กองทุน SUPEREIF เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งที่ 8 ในอัตรา 0.16839 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

กองทุน SUPEREIF เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งที่ 8 ในอัตรา 0.16839 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 หรือระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.16839 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน […]

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 7 ในอัตรา 0.25204 บาทต่อหน่วย วันที่ 7 ก.ย. นี้

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 7 ในอัตรา 0.25204 บาทต่อหน่วย วันที่ 7 ก.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25204 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 7 กันยายน 2564 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUPEREIF จ่ายเงินปันผล […]

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.15343 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.15343 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.15343 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUP EREIF จ่ายเงินปันผลรวม 5 […]

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 6 ในอัตรา 0.26700 บาทต่อหน่วย วันที่ 9 มิ.ย. นี้

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 6 ในอัตรา 0.26700 บาทต่อหน่วย วันที่ 9 มิ.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.26700 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 6 ครั้ง คิดเป็นเงิน 1.36840 […]

SUPEREIF ลุยจ่ายปันผลครั้งที่ 4 ในอัตรา 0.21479 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ธ.ค. นี้

SUPEREIF ลุยจ่ายปันผลครั้งที่ 4 ในอัตรา 0.21479 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.21479 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 4 ครั้ง  คิดเป็นเงิน […]

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จ่ายปันผลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 รวม 0.23765 บาทต่อหน่วย วันที่ 16 ก.ย. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จ่ายปันผลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 รวม 0.23765 บาทต่อหน่วย วันที่ 16 ก.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 ในอัตราหน่วยละ 0.23765 บาท  สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUPEREIF มีการจ่ายเงินปันผลรวม 3 ครั้ง […]

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.26515 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.26515 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตราหน่วยละ 0.26515 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นเงินประมาณ 136.6 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ นายพรชลิต กล่าวว่า […]

กองทุน SUPEREIF ประเดิมจ่ายปันผลและคืนเงินทุนครั้งแรก รวม 0.27038 บาทต่อหน่วย วันที่ 19 มี.ค. นี้

กองทุน SUPEREIF ประเดิมจ่ายปันผลและคืนเงินทุนครั้งแรก รวม 0.27038 บาทต่อหน่วย วันที่ 19 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ในอัตราหน่วยละ 0.23038 บาท และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 ในอัตราหน่วยละ 0.040 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 10.00 บาท เหลือหน่วยละ 9.960 บาท หรือรวมแล้วจ่ายเงินปันผลพร้อมจ่ายคืนเงินทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.27038 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ […]

ยอดจองซื้อ SUPEREIF ของกองทุนบัวหลวง เกินกว่ามูลค่าที่จัดสรร ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ยอดจองซื้อ SUPEREIF ของกองทุนบัวหลวง เกินกว่ามูลค่าที่จัดสรร ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ยอดจองไอพีโอของกองทุน SUPEREIF เกินกว่ายอดที่จัดสรร เนื่องจากนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบัวหลวง    นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากการที่กองทุนบัวหลวง ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี หรือ SUPEREIF ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีลูกค้าให้ความสนใจจองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลาม ส่งผลให้มียอดจองซื้อทั้งผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) และผู้จองซื้อพิเศษ (นักลงทุนสถาบัน) เข้ามามากเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่มีจัดสรรไม่เกิน 412 ล้านหน่วย มูลค่า 4,120 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนที่บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ลงทุนเองด้วย) “กองทุนบัวหลวงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SUPEREIF ด้วยกระแสตอบรับยอดจอง IPO […]

กระแสตอบรับกองทุน SUPEREIF จากนักลงทุนคึกคัก

กระแสตอบรับกองทุน SUPEREIF จากนักลงทุนคึกคัก

ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กองทุนบัวหลวง บริษัทจัดการกองทุน SUPEREIF พร้อมด้วย บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่นผู้สนับสนุน รวมทั้ง ธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จัดงานโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้สนใจในกองทุน SUPEREIF ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ปรากฎว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สนใจสำรองที่นั่งและเข้าร่วมงานเต็มจำนวนที่นั่ง ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้จากคลิปวิดีโอนี้