เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนมุมไหนของโลกดีนะ

เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนมุมไหนของโลกดีนะ

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ช่วงเวลาแบบนี้ จะลงทุนอะไรดี จะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยแค่สลึงเดียว จะลงทุนพันธบัตรก็ต้องถือนาน 5 ปี 10 ปี ถ้าฉุกเฉินจะใช้เงินก็กลัวจะขายไม่ได้ จะหันมาลงทุนหุ้น เจอกระดานแดงก็น่าตกใจ แบบนี้จะเอาเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรง ไปลงทุนในอะไรดีล่ะ ? ถ้าการลงทุนในประเทศมีข้อจำกัด ทำไมเราไม่ลองออกเดินทางไปประเทศต่างๆ กันบ้าง แม้ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเดินทางของเราต้องสะดุด แต่การลงทุนไม่เป็นแบบนั้น เราสามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง หรือจะเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้ ถ้าเลือกความสะดวก ลงทุนได้ง่าย เงินลงทุนไม่ต้องมากนัก การเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศก็เป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะในช่วงแบบนี้ การเลือกลงทุนในกองทุนที่สามารถกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลก เพื่อค้นหาสินทรัพย์การลงทุนที่มีโอกาสเติบโต ยังสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน REITs […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Highlight กองทุนหลักมองว่าไม่มีเหตุอันควรที่นักลงทุนจะปรับพอร์ตไปมาโดยคาดการณ์ถึงผลลัพธ์หลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดของแต่ละบริษัทซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน โดยกองทุนหลักคัดเลือกหุ้นรายตัวทั่วโลกที่ตลาดให้ค่ากับผลตอบแทนเทียบเงินลงทุนที่ต่ำเกินไป กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักพอร์ตโฟลิโอกับหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ เทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก New normal หลังการระบาดของ COVID-19 และลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มอสังหาฯลง มองว่ามีบริษัทจีนที่น่าสนใจจำนวนมากที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาวโดยเฉพาะในตลาด A-Shares

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

ภาพรวมปัจจัยอันส่งผลต่อหุ้นโลกในมุมมองของกองทุนหลัก ไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง การระบาดของโคโรนาไวรัสไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลกทำให้ตลาดเงินและเศรษฐกิจหยุดชะงัก บดบังรัสมีข่าวดีจากการเจรจาทางการค้าเฟสหนึ่งระหว่างสหรัฐฯและจีน ดัชนีความกลัวเมื่อวัดจาก Volatility Index สูงขึ้น สภาพคล่องขาดหาย ทำให้เศรษฐกิจโลกหันหน้าเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะเป็นการชะลอตัวลงครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะผลจากการระบาดจะส่งผลในวงกว้าง รุนแรงและจะอยู่กับเราไปอีกนาน รัฐบาลในหลากหลายประเทศได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อจำกัดผลกระทบต่อภาคการเงินลดการร่วงลงทางเศรษฐกิจและรองรับรายได้ที่ลดลงในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ สหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ คลอดงบประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติครั้งนี้ ประเทศทางฝั่งยุโรปมีการผ่อนคลายกฎระเบียบการสร้างหนี้สาธารณะของรัฐบาลเพื่อเพิ่มความยึดหยุ่นในการจัดการวิกฤต ทางฝั่งธนาคารกลางหลายแห่งมีการออกมาตรการที่เข้มข้นในการซื้อคืนสินทรัพย์ประเภทพันธบัตรจำนวนมหาศาลและปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร่งด่วน ด้านราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2002 เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อลดการปริมาณผลิต ส่วนสหราชอาณาจักรซึ่งตามข้อตกลงจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 ม.ค. ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนอันมีสาเหตุจากการระบาดของโรคไวรัส ผลการบริหารกองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund ในไตรมาสแรก (ม.ค.- มี.ค.) กองทุนหลักสร้างผลตอบแทน -19.5% เทียบกับดัชนี MSCI AC World Net -21.4% ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยราคาปรับลดลงทุกกลุ่ม กลุ่มพลังงานและกลุ่มสถาบันการเงินเป็นกลุ่มที่ราคาปรับลดลงมากที่สุด […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นโลก ผลตอบแทนของกองทุนหลัก และมุมมองต่อหุ้นรายตัวที่กองทุนหลักถือครอง  ผลตอบแทนในไตรมาส 4Q2019 กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนได้ 8.7% เทียบกับดัชนี MSCI AC World ที่ 9.0% (ขณะที่ผลตอบแทนรายปี (CY2019) กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนได้ 26.0% ใกล้เคียงกับดัชนีที่ 26.6%) หากมองผลตอบแทนรายภูมิภาคของดัชนี เช่น จีน ตลาดเกิดใหม่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ปุ่น ผลตอบแทนที่โดดเด่นของตลาดหุ้นจีนมาจากช่วงโค้งสุดท้ายของปีเหตุจากความคืบหน้าด้านการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ กราฟ: แสดงผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคต่างๆเฉพาะในไตรมาส 4Q2019 (สีน้ำเงินเข้ม) เทียบกับผลตอบแทนดัชนีทั้งปี 2019 (สีฟ้าอ่อน) และหากจำแนกผลตอบแทนของดัชนี MSCI แยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม จะเห็นว่า หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนรายปีสูงสุดถึง 48% ขณะที่กลุ่มซึ่งมีรายได้ผันเป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น วัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงิน ราคาหุ้นมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาสสี่ กราฟ 2: แสดงผลตอบแทนของดัชนี MSCI จำแนกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

สรุปผลการดำเนินงานและมุมมองด้านการปรับพอร์ตของกองทุนหลัก Wellington Global Opportunities Equity fund สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก หุ้นโลก เมื่อวัดจากดัชนี MSCI AC World Net สร้างผลตอบแทนช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2019 ทรงตัว 0% พิจารณาจากทั้งหมด 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของดัชนีชี้วัด (สาธารณูปโภค สินค้าบริโภคจำเป็น อสังหาริมทรัพย์ ไอที บริการด้านการสื่อสาร สินค้าบริโภคฟุ่มเฟือย อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน เฮลธ์แคร์ วัสดุก่อสร้าง พลังงาน) พบว่า มี 6 กลุ่มอุตสาหกรรมให้ผลตอบตอบแทนเป็นลบ (เช่น พลังงาน วัสดุก่อสร้าง) ส่วนอีก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือให้ผลตอบแทนเป็นบวก (เช่น สาธารณูปโภค สินค้าบริโภคจำเป็น) ขณะที่ กองทุนหลักสร้างผลตอบแทน -2.5% ช่วงเดือน ก.ค. – […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงิน กองทุนหลักมองว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในไตรมาสถัดไป คาดว่าทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะไม่ขยับขึ้น ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจได้เห็นธนาคารยุโรปหันกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดจะไม่เหมือนกับการชะลอตัวรอบที่เคยผ่านๆ มา กล่าวคือ นโยบายการเงินผ่อนคลายเข้ามาช่วยบรรเทาความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง แต่ไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัยลบดังกล่าวออกไป เนื่องจากยังมีสองประเด็นที่ตลาดไม่มั่นใจ คือ 1. ปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์เริ่มเข้าสู่ขีดจำกัด และ 2. ผลในทางลบต่อธุรกิจในกลุ่มธนาคารหลังใช้มาตรการดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ทั้งนี้ ตลาดมีความคาดหวังต่อตัวธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เป็นอย่างมากว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 25 bps. ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งแตกต่างจากที่เฟดได้เคยประมาณการไว้ มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น สหรัฐฯ จะยังคงมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุด แม้อัตราการเติบโตเผชิญกับผลกระทบจากมาตรการภาษีสินค้าขาเข้า และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเริ่มชะลอตัว เนื่องจากความไม่แน่นอนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ของทางการ การบริโภคในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีเป็นตัวช่วยปกป้องสหรัฐฯ หากเกิดปัญหาที่รุนแรงจากส่วนอื่น นอกจากนี้ คาดว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยเพื่อประคองเศรษฐกิจให้ไปได้ต่อ ยุโรป อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวลงต่อเนื่อง อาทิ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ Markit Manufacturing […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ (Global equity view by Nanette Abuhoff Jacobson, Global Investment strategist, Wellington Management) “กองทุนหลักยังคงมุมมองต่อตราสารทุนไตรมาสสองเช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า เชื่อว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯแม้ระดับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลง นโยบายการเงินสหรัฐฯที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และนโยบายการคลังที่ตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นแต่ยังไม่สุดโต่ง จึงเห็นว่าควรปรับลด/แต่ไม่หนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยง โดยเน้นหุ้น (Defensive US Equity) มากกว่าตราสารหนี้” สหรัฐฯ ในปี 2018 บริษัทสหรัฐฯ ได้ใช้เงินไปกว่า 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการซื้อหุ้นคืน 797.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 456.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดสะสมของตัวเลขข้างต้นนับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินปี 2008 พุ่งเฉียด 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อหุ้นคืนในปริมาณที่มากเช่นนี้เคยได้รับการท้วงติงจากวุฒิสภา สังกัดพรรคเดโมแครท นายซัค ชูเมอร์ และนายเบอร์นี่ แซนเดอร์ ทั้งสองได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อกีดกันการซื้อหุ้นคืนของบริษัท หากบริษัทยังไม่สามารถจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับพนักงานได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 15 […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Down but not out. มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ (GLOBAL EQUITY VIEW BY NANETTE ABUHOFF JACOBSON, GLOBAL INVESTMENT STRATEGIST, WELLINGTON MANAGEMENT) “กองทุนหลักเชื่อว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแม้ระดับของอัตราการเติบโตจะลดลง นโยบายการเงินและการคลังตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นแต่ยังไม่สุดโต่ง จึงเห็นว่าควรปรับลด/แต่ไม่หนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยง โดยเน้นหุ้น (DEFENSIVE US EQUITY) มากกว่าตราสารหนี้” สหรัฐฯ กองทุนหลัก คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีระดับของอัตราการเติบโตแซงหน้าประเทศอื่นในกลุ่มพัฒนาแล้ว แม้ว่าอัตราดังกล่าวจะชะลอตัวลงจากผลของแรงส่งด้านปัจจัยการคลังที่จะค่อยๆ จางหายไป อย่างไรก็ตาม ภาคการบริโภคในประเทศยังเป็นตัวชูโรงให้เศรษฐกิจ โดยอาศัยตลาดแรงงานอันแข็งแกร่งและค่าจ้างที่สูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังทรงตัวได้ดีแม้ตลาดหุ้นจะเผชิญแรงขายอย่างหนักในไตรมาสล่าสุดก็ตาม กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักหุ้นสหรัฐฯ มากกว่าตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ แม้ว่าระดับมูลค่า VALUATION ตลาดจะซื้อขายในระดับที่สูงก็ตามแต่ยังไม่ต้องรีบกังวลสำหรับกรอบระยะเวลาลงทุนในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า ยุโรป อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรปสร้างความผิดหวัง ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจมีทิศทางลดลงในไตรมาสถัดไป ดัชนีชี้นำด้านวัฏจักรธุรกิจก็มีทิศทางชะลอลง การเมือง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

“How late in the cycle we are?” มุมมองของกองทุนหลัก Wellington Global Opportunities Equity Fund ต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า (Global equity view by Nanette Abuhoff Jacobson, Global Investment strategist, Wellington Management) กองทุนหลักเชื่อว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแข็งแกร่งมากพอที่จะสนับสนุนระดับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป สหรัฐฯ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (จีดีพี) คาดว่าจะมีระดับอัตราการเติบโตที่ลดลงจากเดิมเล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่มพัฒนาแล้ว แรงส่งของนโยบายทางด้านการปฏิรูปภาษีที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ เริ่มส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจน้อยลง เงินลงทุนในสินค้าทุนยังคงเติบโตต่อไปได้ เชื่อว่าเงินทุนส่วนนี้จะส่งผลบวกต่อจีดีพีสหรัฐฯ ในไตรมาสถัดไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังเป็นตัวเลขที่กองทุนหลักเฝ้าติดตามเพื่อดูผลลัพธ์ภายหลังจากที่ได้ใช้มาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อว่าสหรัฐฯ จะยังดำเนินนโยบายกดดันการค้ากับประเทศคู่ค้าต่อไป และคาดว่าเศรษฐกิจโลกสามารถรับมือกับประเด็นดังกล่าวได้ หากการค้าโลกชะลอตัวลงคาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจกับสินทรัพย์ในสหรัฐฯ มากกว่าแห่งอื่น เพราะเศรษฐกิจและตลาดทุนของสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว มีลักษณะที่เป็น ‘ฉนวน’ […]

โอกาสลงทุนในหุ้นดีๆ ทั่วโลกกับ B-GLOBAL

โอกาสลงทุนในหุ้นดีๆ ทั่วโลกกับ B-GLOBAL

โอกาสลงทุนในหุ้นดีๆ ทั่วโลกกับ B-GLOBAL โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักชื่อ  Wellington  Management Portfolio – Global Opportunities Equity Portfolio โดยมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และ ประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ โดยต้องการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากกระจุกตัวของเงินลงทุนในตลาดหุ้นไทย และแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ถ้ามองไปในตลาดหุ้นต่างประเทศจะพบบริษัทดีๆ มากมายให้เลือกลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง มีสินค้า/บริการเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันทั่วโลก เช่น Nike แบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาที่ผู้คนใช้กันทุกประเทศ บริษัทค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ ระดับยักษ์ Amazon และ Alibaba ซึ่งมียอดขายและกำไรมากกว่าบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในไทยเป็นสิบเท่า นอกจากนี้ยังมี บริษัทสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับคนยุคนี้ […]