กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED)

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED)

ประเด็นเด่นในตลาดตราสารหนี้ “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะมีความผันผวนตามปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังของภาครัฐ ปริมาณพันธบัตรรัฐบาล(Bond supply) ความผันผวนในตลาดการเงินโลก อัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดตราสารหนี้” ด้านธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในช่วงปลายเดือน คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.00 – 0.25% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและจำกัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว และชี้ว่าจะยังคงเพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (MBS) อย่างน้อยในระดับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังขยายเวลาการทำธุรกรรม Swap Line และ Repo Facility ออกไปจนถึง 31 มี.ค. 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินดอลลาร์สหรัฐ และขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องไปอีก 3 เดือนไปสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2563 นายพาวเวล ประธาน FED ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหดตัวรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 2 และจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อลดลงจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทั้งนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอลงเมื่อการระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปความรุนแรงของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านยุโรป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED)

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED)

ประเด็นเด่นในตลาดตราสารหนี้ ไตรมาสแรกเริ่มต้นด้วยความคาดหวังว่าปี 2563 น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับนักลงทุน เพราะปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีแนวโน้มการเจรจาที่ดีขึ้น นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายประเทศผ่อนคลายมีการปรับลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2562 แต่แล้วสิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไปเมื่อวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ทวีความรุนแรง จนลุกลามเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่มีหนทางรับมือทางเดียวคือ หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ด้วยความที่ COVID-19 เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้จัก ความไม่รู้ ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ความไม่แน่นอน) มากมาย ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆ ปรับตัวลง แม้จะเดาได้ยาก ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดจะเลวร้ายกว่านี้หรือไม่ แต่เราเชื่อว่าจุดเลวร้ายที่สุดของความตื่นกลัว (panic) ในตลาดเงินตลาดทุนน่าจะได้ผ่านไปแล้ว สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปคือความพยายามหาสมดุลใหม่ เช่น การทยอยเปิดเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างในไทย จีน และเกาหลี เพราะไม่ว่าอย่างไร คงไม่สามารถหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปได้ตลอด แต่เราก็ไม่อาจยอมให้เกิดการระบาดรุนแรงกลับมาอีกครั้ง ทางออกจึงน่าจะเป็นจุดสมดุลระหว่างด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ สำหรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ในปี 2563 นี้ มีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เงินลงทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย […]

B-ENHANCED โอกาสของกองทุนรวมตราสารหนี้

B-ENHANCED โอกาสของกองทุนรวมตราสารหนี้

โดย     พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นเครื่องมือการลงทุนที่นักลงทุนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอยู่นิดหน่อย และค่อนข้างสม่ำเสมอ  ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เป็นแหล่งพักเงินหรือสำรองไว้ในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังใช้เป็นส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงสำหรับการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) และใช้เป็นสภาพคล่องในการปรับพอร์ตการลงทุนอีกด้วย ความคุ้นเคยจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น  อาจทำให้ผู้ลงทุนส่วนหนึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ “ไม่มีทางขาดทุน” แต่ในความเป็นจริงการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนของตลาด (Market Yield) ในวันนั้นคำนวณกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตราสารหนี้ให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม (Mark to Market) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารจะผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถพิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ จึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำถึงปานกลางค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น และแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็ยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน  โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนเช่นปัจจุบัน  ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ปัจจุบันนักลงทุนแสวงหาโอกาสจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้กันมากขึ้น โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนต้องเข้าใจเรื่องความผันผวนของราคาว่าอาจมีขึ้นลงอยู่บ้าง […]

กองทุนบัวหลวงเปิดพอร์ตลงทุนกองทุนตราสารหนี้ ของดีมีคุณภาพ ที่ผู้ลงทุนวางใจได้

กองทุนบัวหลวงเปิดพอร์ตลงทุนกองทุนตราสารหนี้ ของดีมีคุณภาพ ที่ผู้ลงทุนวางใจได้

กองทุนบัวหลวงนำข้อมูลพอร์ตลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด 4 กองทุนที่มีอยู่มาเปิดเผยให้ผู้ลงทุนได้รับทราบชัดเจน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) รวมถึง กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) เพื่อให้ผู้ลงทุนสบายใจได้ว่า เงินที่นำมาลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนรวมเหล่านี้ นำไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูง และมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนอีกระดับหนึ่ง  คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กองทุนบัวหลวง ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้เหล่านี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในช่วงเวลาที่ตลาดอ่อนไหวกับโควิด-19 คุณวศิน อธิบายว่า โดยภาพรวมแล้ว ทางเลือกการลงทุนในบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีมากนัก ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน บางคนต้องการอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่หากว่า จะให้ไปลงทุนในหุ้น ก็อาจจะยังไม่กล้ายอมรับความเสี่ยงมากเกินไป ดังนั้น กองทุนตราสารหนี้ก็ยังเป็นทางเลือกในการลงทุนอยู่ เพราะหากว่า การฝากเงินไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียวนั้น มีความปลอดภัยก็จริงอยู่ แต่ว่า ดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก อย่างไรก็ดี กองทุนตราสารหนี้ของกองทุนบัวหลวงที่มีอยู่ ก็ล้วนแต่มีพอร์ตการลงทุนที่เข้มแข็งมาก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อว่า หากพิจารณาเฉพาะพอร์ตลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ ที่เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ซึ่งมีทั้งหมด […]

ณ จุดๆ นี้ ลงทุนอะไรดี

ณ จุดๆ นี้ ลงทุนอะไรดี

โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® จังหวะนี้จะลงทุนอะไรก็ดูน่ากลัวน่ากังวลไปหมด แม้แต่ตลาดหุ้นไทย เมื่อไม่กี่วันก่อน แค่เปิดตลาดมาก็ถึงกับช็อคไป เพราะ SET Index ตัวแดงเถือก ติดลบไปเกือบ 100 จุด จะหันไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลาดน้ำมัน ก็ดูน่ากลัวอีกสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย จะไปลงทุนในทองคำก็ปรับตัวสูงปรี๊ดจนไม่กล้าเข้าไปลงทุนอีก เพราะกลัวจะอยู่บนดอยอันเดียวดาย นั่นเป็นเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำเอานักลงทุนอย่างเราถึงกับหน้ามืด ตาลาย เห็นแต่ตัวแดงระยิบระยับ เหมือนอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวภายใต้ฝุ่น PM2.5 แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆ เข้ามา แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังต้องกินต้องใช้ ดังนั้นการจัดการกับเงินที่มีอย่างจำกัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เงินว่าหายากแล้ว ผลตอบแทนยิ่งหายากกว่า หากอยาก Safe ต้นไม่หายดอกไม่ค่อยออกคงต้องฝากออมทรัพย์หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นกันต่อไป หากอยาก Fixed แบบลงทุนยาว 6 เดือนในกองทุนตราสารหนี้ (Term Fund) ฉุกเฉินอยากใช้เงินก็คงลำบาก เพราะไม่สามารถขายคืนได้ ดังนั้น หากอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มอีกนิด เสี่ยงเพิ่มอีกหน่อย ก็ต้องขยับเข้าไปหาตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว เพราะการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุในการลงทุนยาว ยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงภาวะที่นับวันอัตราดอกเบี้ยยิ่งน้อยลงๆ […]

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้  ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้ ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

กองทุนบัวหลวง พร้อมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน” หรือ B-ENHANCED วันที่ 20-30 มีนาคมนี้ เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความหลากหลาย กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุตราสารและสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.ชั้นนำในต่างประเทศได้ เพื่อเพิ่มพูนโอกาสหาผลตอบแทน และลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน หรือ B-ENHANCED ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มพูนโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เหมาะสม จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่สามารถกระจายลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกอายุของตราสารมากขึ้น โดยลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำในต่างประเทศ ที่ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น “การกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนรับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้น หากผู้ลงทุนเคยลงทุนในตราสารหนี้อยู่แล้ว และสามารถยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิด […]