BUALUANG FUND Virtual Investment Insight 2021 (ตอนที่ 4)

BUALUANG FUND Virtual Investment Insight 2021 (ตอนที่ 4)

สรุปความสัมภาษณ์ คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา CFA® ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ คุณสันติ ธนะนิรันดร์  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) ในตอนที่ 1-3 มีการกล่าวถึงการลงทุนหลังผ่านพ้นอุปสรรคที่น่าสนใจ โดยวิเคราะห์มุมมองการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับความยั่งยืน หุ้นเทคโนโลยี หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นจีนกันมาแล้ว ในตอนนี้ เราจะมากล่าวถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทย รวมถึงมีคำแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนมาฝากด้วย คำถาม – มุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทย คุณพีรพงศ์ – โควิดที่เกิดขึ้นทำให้ภาคท่องเที่ยวบอบช้ำมากที่สุด ปรับลดลงมา ซึ่งภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คิดเป็น 20% ของจีดีพี ขณะที่นักลงทุนกำลังคาดหวังกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่า ปีนี้จะเติบโตได้ 2.5-4% ขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนทั่วถึงว่า เร็วแค่ไหน รวมถึงการเปิดประเทศ โดยนักลงทุนกำลังคาดหวังไปถึงมูลค่าหุ้นในปี 2022 แล้ว ถ้ามอง P/E 20 เท่าในปีนี้ ก็ถือว่า ไม่ถูก แต่ถ้ามองไปถึงปี 2022 ก็ถือว่า ไม่แพง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Highlight สภาพคล่องทั่วโลกอยู่ในระดับสูง และธนาคารกลางหลายประเทศ มีท่าทีพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีกับการลงทุน ตั้งแต่ต้นปี หุ้นกลุ่มคุณค่า (Value) ให้ผลตอบแทนที่ดีกับพอร์ต ในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มมีแรงขาย เป็นโอกาสในการลงทุน ผู้จัดการกองทุน มีมุมมองเชิงบวกต่อการเปิดประเทศ และการที่เศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะปกติ โดยมองว่า Fed จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ ภาพรวมตลาด ตลาดเปิดต้นปี 2021 ด้วยความข่าวดีด้านวัคซีน ความชัดเจนด้านการเมืองของสหรัฐฯ และการผ่อนคลายเรื่องสงครามการค้า นักลงทุนส่วนใหญ่มีมุมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้น จนกระทั่งปลายเดือน ม.ค. มีประเด็นการขายชอร์ตหุ้นบางตัวในสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเกรงว่าจะกระทบกับภาพรวมการลงทุนทั้งหมด ประกอบกับเริ่มมีความกังวลว่า Fed อาจจะลดขนาดงบดุลเร็วกว่ากำหนด หากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดโควิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐในช่วง ก.พ. ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานลง อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องทั่วโลกอยู่ในระดับสูงและธนาคารกลางหลายประเทศ มีท่าทีพร้อมจะอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีกับการลงทุน กระแสเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และกลุ่ม Emerging Market ขณะที่ออกจากยุโรป โดยเข้าหุ้นคุณค่า (Value) มากกว่าหุ้นเติบโต (Growth) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Highlight หุ้นโลกยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 3 กองทุนหลักยังคง Underweight หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินและหุ้นในกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่อไปเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลง และพยายามเฟ้นหาหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้ม 1) ครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 2) ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 3) ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาครัฐ การท่องเที่ยว และการบริโภคของชาวจีน หุ้นจีนยังคงเป็นองค์ประกอบที่กองทุนหลักให้ความสำคัญโดยเฉพาะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด A-Shares แต่ไม่ได้ลงทุนหุ้นจีนเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นการกระจายตัวลงทุนเพื่อให้ได้โมเดลด้านการทำธุรกิจในจีนที่หลากหลายไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเพียงอย่างเดียว กองทุนหลักขายทำกำไรหุ้นอย่างมีวินัยและเฉียบคม ที่ผ่านมาได้ขายหุ้นของที่บริษัทที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และซื้อหุ้นของบริษัทที่ตลาดให้ค่าหรือประเมินค่าต่ำเกินไปในแง่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของกิจการ ส่งผลให้อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) อยู่ที่ระดับ 115% ณ สิ้นเดือนต.ค. 2020 อยากเน้นให้กับท่านผู้ถือหน่วยว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากพอร์ตของกองทุนหลัก มาจากมุมมองต่อหุ้นรายตัวที่ผู้จัดการกองทุนหลักได้ทำการวิเคราะห์หุ้นของบริษัทที่นักลงทุนมองข้ามหรือให้ค่ากับผลตอบแทนเทียบเงินลงทุนของบริษัทนั้นต่ำเกินไป การปรับเพิ่ม/หรือลดน้ำหนักการลงทุนรายประเทศหรือรายกลุ่มอุตสาหกรรมจากปัจจัยมหภาค Top-Down ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการกองทุนใช้ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2020 สัดส่วนรายอุตสาหกรรมที่มีการ Overweight มากที่สุดคือเฮลธ์แคร์ 19.0% (vs index 12.6%) รองลงมาคือเทคโนโลยี 25.8% (vs index […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

จากสภาวการณ์การลงทุุนที่ผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุน BMAPS มีความระมัดระวังในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนตราสารทุน ปัจจุบัน (2 พ.ย. 2563) กองทุนยังมีสภาพคล่องพอสมควร เพื่อลงทุนเพิ่มในกรณีที่ตลาดปรับตัวลดลง โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ฺB-CHINE-EQ : เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดอย่างแข็งแกร่ง ทั้งภาคการผลิตและการบริการ ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มเติบโตดีในระยะยาว B-ASIA : การส่งออกฟื้นตัว การบริโภคมีแนวโน้มเติบโตดี และ ตลาดหุ้นมี Valuation น่าสนใจ อย่างไรก็ตามต้องติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ฺB-GLOBAL : ลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงในหลาย Sector ทั่วโลก เพราะในช่วงหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจจะมี Sector Rotation จากกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วไปยังกลุ่มอื่นๆ

เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนมุมไหนของโลกดีนะ

เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนมุมไหนของโลกดีนะ

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ช่วงเวลาแบบนี้ จะลงทุนอะไรดี จะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยแค่สลึงเดียว จะลงทุนพันธบัตรก็ต้องถือนาน 5 ปี 10 ปี ถ้าฉุกเฉินจะใช้เงินก็กลัวจะขายไม่ได้ จะหันมาลงทุนหุ้น เจอกระดานแดงก็น่าตกใจ แบบนี้จะเอาเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรง ไปลงทุนในอะไรดีล่ะ ? ถ้าการลงทุนในประเทศมีข้อจำกัด ทำไมเราไม่ลองออกเดินทางไปประเทศต่างๆ กันบ้าง แม้ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเดินทางของเราต้องสะดุด แต่การลงทุนไม่เป็นแบบนั้น เราสามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง หรือจะเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้ ถ้าเลือกความสะดวก ลงทุนได้ง่าย เงินลงทุนไม่ต้องมากนัก การเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศก็เป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะในช่วงแบบนี้ การเลือกลงทุนในกองทุนที่สามารถกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลก เพื่อค้นหาสินทรัพย์การลงทุนที่มีโอกาสเติบโต ยังสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน REITs […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Highlight กองทุนหลักมองว่าไม่มีเหตุอันควรที่นักลงทุนจะปรับพอร์ตไปมาโดยคาดการณ์ถึงผลลัพธ์หลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดของแต่ละบริษัทซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน โดยกองทุนหลักคัดเลือกหุ้นรายตัวทั่วโลกที่ตลาดให้ค่ากับผลตอบแทนเทียบเงินลงทุนที่ต่ำเกินไป กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักพอร์ตโฟลิโอกับหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ เทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก New normal หลังการระบาดของ COVID-19 และลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มอสังหาฯลง มองว่ามีบริษัทจีนที่น่าสนใจจำนวนมากที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาวโดยเฉพาะในตลาด A-Shares

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

ภาพรวมปัจจัยอันส่งผลต่อหุ้นโลกในมุมมองของกองทุนหลัก ไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง การระบาดของโคโรนาไวรัสไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลกทำให้ตลาดเงินและเศรษฐกิจหยุดชะงัก บดบังรัสมีข่าวดีจากการเจรจาทางการค้าเฟสหนึ่งระหว่างสหรัฐฯและจีน ดัชนีความกลัวเมื่อวัดจาก Volatility Index สูงขึ้น สภาพคล่องขาดหาย ทำให้เศรษฐกิจโลกหันหน้าเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะเป็นการชะลอตัวลงครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะผลจากการระบาดจะส่งผลในวงกว้าง รุนแรงและจะอยู่กับเราไปอีกนาน รัฐบาลในหลากหลายประเทศได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อจำกัดผลกระทบต่อภาคการเงินลดการร่วงลงทางเศรษฐกิจและรองรับรายได้ที่ลดลงในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ สหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ คลอดงบประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติครั้งนี้ ประเทศทางฝั่งยุโรปมีการผ่อนคลายกฎระเบียบการสร้างหนี้สาธารณะของรัฐบาลเพื่อเพิ่มความยึดหยุ่นในการจัดการวิกฤต ทางฝั่งธนาคารกลางหลายแห่งมีการออกมาตรการที่เข้มข้นในการซื้อคืนสินทรัพย์ประเภทพันธบัตรจำนวนมหาศาลและปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร่งด่วน ด้านราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2002 เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อลดการปริมาณผลิต ส่วนสหราชอาณาจักรซึ่งตามข้อตกลงจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 ม.ค. ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนอันมีสาเหตุจากการระบาดของโรคไวรัส ผลการบริหารกองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund ในไตรมาสแรก (ม.ค.- มี.ค.) กองทุนหลักสร้างผลตอบแทน -19.5% เทียบกับดัชนี MSCI AC World Net -21.4% ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยราคาปรับลดลงทุกกลุ่ม กลุ่มพลังงานและกลุ่มสถาบันการเงินเป็นกลุ่มที่ราคาปรับลดลงมากที่สุด […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นโลก ผลตอบแทนของกองทุนหลัก และมุมมองต่อหุ้นรายตัวที่กองทุนหลักถือครอง  ผลตอบแทนในไตรมาส 4Q2019 กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนได้ 8.7% เทียบกับดัชนี MSCI AC World ที่ 9.0% (ขณะที่ผลตอบแทนรายปี (CY2019) กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนได้ 26.0% ใกล้เคียงกับดัชนีที่ 26.6%) หากมองผลตอบแทนรายภูมิภาคของดัชนี เช่น จีน ตลาดเกิดใหม่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ปุ่น ผลตอบแทนที่โดดเด่นของตลาดหุ้นจีนมาจากช่วงโค้งสุดท้ายของปีเหตุจากความคืบหน้าด้านการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ กราฟ: แสดงผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคต่างๆเฉพาะในไตรมาส 4Q2019 (สีน้ำเงินเข้ม) เทียบกับผลตอบแทนดัชนีทั้งปี 2019 (สีฟ้าอ่อน) และหากจำแนกผลตอบแทนของดัชนี MSCI แยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม จะเห็นว่า หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนรายปีสูงสุดถึง 48% ขณะที่กลุ่มซึ่งมีรายได้ผันเป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น วัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงิน ราคาหุ้นมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาสสี่ กราฟ 2: แสดงผลตอบแทนของดัชนี MSCI จำแนกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

สรุปผลการดำเนินงานและมุมมองด้านการปรับพอร์ตของกองทุนหลัก Wellington Global Opportunities Equity fund สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก หุ้นโลก เมื่อวัดจากดัชนี MSCI AC World Net สร้างผลตอบแทนช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2019 ทรงตัว 0% พิจารณาจากทั้งหมด 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของดัชนีชี้วัด (สาธารณูปโภค สินค้าบริโภคจำเป็น อสังหาริมทรัพย์ ไอที บริการด้านการสื่อสาร สินค้าบริโภคฟุ่มเฟือย อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน เฮลธ์แคร์ วัสดุก่อสร้าง พลังงาน) พบว่า มี 6 กลุ่มอุตสาหกรรมให้ผลตอบตอบแทนเป็นลบ (เช่น พลังงาน วัสดุก่อสร้าง) ส่วนอีก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือให้ผลตอบแทนเป็นบวก (เช่น สาธารณูปโภค สินค้าบริโภคจำเป็น) ขณะที่ กองทุนหลักสร้างผลตอบแทน -2.5% ช่วงเดือน ก.ค. – […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงิน กองทุนหลักมองว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในไตรมาสถัดไป คาดว่าทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะไม่ขยับขึ้น ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจได้เห็นธนาคารยุโรปหันกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดจะไม่เหมือนกับการชะลอตัวรอบที่เคยผ่านๆ มา กล่าวคือ นโยบายการเงินผ่อนคลายเข้ามาช่วยบรรเทาความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง แต่ไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัยลบดังกล่าวออกไป เนื่องจากยังมีสองประเด็นที่ตลาดไม่มั่นใจ คือ 1. ปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์เริ่มเข้าสู่ขีดจำกัด และ 2. ผลในทางลบต่อธุรกิจในกลุ่มธนาคารหลังใช้มาตรการดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ทั้งนี้ ตลาดมีความคาดหวังต่อตัวธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เป็นอย่างมากว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 25 bps. ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งแตกต่างจากที่เฟดได้เคยประมาณการไว้ มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น สหรัฐฯ จะยังคงมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุด แม้อัตราการเติบโตเผชิญกับผลกระทบจากมาตรการภาษีสินค้าขาเข้า และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเริ่มชะลอตัว เนื่องจากความไม่แน่นอนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ของทางการ การบริโภคในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีเป็นตัวช่วยปกป้องสหรัฐฯ หากเกิดปัญหาที่รุนแรงจากส่วนอื่น นอกจากนี้ คาดว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยเพื่อประคองเศรษฐกิจให้ไปได้ต่อ ยุโรป อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวลงต่อเนื่อง อาทิ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ Markit Manufacturing […]