แบงก์ชาติแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% เหตุศก.ยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง

แบงก์ชาติแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% เหตุศก.ยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ธนาคารกลางแคนาดาประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ระบุแบงก์ชาติยังต้องระมัดระวังเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ แถลงการณ์จากธนาคารกลางแคนาดาระบุว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจเอื้อต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่อาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป เพื่อให้เศรษฐกิจเคลื่อนตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ และเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย

ดอกเบี้ยกับอัตราผลตอบแทน

ดอกเบี้ยกับอัตราผลตอบแทน

ในด้านการลงทุน คำว่า อัตราดอกเบี้ย (Interest rate) กับ อัตราผลตอบแทน (Yield) เป็นคำที่คล้ายคลึงกันและถูกใช้สลับกันไปมา แต่ในรายละเอียดแล้วใช้แตกต่างกันในแต่ละโอกาส เงินฝากและตราสารหนี้ (พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงิน) นั้น ธนาคารหรือผู้ออกตราสารหนี้จะระบุอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้นักลงทุนตามสัญญาจนกว่าจะครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวของตราสารหนี้เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon rate) ในกรณีที่นักลงทุนไม่ถือตราสารหนี้จนครบอายุโดยขายออกก่อน หรือนักลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้ที่มีคนขายในตลาดรอง ส่วนต่างกำไร/ขาดทุนระหว่างราคาหน้าตั๋วกับราคาที่ขาย หรือราคาที่ซื้อกับราคาหน้าตั๋วที่ได้รับคืนเมื่อครบอายุ เมื่อนำมาคำนวนรวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับ จะเรียกว่าอัตราผลตอบแทน (Yield) ซึ่งเป็นอัตราที่แตกต่างจาก Coupon rate อีกมุมหนึ่ง คำว่า อัตราดอกเบี้ยมักใช้กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของตราสารหนี้ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อถูกกำหนดโดยธนาคารหรือผู้ออกตราสาร ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการอิทธิพลของอุปสงค์และอุปทานของตราสารหนี้ในตลาดซึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดตามปัจจัยต่างๆ โดยใช้กับตราสารหนี้ทั่วๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง ถูกเรียกว่า อัตราผลตอบแทน (Yield)