จีนเร่งอำนวยความสะดวกการขนส่ง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานให้ภาคธุรกิจช่วงโควิด-19 ระบาด

จีนเร่งอำนวยความสะดวกการขนส่ง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานให้ภาคธุรกิจช่วงโควิด-19 ระบาด

ไชน่าเดลี รายงานว่า จีนกำลังเพิ่มความพยายามในการระดมคนทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน หลังจากบริษัทต่างๆ เริ่มกลับมาเดินหน้าสายการผลิตแล้ว ท่ามกลางไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ เช่น สนับสนุนบริการเดินรถแบบเช่าเหมาให้ทั้งไปและกลับ Song Xin รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม กล่าวว่า การดำเนินงานนี้ทำขึ้นเพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนคนทำงานระหว่างช่วงที่ไวรัสแพร่ระบาด โดยกระทรวงได้จัดระบบการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อกังวลขององค์กรเกี่ยวกับแรงงาน “การทำงานเพื่อรับมือกับปัญหาแรงงานขาดแคลนเป็นประเด็นที่หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลทุกระดับต้องให้ความสำคัญลำดับต้นๆ” เขา กล่าว ตัวอย่างการดำเนินงาน ได้แก่ แผนกทรัพยการบุคคลในซินเซียง มณฑลเหอหนาน ดำเนินการตามคำร้องขอจากบริษัทท้องถิ่นที่ต้องการคนทำงานมากกว่า 6,500 คน จากตลาดแรงงานในท้องถิ่น ทั้งนี้ กระทรวงยังติดตั้งคอร์สอบรมออนไลน์ฟรีจำนวนมากซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญในกลุ่มที่มีความต้องการเร่งด่วน และยังอุดหนุนเงินรวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับบริษัทและตัวแทนจัดหาทรัพยการบุคคลที่รับสมัครคนทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานด้านแรงงานใน 22 มณฑล และส่งคนทำงานประมาณ 103,000 คน ให้กับบริษัทมากกว่า 2,600 แห่งที่กำลังขาดแคลนแรงงานด้วย เขา กล่าวย้ำว่า กระทรวงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านคมนาคม เพื่อจัดหาบริการรถเช่าเหมาไปส่งยังพื้นที่ที่เป็นแหล่งแรงงานที่สำคัญ เช่น […]

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลและจ่ายคืนเงินทุน รวม 0.215 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลและจ่ายคืนเงินทุน รวม 0.215 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 ในอัตรา 0.181 บาทต่อหน่วย และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 7 ในอัตรา 0.034 บาทต่อหน่วย หรือรวมแล้วจ่ายเงินปันผลพร้อมจ่ายคืนเงินทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.215 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562/63 หรือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและรับคืนเงินทุน ในวันที่ […]

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประกาศจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 53 ในอัตรา 0.3616 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ส่งผลให้เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุดนี้ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.15 บาท วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.15 บาท วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุน B-FUTURE มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 608.69 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.0455 บาทต่อหน่วย ที่ผ่านมา B-FUTURE […]

กองทุนบัวหลวงแนะนำนักลงทุนให้ขยายโอกาสลงทุนผ่านกองทุนผสม B-INCOME คือ คำตอบในการหารายได้และเป็นทางเลือกเพื่อรับมือในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

กองทุนบัวหลวงแนะนำนักลงทุนให้ขยายโอกาสลงทุนผ่านกองทุนผสม B-INCOME คือ คำตอบในการหารายได้และเป็นทางเลือกเพื่อรับมือในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

กองทุนบัวหลวงแนะนำผู้ที่เคยลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียว ให้ขยายโอกาสการลงทุนผ่านกองทุนผสม ซึ่งกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดย ‘B-INCOME’ คือ คำตอบในการหารายได้และเป็นทางเลือกเพื่อรับมือในภาวะดอกเบี้ยต่ำ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำต่อเนื่อง จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา เพิ่งมีมติเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% หรือจากเดิม 1.25% มาอยู่ที่ 1% ต่อปี นอกจากนี้ สถานการณ์แวดล้อมในการลงทุนก็มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ หากนักลงทุนท่านใดเคยลงทุนผ่านตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงไปอีก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ดังนั้น หากนักลงทุนมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น […]

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท/หน่วย รวม 1,600 ล้านบาท ในวันที่ 4 มี.ค. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท/หน่วย รวม 1,600 ล้านบาท ในวันที่ 4 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 20 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนด วันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ […]

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจองค์กร “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” โดยทีม ‘BF Knowledge Center’ มอบความรู้ด้านลงทุนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจองค์กร “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” โดยทีม ‘BF Knowledge Center’ มอบความรู้ด้านลงทุนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

กองทุนบัวหลวง เผยความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านวางแผนทางการเงิน เพื่อให้คนไทย “อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” เป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่อง โดยทีม ‘BF Knowledge Center’ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ทางการเงินให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไปและกลุ่มวัยเกษียณเพิ่มเติม ทั้งหัวเมืองหลักและหัวเมืองรองทั่วประเทศ โดยในปีนี้จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจสำคัญเป็นปีที่ 3 ในการขยายขอบเขตพื้นที่และใช้ช่องทางสื่อสารใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสานต่อพันธกิจขององค์กร “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจวางแผนทางการเงินและเข้าถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้มากขึ้น นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน BF Knowledge Center คลังสมองที่สำคัญของกองทุนบัวหลวง ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน เพื่อให้คนไทย “อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” ผ่านงานเสวนาและกิจกรรม Investment Workshop เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุน การออมและการลงทุนให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามพันธกิจขององค์กรที่ว่า […]

ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป

ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้ส่งสัญญาณคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในประเทศจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายนโยบายของรัฐ และการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางญี่ปุ่นเน้นย้ำว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ธนาคารกลางหลักแห่งอื่นของโลก กำลังทบทวนการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นจะรักษานโยบายที่ง่ายเป็นพิเศษเพื่อทำให้เงินเฟ้ออ่อนตัวลง และรับมือความไม่แน่นอนจากต่างประเทศ “ความเสี่ยงในต่างประเทศยังคงมีมาก ดังนั้นนโยบายการผ่อนคลายในปัจจุบันที่ใช้อยู่ ก็จะยังคงอยู่” เขา กล่าว ในการพิจารณานโยบายการเงินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ธนาคารกลางญี่ปุ่น คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นระยะ 2 วัน เอาไว้ที่ -0.1% และกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ประมาณ 0% เพื่อเป้าหมายรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2% ทั้งนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังทบทวนประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณ ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ เม.ย. 2020 เป็นต้นไป ว่าจะเติบโต 0.9% จากเดิมที่ 0.7% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากแพ็กเกจงบประมาณภาครัฐ ทั้งยังปรับเพิ่มประมาณการปี 2021ด้วย

ใครได้ ใครเสีย ในข้อตกลงการค้าจีนและสหรัฐฯ

ใครได้ ใครเสีย ในข้อตกลงการค้าจีนและสหรัฐฯ

สหรัฐฯ และจีนลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกที่ทำเนียบขาว ในวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไม่ได้เดินทางมาร่วมลงนามด้วยตัวเอง แต่ให้นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนจีนลงนามในข้อตกลงการค้าแทน ส่วนฝ่ายสหรัฐฯ ทรัมป์ เป็นผู้ลงนามเอง ภาพที่ปรากฎทำให้ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่า จีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อตกลงการค้าที่ตกลงกันแบบครึ่งๆ กลางๆ กับสหรัฐฯ ในขณะที่ทรัมป์ต้องการได้ข้อตกลงการค้านี้มากกว่าฝ่ายจีน เพื่อเอาไปโชว์ให้คนอเมริกันเห็นในฤดูหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า เขาสามารถบีบจีนให้บรรลุข้อตกลงการค้าได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ทรัมป์จึงยอมลดตัวเองลง เพื่อลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับตัวแทนฝ่ายจีน ที่มีตำแหน่งเพียงระดับรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น และเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับประธานาธิบดีสี ในข้อตกลงเฟสแรกนี้ จีนตกลงที่จะเพิ่มการซื้อสิ้นค้าและบริการจากสหรัฐฯ และจะเปิดกว้างตลาดการเงิน และตลาดรถยนต์ของจีน แต่ทุกประเทศจะได้ประโยชน์หมดจากนโยบายนี้ ทำให้จีนสามารถอ้างได้ว่า ไม่ได้เปิดตลาดตามแรงกดดันของสหรัฐฯ ส่วนสหรัฐฯ จะไม่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก แต่จะยังคงภาษีที่เรียกเก็บก่อนหน้านี้ส่วนมาก โดยเนื้อหาหลักแล้ว จีนให้คำมั่นว่าจะซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2017 ภายในระยะเวลา 2 […]

แบล็คร็อคปรับนโยบายการลงทุนเน้นความยั่งยืน หรือ ESG

แบล็คร็อคปรับนโยบายการลงทุนเน้นความยั่งยืน หรือ ESG

แบล็คร็อค บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนโยบายยกเครื่องยุทธศาสตร์การลงทุน ด้วยการหันมาเน้นการลงทุนในบริษัทหรือกิจการที่เน้นความยั่งยืน นายลาร์รี่ ฟิงค์ ซีอีโอของแบล็คร็อค ซึ่งมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เขียนจดหมายประจำปีถึงผู้บริหารของบริษัทว่า กำลังมีการเปลี่ยนในเชิงปัจจัยพื้นฐานทางด้านการเงิน โดยที่การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศกำลังจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดอนาคตระยะยาวของบริษัทต่างๆ เขาบอกว่า ยุทธศาสตร์การลงทุนที่เน้นความยั่งยืน มีเหตุมีผลไม่เพียงแค่ในแง่มุมทางสังคม แต่ครอบคลุมถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วย การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสร้างความเสี่ยงในระยะยาว และบริษัทต่างๆ ไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเสี่ยงนี้อีกต่อไป แบล็คร็อค มีแผนที่จะเปิดตัวกองทุน ทั้งประเภทแอคทีฟ และพาสซีฟ ที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจแบบยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ในทางปฏิบัติ แบล็คร็อคอาจจะมีปัญหาบ้างในการเน้นการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะว่าแบล็คร็อคมีกองทุนภายใต้การบริหารที่มีขนาดใหญ่มหึมา ทำให้มีข้อจำกัดในการเลือกการลงทุน นอกจากนี้แบล็คร็อคยังมีกองทุนพาสซีฟที่ลงทุนแบบเกาะดัชนีตลาดหุ้น S&P 500 ทำให้เป็นการยากที่จะขายหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจที่อาจจะไม่เน้นความยั่งยืน ครั้งนี้ ไม่ใช้เป็นครั้งแรกที่ นายฟิงค์ เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารบริษัทแบล็คร็อคให้คำนึงถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการลงทุนแบบยั่งยืน ในปี 2018 เขาบอกว่า บริษัทต้องเน้นเรื่องอื่นบ้างไม่ใช่มุ่งหาเงินอย่างเดียว และในปี 2019 เขาส่งสัญญานว่า บริษัทต่างๆ ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนด้านสังคม ในปีนี้ นายฟิงค์ ต้องการเน้นการลงทุนแบบยั่งยืนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการเตรียมการออกกองทุนใหม่ๆ […]