มาทำความรู้จัก Pictet Group กับ Sustainable Investing

มาทำความรู้จัก Pictet Group กับ Sustainable Investing

โดย…ทนง ขันทอง วันนี้เรามารู้ทำความรู้จักกับ Pictet Group กัน กับแนวนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน (Sustainable Investing) ที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มนี้ Pictet เป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 ปีของสวิตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา มีการทำธุรกิจหลักด้านไพรเวต แบงกิ้ง และการให้บริการทางการเงิน นับได้ว่า Pictet เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้บริการทั้งในเรื่องการบริหารความมั่งคั่ง การบริหารหลักทรัพย์ และการให้บริการด้านทรัพย์สินให้กับทั้งลูกค้าที่เป็นบุคคลซึ่งมีรายได้สูง และลูกค้าที่เป็นสถาบัน Pictet มีพนักงานทั้งสิ้น 4,600 คน รวมทั้งผู้จัดการด้านการลงทุนถึง 900 คน โดยมีสำนักงาน 28 แห่ง ในศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลก ไม่ว่าจะเป็นเจนีวา ลักเซมเบิร์ก แนสซอ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ในรายงานประจำปี 2019 Pictet Group มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 576,000 ล้านฟรังก์สวิส สำหรับ นโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน […]