF”) แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนได้ต่อเมื่อโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ที่กองทุนฯ จะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โครงการได้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) […]