กองทุนบัวหลวงตอบคำถาม ‘BTSGIF’ ที่นักลงทุนสนใจ

กองทุนบัวหลวงตอบคำถาม ‘BTSGIF’ ที่นักลงทุนสนใจ

นักลงทุนหลายคนอาจมีคำถามอยู่ในใจเกี่ยวกับ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท(BTSGIF) กองทุนบัวหลวงจึงจัดทำคลิปวิดีโอมาคลายความสงสัยหลายประเด็นกับนักลงทุน โดยสามารถติดตามได้แล้วทาง B-Youtube โดยกองทุนบัวหลวง

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ ‘BTSGIF’ เติบโตได้ต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดพร้อมจ่ายเงินผู้ถือหน่วยสม่ำเสมอ

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ ‘BTSGIF’ เติบโตได้ต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดพร้อมจ่ายเงินผู้ถือหน่วยสม่ำเสมอ

กองทุนบัวหลวงแสดงความมั่นใจ ‘BTSGIF’ สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง จากแนวโน้มผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งยังมีกระแสเงินสดจากรายได้ค่าโดยสาร พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยได้สม่ำเสมอทุกไตรมาส นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงมีความมั่นใจในการดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ว่า อนาคตสามารถเติบโตได้สม่ำเสมอ จากจำนวนผู้โดยสารรวมที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง และยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้เต็มรูปแบบ (สถานีแบริ่ง ถึง สถานีเคหะฯ) รวมถึงเส้นทางในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จำนวนเที่ยวโดยสารรวมล่าสุดเดือน เม.ย. 2562 อยู่ที่ 18.74 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จำนวนเที่ยวโดยสารทั้งหมด ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 241 ล้านเที่ยว หรือเฉลี่ย 744,475 เที่ยวต่อวันทำการ “รายได้ค่าโดยสารของ BTSGIF ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดผลการดำเนินงานไตรมาส […]