กองทุนบัวหลวงเผยมุมมองการลงทุนหุ้นไทยเดือนมิถุนายน 2563 เน้นเลือกหุ้นที่ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีความสามารถแข่งขัน ปรับตัวได้ดี

กองทุนบัวหลวงเผยมุมมองการลงทุนหุ้นไทยเดือนมิถุนายน 2563 เน้นเลือกหุ้นที่ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีความสามารถแข่งขัน ปรับตัวได้ดี

กองทุนบัวหลวงจัดทำ Fund Comment  เป็นประจำทุกเดือน โดยล่าสุดเผยมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายนว่า ควรลงทุนโดยคัดสรรหุ้นที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวได้ดี การดำเนินงานสามารถกลับมาจนเกือบอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ภาพรวมเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้น 3.2% สอดคล้องกับตลาดหุ้นโลกที่กลับมามีทิศทางเชิงบวก รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง เผยแพร่มุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายนนี้ว่า การลงทุนในตลาดหุ้นจะต้องให้ความสำคัญเรื่องการคัดสรรหุ้นมากขึ้น เนื่องจากตลาดปรับขึ้นมารับแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจไปบ้างแล้ว ทำให้ระดับมูลค่าหุ้นโดยรวมค่อนข้างตึงตัวในบางกลุ่มธุรกิจ โดยกลยุทธ์การลงทุน จะต้องเน้นเลือกลงทุนหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีความสามารถในการแข่งขัน มีกลยุทธ์การปรับตัวที่ดี รวมทั้งให้น้ำหนักมากขึ้นกับกลุ่มธุรกิจที่สามารถกลับมาดำเนินการได้ใกล้เคียงภาวะปกติในเวลาไม่นาน สำหรับตลาดหุ้นไทย โดยรวมเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้ ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ติดลบลดลงเหลือ -15% โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิที่ 3.16 หมื่นล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ ผลประกอบการไตรมาสแรก ที่ประกาศออกมา พบว่า กำไรของตลาดโดยรวมลดลงประมาณ 60% […]

Fund Comment พฤษภาคม 2563 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

Fund Comment พฤษภาคม 2563 : มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือน พ.ค. ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ตามทิศทางของ กนง. ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 20 พ.ค. มาอยู่ที่ระดับ 0.50% จากความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีโอกาสหดตัวมากกว่าที่คาด อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบมากกว่าที่คาดจากปัจจัยของราคาพลังงานที่ลดลงเป็นหลัก อีกทั้งความกังวลด้านเสถียรภาพของระบบการเงินที่เปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นอายุคงเหลือไม่เกิน 5 ปี ปรับลดลงในช่วงระหว่าง -4 ถึง -11 bps MTD ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นอายุคงเหลือ 5 ปี ณ สิ้นเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 0.82% (-9 bps MTD) อย่างไรก็ตาม พันธบัตรระยะยาวรุ่น 10-20ปี ปรับเพิ่มขึ้น 3 ถึง 13 bps MTD จากแรงขายของนักลงทุน เนื่องด้วยตลาดได้คาดการณ์ถึงปริมาณพันธบัตรที่จะเพิ่มขึ้นจากนโยบายการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งมีจำนวนสูงกว่า 6 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นอายุคงเหลือ […]