กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงิน กองทุนหลักมองว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในไตรมาสถัดไป คาดว่าทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะไม่ขยับขึ้น ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจได้เห็นธนาคารยุโรปหันกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดจะไม่เหมือนกับการชะลอตัวรอบที่เคยผ่านๆ มา กล่าวคือ นโยบายการเงินผ่อนคลายเข้ามาช่วยบรรเทาความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง แต่ไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัยลบดังกล่าวออกไป เนื่องจากยังมีสองประเด็นที่ตลาดไม่มั่นใจ คือ 1. ปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์เริ่มเข้าสู่ขีดจำกัด และ 2. ผลในทางลบต่อธุรกิจในกลุ่มธนาคารหลังใช้มาตรการดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ทั้งนี้ ตลาดมีความคาดหวังต่อตัวธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เป็นอย่างมากว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 25 bps. ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งแตกต่างจากที่เฟดได้เคยประมาณการไว้ มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น สหรัฐฯ จะยังคงมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุด แม้อัตราการเติบโตเผชิญกับผลกระทบจากมาตรการภาษีสินค้าขาเข้า และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเริ่มชะลอตัว เนื่องจากความไม่แน่นอนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ของทางการ การบริโภคในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีเป็นตัวช่วยปกป้องสหรัฐฯ หากเกิดปัญหาที่รุนแรงจากส่วนอื่น นอกจากนี้ คาดว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยเพื่อประคองเศรษฐกิจให้ไปได้ต่อ ยุโรป อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวลงต่อเนื่อง อาทิ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ Markit Manufacturing […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ (Global equity view by Nanette Abuhoff Jacobson, Global Investment strategist, Wellington Management) “กองทุนหลักยังคงมุมมองต่อตราสารทุนไตรมาสสองเช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า เชื่อว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯแม้ระดับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลง นโยบายการเงินสหรัฐฯที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และนโยบายการคลังที่ตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นแต่ยังไม่สุดโต่ง จึงเห็นว่าควรปรับลด/แต่ไม่หนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยง โดยเน้นหุ้น (Defensive US Equity) มากกว่าตราสารหนี้” สหรัฐฯ ในปี 2018 บริษัทสหรัฐฯ ได้ใช้เงินไปกว่า 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการซื้อหุ้นคืน 797.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 456.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดสะสมของตัวเลขข้างต้นนับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินปี 2008 พุ่งเฉียด 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อหุ้นคืนในปริมาณที่มากเช่นนี้เคยได้รับการท้วงติงจากวุฒิสภา สังกัดพรรคเดโมแครท นายซัค ชูเมอร์ และนายเบอร์นี่ แซนเดอร์ ทั้งสองได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อกีดกันการซื้อหุ้นคืนของบริษัท หากบริษัทยังไม่สามารถจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับพนักงานได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 15 […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Down but not out. มุมมองต่อตราสารทุนจำแนกรายประเทศ (GLOBAL EQUITY VIEW BY NANETTE ABUHOFF JACOBSON, GLOBAL INVESTMENT STRATEGIST, WELLINGTON MANAGEMENT) “กองทุนหลักเชื่อว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแม้ระดับของอัตราการเติบโตจะลดลง นโยบายการเงินและการคลังตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นแต่ยังไม่สุดโต่ง จึงเห็นว่าควรปรับลด/แต่ไม่หนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยง โดยเน้นหุ้น (DEFENSIVE US EQUITY) มากกว่าตราสารหนี้” สหรัฐฯ กองทุนหลัก คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีระดับของอัตราการเติบโตแซงหน้าประเทศอื่นในกลุ่มพัฒนาแล้ว แม้ว่าอัตราดังกล่าวจะชะลอตัวลงจากผลของแรงส่งด้านปัจจัยการคลังที่จะค่อยๆ จางหายไป อย่างไรก็ตาม ภาคการบริโภคในประเทศยังเป็นตัวชูโรงให้เศรษฐกิจ โดยอาศัยตลาดแรงงานอันแข็งแกร่งและค่าจ้างที่สูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังทรงตัวได้ดีแม้ตลาดหุ้นจะเผชิญแรงขายอย่างหนักในไตรมาสล่าสุดก็ตาม กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักหุ้นสหรัฐฯ มากกว่าตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ แม้ว่าระดับมูลค่า VALUATION ตลาดจะซื้อขายในระดับที่สูงก็ตามแต่ยังไม่ต้องรีบกังวลสำหรับกรอบระยะเวลาลงทุนในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า ยุโรป อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรปสร้างความผิดหวัง ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจมีทิศทางลดลงในไตรมาสถัดไป ดัชนีชี้นำด้านวัฏจักรธุรกิจก็มีทิศทางชะลอลง การเมือง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

“How late in the cycle we are?” มุมมองของกองทุนหลัก Wellington Global Opportunities Equity Fund ต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า (Global equity view by Nanette Abuhoff Jacobson, Global Investment strategist, Wellington Management) กองทุนหลักเชื่อว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแข็งแกร่งมากพอที่จะสนับสนุนระดับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป สหรัฐฯ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (จีดีพี) คาดว่าจะมีระดับอัตราการเติบโตที่ลดลงจากเดิมเล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่มพัฒนาแล้ว แรงส่งของนโยบายทางด้านการปฏิรูปภาษีที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ เริ่มส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจน้อยลง เงินลงทุนในสินค้าทุนยังคงเติบโตต่อไปได้ เชื่อว่าเงินทุนส่วนนี้จะส่งผลบวกต่อจีดีพีสหรัฐฯ ในไตรมาสถัดไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังเป็นตัวเลขที่กองทุนหลักเฝ้าติดตามเพื่อดูผลลัพธ์ภายหลังจากที่ได้ใช้มาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อว่าสหรัฐฯ จะยังดำเนินนโยบายกดดันการค้ากับประเทศคู่ค้าต่อไป และคาดว่าเศรษฐกิจโลกสามารถรับมือกับประเด็นดังกล่าวได้ หากการค้าโลกชะลอตัวลงคาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจกับสินทรัพย์ในสหรัฐฯ มากกว่าแห่งอื่น เพราะเศรษฐกิจและตลาดทุนของสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว มีลักษณะที่เป็น ‘ฉนวน’ […]

โอกาสลงทุนในหุ้นดีๆ ทั่วโลกกับ B-GLOBAL

โอกาสลงทุนในหุ้นดีๆ ทั่วโลกกับ B-GLOBAL

โอกาสลงทุนในหุ้นดีๆ ทั่วโลกกับ B-GLOBAL โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักชื่อ  Wellington  Management Portfolio – Global Opportunities Equity Portfolio โดยมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และ ประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ โดยต้องการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากกระจุกตัวของเงินลงทุนในตลาดหุ้นไทย และแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ถ้ามองไปในตลาดหุ้นต่างประเทศจะพบบริษัทดีๆ มากมายให้เลือกลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง มีสินค้า/บริการเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันทั่วโลก เช่น Nike แบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาที่ผู้คนใช้กันทุกประเทศ บริษัทค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ ระดับยักษ์ Amazon และ Alibaba ซึ่งมียอดขายและกำไรมากกว่าบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในไทยเป็นสิบเท่า นอกจากนี้ยังมี บริษัทสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับคนยุคนี้ […]